Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансові методи торговельної політики. Економічні наслідки субсидій
Читайте также:
 1. ERP-стандарты и соответствующие им методики управления и планирования
 2. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 3. YII. Методика правописания
 4. Адаптивные процессы и методика их регулирования
 5. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи менеджменту, їх характеристика.
 6. Аерометоди
 7. АЛГОРИТМЫ МЕТОДИКИ
 8. Амортизація нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації.
 9. Аналітичні методи
 10. Антиглобалізаційні процеси. Методи боротьби. Цілі
 11. Аншлюз Австрії, його наслідки та позиція великих держав.
 12. Аудіометрія. Звукові методи діагностики..

 

Найбільш поширеними фінансовими методами торгівельної політики є субсидування, кредитування та демпінг.

Субсидія – це державна грошова виплата, спрямована на підтримку національних виробників і побічну дискримінацію імпорту. Субсидії надаються виробникам товарів, які конкурують з імпортом на внутрішньому ринку країни, ці субсидії називаються імпортними або внутрішніми субсидіями. Субсидії, які надаються виробникам експортних товарів з метою заохочення їх вироб­ництва й просування на зовнішній ринок, називаються експортними субсидіями.

Якщо національний виробник поставляє свою продукцію як на внутрішній, так і на зовнішній ринки, то надання експортної субсидії (рис. 3.3) дозволить йому збільшити пропонування товарів на експорт. Рівновага переміщується з точки в точку . Площа заштрихованого прямокутника відповідає ви­даткам держави на експортну субсидію. Оскільки експортна субсидія стимулює розширення поставок на зовнішній, а не на внутрішній ринок країни, на внутрішньому ринку ціна товару зросте до . На зовнішньому ринку експортер продає товар за нижчою ціною , але доход він отримує однаковий що від продажу на зовнішньому, що на внутрішньому ринку, оскільки різницю між зовнішньою і внутрішньою ціною становить величина субсидії.

Експортна субсидія не приносить доходу і негативно впливає на добробут вітчизняних споживачів. Аналіз наслідків надання експортної субсидії може бути здійснений подібно до аналізу впливу мита. Надання національним виробникам експортної субсидії (рис. 3.4) дозволяє збільшити обсяги експорту з до , внутрішня ціна товару зро­стає з до . Підвищення ціни призводить до скорочення обсягів внутрішнього попиту з до , а пропонування зростає з до .

Втрати надлишку споживачів становлять величину, що відповідає площі секторів a+b, додатковий виграш виробників відповідає сумі площ секторів b+c. Площа d відображає збільшення національних витрат при зростанні обсягів виробництва. Видатки держави на субсидію дорівнюють площі b+c+d, ця величина показує вартість субсидії для суспільства в цілому. Чисті втрати суспільства від субсидування експорту відповідають сумі площ трикутників b+d. Правилами ГАТТ/СОТ застосування експортних субсидій заборонене. Якщо ж встановлено, що виробник використовував субсидію, до нього може бути застосоване компенсаційне мито.

Надання внутрішніх субсидій (рис. 3.5) переслідує мету витіснення національними виробниками іноземних конкурентів з національного ринку. Це анти імпортна субсидія. Припустимо, що внутрішній попит країни на деякий товар описує крива , внутрішнє пропону­вання – . Імпортери можуть поставити в країну за світовою ціною необмежену кіль­кість товару . У точці рівноваги внутрішнє виробництво товару становить , споживання – , обсяг імпорту – .Субсидія дозволяє збільшити пропонування товару вітчизняними виробниками , обсяг імпорту скорочується до , обсяг пропонування імпортозаміщуючого товару зростає до . Цьому обсягу відповідає ціна яка складається зі світової ціни, яку сплачують споживачі , плюс субсидія. Площа секторів а і b відповідає величині субсидії на обсяг товару .

Внаслідок надання субсидії виникають два види ефектів: ефект пере­розподілу (сектор а), який демонструє зростання надлишку виробника за рахунок субсидування, та ефект захисту (сектор b), який показує чисті втрати економіки від розширення виробництва порівняно неефективними національними виробниками. Разом з тим, надання субсидій має перевагу щодо скорочення імпорту за допомогою мита чи квоти. У випадку застосування внутрішньої субсидії національні споживачі купують товари за світовою ціною, отже, вони не втрачають частини надлишку споживача, яку втратили б за умов аналогічного скорочення імпорту митом чи квотою, фіскальний та споживчий ефект відсутні. Чисті суспільні втрати пов'язані лише з ефектом захисту.

Субсидування експорту може здійснюватись також у прихованій формі експортного кредитування. Кредити експортерам надають державні банки за нижчою від ринкової ставкою проценту. Державні кредити також можуть надаватися іноземним імпортерам при умові, що вони будуть купувати товар тільки у виробників країни, яка надала цей кредит.

Екстремальним випадком субсидування експорту є демпінг – просування товару на зовнішній ринок за рахунок зниження експортних цін нижче нормального рівня цін, що існують країні експорту або країні імпорту.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 352; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.195.140
Генерация страницы за: 0.001 сек.