Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини
Читайте также:
 1. CASE-ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІС
 2. II. Інформаційні системи та їх програмне забезпечення
 3. OLAP-Технології
 4. PR-технології
 5. Адаптація людини в соціумі.
 6. Адаптація людини й функціональні стани організму.
 7. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 8. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
 9. Апарат управління безпекою життєдіяльності
 10. Атитюд — внутрішній стан готовності людини до дії, що передує поведінці.
 11. Базові технології безпеки.
 12. Безвідходні технології переробки с.-г. продукції

Від терористичних дій

Класифікація об'єктів щодо забезпечення захисту

Беручи до уваги об'єкти замаху, тероризм можна поділити на:

1. елітарний, при спробі замаху на посадових осіб органів державної влади, політиків, власників та керівників банків, компаній;

2.функціональний, при спробі замаху на працівників правоохоронних органів, податкової служби, засобів масової інформації та ін.;

3.промисловий, при нападі на великі підприємства, оборонні об'єкти, що виробляють зброю, отруйні чи інші хімічні речовини;

4. транспортний, при встановленні вибухових пристроїв в літаках, поїздах, автобусах, автомобілях, диверсії на нафто- та газопроводах [19].

Якщо в минулому тероризм зводився до вбивства чи поранення державних, громадських діячів та дипломатів, то в наш час він набуває таких форм, як викрадення літаків, захоплення заручників, руйнування громадських установ, житлових будинків, церков, пограбування складів зброї та підприємств, окупація посольств, напади на місця проведення міжнародних зустрічей, штаб-квартири міжнародних організацій.

Нині терористи використовують дуже різноманітні знаряддя злочину. Вони мають у своєму розпорядженні досягнення сучасної техніки.

Людина —не стільки біологічна, скільки соціальна істота, вона живе в суспільстві, а не просто у природі. Саме ці сумісні риси людини зумовлюють значення інформації у її життєдіяльності.

Інформація -явище багатостороннє, складне і внутрішньо суперечливе з багатьма видами, формами аж ніяк не тотожних між собою.

За визначенням “батька” кібернетики Норберта Вінера: “Інформація — це позначення змісту, отриманого із зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього та пристосування до нього наших чуттів”. Схема процесу інформації надана на рис.6.2.

Жодного дня людина не може прожити без пристосування до світу, а тим самим без інформації, яку формує наша психіка.

 

Джерело інформації
Людина (приймач інформації)
Канат зв'язку

 

Рис.6.2 Схема процесу інформації

Таким чином приймач інформації, людина, пристосовується до світу; до навколишніх умов соціуму і природи.

Інформація має знаковий (сигнальний) характер, тобто її форма, сукупність відповідних знаків, символів, сигналів.

“Інформацією є інформація, а не матерія чи енергія”, - Н.Вінер.

Тобто, інформація є особливим третім аспектом природної та соціальної реальності, що доповнює, власне, речовин та енергію. Звідси потреба говорити про безпеку життєдіяльності людини у площині інформації, вважав філософ Е.П.Семенюк (Львів, Український державний лісотехнічний університет).Людина живе у фізичному (реальному) просторі, соціальному, економічному, культурному, віртуальному просторах тощо. Один з них — інформаційний простір.

Інформаційний простірлюдства інформаційна протяжність усього, що є в суспільстві, структурне співіснування та взаємодія будь-яких можливих об'єктів (систем та їх компонентів) в інформаційному аспекті.

Інформаційний простір — складається з безліч інформаційних полів різної потужності, які генеруються та випромінюються різними джерелами інформації. Інформаційний простір суспільства формують інформаційні системи різних видів.

Інформаційна система —це певним чином організована в єдине ціле сукупність суб'єктів та об'єктів інформування, каналів зв'язку, між ними та інформаційних засобів усіх можливих видів, яка обслуговує діяльність суспільства (галузь чи ділянку життя) з метою оптимізації відповідних інформаційних процесів.

Широка мережа взаємопов'язаних інформаційних систем різних типів та щаблів уже давно укриває всю нашу планету, утворюючи в сукупності інформаційний простір людства.

Інформаційна культура суспільства та окремої людини немало важлива, бо це специфічна сторона культури, яка безпосередньо пов'язана саме з інформаційним аспектом життя (ступінь досконалості людини, суспільства, певної його частини в усіх можливих видах праці з потрібною інформацією — в ТТ, отримані, нагромадженні, кодуванні, переробці будь-якого роду, у створенні на цій основі якісно нової інформації і її передачі, практичного використання).

Інформаціяважливий ресурс розвитку людства (суспільства).

Ресурси розвитку суспільства визначають його життєздатність існування. Це матеріальні та духовні ресурси, природні та штучні.

Природні ресурси (корисні копалини) виснажуються, сталість розвитку суспільства нестабільна. Духовні ресурси у епоху ноосфери — сфери розуму зростає, і перед нами виступає завдання розбудови ноосферного розвитку та ролі інформації в цьому процесі. Ми розробили й розробляємо новітні інформаційні технології і комп'ютерні інформаційні системи.

Писемність була протягом тисячоліть основним способом передачі інформації в просторі і часі, носієм якої є папір (доба паперової інформатики), сьогодення — перехід до безпаперової інформатики (електронні пристрої).

Почалася інформатизація суспільства.

Після винайдення в 70-х роках мікропроцесора з'явилися комп'ютери нового класу ЕОМ, пізніше — персональні комп'ютери індивідуального користування. За останні десятиліття — комп'ютерні інформаційні системи різних типів: спеціалізовані, військові, банківські, екологічні, універсальні - інтернет.

Інтернет — міжнародна комп'ютерна система, яка по суті охоплює увесь світ і разом з тим увесь інформаційний універсам (тобто найрізноманітніші галузі інформаційного простору людства).

До сучасних засобів масової інформації належать: ЗМІ (преса, радіо, телебачення (соціальна інформація)).

Преса —засіб паперової інформатики — друкований текст, фотографії, малюнки, схеми (різнобарвні), таблиці, графіки соціологічного опитування. Газети — найпоширеніший традиційний масовий засіб інформування суспільства про його ЖД.

Тижневик — особливий вид інформаційних видань.

Журнали — щомісячні видання або скорені за 1 — 2 місяці чи квартали в час економічної кризи суспільства.

Орган преси є універсальний, галузевий, партійний із своїми специфічними інформаційними профілями з більш-менш визначеною читацькою аудиторією.

Радіопередачі,радіостанції та канали державні, приватні, громадські.

Радіопередачі поєднують інформацію загальнодержавного і міжнародного характеру з регіональною, місцевою. Вони різних галузей — суспільнополітичні, історичні, культурологічні, екологічні, економічні, правові, музичні тощо.

Телебачення —поєднання звуку із кольоровим зображенням дає змогу досконало, оперативно передавати різноманітну інформацію будь-якого змісту. Це абсолютний чемпіон серед сучасних ЗМІ.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 6523; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.