Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Читайте также:
  1. I.Організаційний момент.
  2. I.Організаційний момент.
  3. Лекція 8. Документація як організаційний чинник діяльності соціологічних служб
  4. Організаційний план
  5. Організаційний план
  6. Організаційний проект, етапи розробки організаційного проекту, структурні розділи проекту організації виробництва, методи організаційного проектування.
  7. Організаційний розвиток
  8. Питання Організаційний розвиток що забезпечує поєднання складових для ефективності стратегічних змін.
  9. ТЕМА 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій
  10. Тема 7. Організаційний план.

Резюме

Перелік контрольних запитань до розділу

«Виробничий план»

· Які виробничі операції будуть застосовуватися фірмою в процесі виготовлення продукції?

· В якій послідовності здійснюватимуться виробничі операції?

· Чи відповідає технологія виробництва сучасним вимогам?

· Чи передбачається виробнича кооперація з іншими фірмами? З якими саме і на яких умовах?

· Які машини, обладнання та інструменти необхідні у виробничому процесі на фірмі?

· Скільки коштуватиме їх придбання або оренда? Якими будуть амортизаційні відрахування?

· Які види сировини, матеріалів і комплектуючих виробів використовуватимуться для виробництва продукції?

· Де, у кого і на яких умовах будуть закуповуватися сировина й матеріали? Яка репутація цих постачальників? Чи є вже досвід роботи з ними або попередня домовленість?

· Які запаси матеріально-сировинних ресурсів необхідні для безперервного здійснення виробничого процесу? Чи потребують вони особливих умов зберігання?

· Які виробничі та невиробничі приміщення вам необхідні? Чи є ці приміщення вашою власністю чи ви їх орендуватимете? Скільки це коштуватиме?

· Як здійснюватиметься контроль критичних факторів виробничого процесу? Контроль якості? Контроль дисципліни поставок? На які стандарти при цьому Ви будете орієнтуватися?

· Як буде організовано фірмою утилізацію відходів і забезпечено дотримання санітарних вимог?

· Якою мірою виробничий процес залежатиме від конкретних постачальників сировини та матеріалів?

· Чи існують якісь обмеження щодо придбання (оренди) приміщень, машин та устаткування, постачання сировини та матеріалів?

 

1. Головне завдання виробничого плану як розділу бізнес-плану фірми виробничого спрямування полягає в тому, щоб переконати заінтересованих фізичних та юридичних осіб (потенційних інвесто­рів), що фірма: а) реально спроможна організувати відповідне виро­бництво; б) здатна продукувати необхідну кількість товарів належної якості; в) має можливість придбати необхідні для цього ресурси.

З огляду на це в складі виробничого плану звичайно виокремлюють такі блоки (підрозділи):

· основні виробничі операції;

· машини та устаткування;

· сировина, матеріали й комплектуючі вироби;

· виробничі й невиробничі приміщення;

· вплив зовнішніх факторів.

2. У підрозділі «Основні виробничі операції» варто навести схему виробничих потоків, яка дає можливість зрозуміти: 1) звідки фірма отримує сировину, матеріали й комплектуючі вироби; 2) в якій технологічній послідовності виготовляється продукція; 3) куди й кому готову продукцію фірма буде поставляти (продавати). Крім того, у цьому розділі (за потреби) визначають види операцій, що їх виконуватимуть субпідрядчики, і дають характеристику кожному з них з додатком копій укладених з ними контрактів або підписаних протоколів про наміри.3. Підрозділ «Машини та устаткування» складається: 1) з повного списку машин та устаткування, потрібного для здійснення технологічного процесу; 2) розрахунків витрат, пов’язаних з придбанням або орендою (лізингом) технологічного обладнання; 3) інформації щодо строків служби та амортизаційних відрахувань. У разі потреби надають характеристику основних техніко-експлуатаційних показників устаткування.

4. У підрозділі «Сировина, матеріали й комплектуючі вироби» наводять відомості щодо: а) усіх видів матеріальних ресурсів, котрі будуть використані у виробничому процесі; б) конкретних постачальників сировини й матеріалів; в) закупівельних цін на всі види матеріальних ресурсів; г) фінансових та інших умов постачання цих ресурсів фірмі; д) обсягів потрібних запасів сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, а також відомості щодо особливих умов їх зберігання.

5. Підрозділ «Виробничі й невиробничі приміщення», як правило, включає інформацію про потреби фірми в конкретних виробничих і невиробничих приміщеннях (включаючи адміністративні, складські, підсобні). Причому приміщення характеризуються щодо їх розмірів, територіального розміщення, забезпечення майданчиками для навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортними засобами тощо.

6. Насамкінець у виробничому плані обов’язково визначається можливий вплив зовнішніх факторів на виробничо-господарську діяльність фірми. До таких факторів належать: 1) зміна цін на окремі види матеріальних ресурсів з ініціативи постачальників або під впливом економічної ситуації в країні; 2) імовірність появи нових технологій виготовлення окремих видів продукції; 3) юридичні обмеження стосовно виробничих процесів (санітарно-екологічні норми, вимоги до утилізації відходів виробництва, безпеки праці тощо).

 

 
 
Розділ 7

 

 


 

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 77; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.28.203
Генерация страницы за: 0.002 сек.