Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інкотермс

Читайте также:
 1. Базисні умови поставки товарів
 2. Види цін
 3. Вопрос. Инвестиции как составная часть совокупных расходов.
 4. Загальні положення організації діяльності автотранспортних підприємств в Україні
 5. Категорії транспортної логістики
 6. Класифікація та форми вираження звичаю
 7. Кон’юнктура ринку та ціноутворюючі фактори.
 8. ЛЕКЦИЯ №5
 9. Лекція 5. Документальне забезпечення зовнішньоекономічних операцій
 10. ЛЕКЦІЯ № 4
 11. Лекція № 7.Міжнародне регулювання повітряних перевезень

Міжнародне регулювання у сфері залізничного транспорту

Найстарішою організацією у сфері міжнародних залізничних перевезень є Міжнародний союз залізничних шляхів, який був створений у 1922р. Метою цього союзу є поліпшення умов будівництва та функціонування залізничного транспорту в міжнародному і внутрішньому сполученні країн-учасниць.

До основних конвенцій, які регламентують комерційно-організаційні питання здійснення міжнародних залізничних перевезень, відносяться:

· Міжнародна конвенція про перевезення вантажів по залізницях (Берн, 1890р.), а також її нова редакція — Конвенція про міжнародні перевезення залізницею (1980 р.);

· Угода про міжнародне вантажне сполучення.

У 1945 р. була створена Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА). Це міжнародна міжурядова організація, яка об'єднує 127 авіакомпаній із 86 держав світу. ІАТА займається переважно комерційними питаннями діяльності авіапідприємств, розробкою рекомендацій з рівня, побудови та правил застосування тарифів, затвердженням єдиних правил авіаперевезень тощо.

Міжнародну організацію цивільної авіації було створено згідно з Чиказькою конвенцією (1947 р.), яка регламентує використання повітряного простору в транспортних цілях.

Тлумачення базисних умов поставки вантажів у міжнародній практиці здійснюється відповідно до Міжнародних стандартних умов поставки «Інкотермс — 2000» (місце, термін, спосіб поставки, розподіл ризику, страхування). В «Інкотермс — 2000» представлено 13 базисних умов поставки, кодові назви яких узгоджені з Європейською економічної комісією ООН. Усі базисні умови класифіковано за чотирма категоріями з урахуванням відмінностей в обсягах зобов'язані контрагентів з доставки товару.

До першої групи входить Е-умова (ЕХW) — «Франко-завод». Ця умова передбачає мінімальний ризик для продавця. Відповідно до неї продавець тільки відвантажує товар покупцеві на своєму підприємстві або складі і не несе відповідальності за його транспортування. Всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до місця призначення, несе покупець.

Другу групу становлять F-умови: FСА («Франко-перевізник»), FАS («Франка вздовж борту судна») і FОВ («Франко-борт»). Обов'язки продавця за цими умовами полягають у поставці товару перевізнику, вказаному покупцем.

До третьої групи входять С-умови СFR: («Вартість і фрахт»), СІF («Вартість, страхування і фрахт»), СРТ (« Перевезення оплачене до...»), СІР («Перевезення та страхування оплачені до..»). Вони передбачають укладення продавцем договору на перевезення товару, але без ризику його втрати або пошкодження.Четверту групу складають D-умови: DАF («Поставлено на кордон»), DЕS («Поставлено франко-судно»), DЕQ («Поставлено франко-причал»), DDU («Поставлено, мито не сплачене»), DDР («Поставлено, мито сплачене»). За цими умовами продавець несе всі витрати та ризики, пов'язані з поставкою товару в країну покупця.

Деякі умови «Інкотермс — 2000» визначають вид транспорту, який може застосовуватися для виконання контракту, інші умови передбачають декілька видів транспорту, а ряд інших — будь-які види/

«Інкотермс - 2000» застосовують головним чином у тих випадках, коли товари продають з поставкою через національні кордони. Однак на практиці на них посилаються і в договорах купівлі-продажу при операціях на внутрішньому ринку. При цьому застереження, що відносяться до експорту чи імпорту, стають зайвими.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 117; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.161.91.76
Генерация страницы за: 0.007 сек.