Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості впливу інформаційного чинника на здоров'я людини та безпеку суспільства
Певні види та прояви інформації реально використовуються людьми для досягнення чи реалізації тієї чи іншої конкретної мети.

Інформація в суспільстві ніколи не є самоціллю, вона завжди призначена для використання в процесі діяльності, використовується людиною в тій чи іншій формі. Внутрішні зміни в людині ( в ТТ поглядах, думках і почуттях у характері, світогляді, моральних принципах і життєвих орієнтаціях у фаховому та загальнокультурному рівні) проявляють себе і в її діяльності, тобто опосередковано впливають на щось у зовнішньому світі.

У сфері діяльності інформація може використовуватись для досягнення певної мети (у праці і відпочинку, в побуті, самоосвіті, освіті, сервісі, комунікаціях).

Дезінформація — свідомо наведена невірна, хибна інформація. Це не просто помилкові відомості (як результат щирої помилки чи недосконалості знань), а засіб обдурення, когось ошукати.

Вона тепер часто є основою інформаційної зброї (влада, партії, адміністративний ресурс), що використовується як різновид психологічної зброї.

Причини і мотиви зумисного введення фрагментів дезінформації системи та мережі інформації різні (псевдонаукові видання релігійних сект, психічно хворих осіб, прагнення фірм чи корпорацій, “відкоригувати” існуючу економічну кон’юнктуру на свою користь).

Дезінформація здатна серйозно зашкодити людині, її інтересам, планам, негативно вплинути на рівень безпеки її життєдіяльності. Особливо реклама-деза, рекламно-інформаційні матеріали в інтернеті. Дезінформаційний характер часто має не лише відверта брехня, але й свідоме замовчування інформації негативного змісту.

Наявність різних сторін життя в суспільстві зумовлює відповідно різні площини безпеки суспільства та здоров'я людей. Одна з них — безпека в інформаційному аспекті, що має пряме відношення до теми цього розділу.

Інформаційна безпека- це стан захищеності людини, спільноти, установи, соціальної групи, суспільства загалом від будь-яких неприємностей, спричинених дією саме інформаційних чинників під час перебігу інформаційних процесів або ж у їх результаті.

Шляхи досягнення інформаційної безпеки пов'язані з відверненням та запобіганням ряду інформаційних ситуацій негативного характеру, наприклад, таких, як:

l неправильне розуміння (витлумачення) наявної інформації;

l несвоєчасне її отримання (із запізненням);

l неповнота інформації, її дефіцит для розв'язання конкретного питання.

l навпаки, надлишок інформації, її надмірність, наявність інформаційного шуму — зайвої, непотрібної в даному випадку, а тому шкідливої інформації;

l проникнення до інформаційної системи (або мережі) дезінформації;l зловживання конфіденційністю (довірчим характерам) певної інформації.

Найважливіше для досягнення інформаційної безпеки людини -належним чином дбати про своєчасність, якість та можливу повноту інформації, потрібної для розв'язання конкретних питань життєдіяльності. Однією з умов комфортності самопочуття, є оптимум інформаційного навантаження на психіку. Людина, яка постійно відчуває нестачу необхідної інформації (навпаки її надмір), ризикує захворіти, і дуже показово, що значну кількість психічних захворювань сучасна медицина розглядає як інформаційні хвороби. До речі, однією з причин такого захворювання (на що вже давно звернули увагу американські лікарі) може бути надмірне захоплення дитини чи підлітка комп'ютерними іграми, особливо коли вони є азартними, пов'язаними з можливістю великого виграшу чи програшу.

Особливий аспект інформаційної безпеки нині становить дотримання правил експлуатації новітньої інформаційної техніки. Насамперед, звичайно, це все, що стосується вимог щодо розміщення електронних пристроїв у приміщеннях, попередження уражень електричним струмом, додержання норм освітленості тощо. Слід пам'ятати також,що тривала безперервна праця з дисплеєм комп'ютера є шкідливою для зору, кістяково-м'язової системи і загалом для здоров'я людини (особливо молодої), тому після кожної години праці необхідно робити 10-хвилинну перерву. Всі такі моменти (так само, як конструкція стільця оператора) регламентуються спеціальними стандартами та відомчими інструкціями, вимоги цих документів треба неухильно виконувати.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 6426; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.