Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організаційний план

Читайте также:
  1. I.Організаційний момент.
  2. I.Організаційний момент.
  3. Лекція 8. Документація як організаційний чинник діяльності соціологічних служб
  4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
  5. Організаційний план
  6. Організаційний проект, етапи розробки організаційного проекту, структурні розділи проекту організації виробництва, методи організаційного проектування.
  7. Організаційний розвиток
  8. Питання Організаційний розвиток що забезпечує поєднання складових для ефективності стратегічних змін.
  9. ТЕМА 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій
  10. Тема 7. Організаційний план.

За організаційно-правовою формою створюване хлібопекарне виробництво «Спарта» є господарським товариством з обмеженою відповідальністю, тобто фірмою, заснованою кількома фізичними особами (підприємцями) об’єднанням їхніх власних капіталів задля досягнення спільної мети — організації виробництва та продажу хлібобулочних виробів обмеженої номенклатури. Статутом ТОВ «Спарта» передбачено, що засновники (три фізичні особи) для формування початкового статутного фонду вносять по 5840 гривень кожний з пропорційною часткою прав власності на майно й результати діяльності товариства.

Для визначення конкретної потреби ТОВ «Спарта» у персоналі за необхідною категорійністю було побудовано спеціальну матрицю, що її представлено в таблиці 11.8. З таблиці видно, що до складу персоналу новостворюваної фірми включатимуться: 1) директор; 2) технолог, майстер і постачальник (за сумісництвом); 3) бухгалтер-економіст; 4) чотири робітники-пекарі; 5) водій; 6) продавець. Крім того, для вирішення юридичних питань, здійснення налагоджувальних і ремонтних робіт будуть періодично залучатися відповідні спеціалісти з інших фірм.

Ідентифікаційну характеристику персоналу ТОВ «Спарта» подано нижче.

Петренко Сергій Григорович, 1961 р. народження, українець, освіта вища. У 1984 р. закінчив інженерно-економічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості, фахівець у галузі економіки харчового виробництва. У 1989 р. підвищив свою кваліфікацію за програмою сучасного маркетингу. Останні два роки працював начальником відділу маркетингу на Київській кондитерській фабриці імені К. Маркса. Співзасновник товариства «Спарта», його директор.

 

 

Табл. 11.8


· Клименко Микола Юрійович, 1954 р. народження, українець, освіта вища. У 1976 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості і отримав диплом інженера-технолога. Протягом трьох років працював на хлібопекарних підприємствах Німеччини, а останні два роки — технологом на хлібопекарні «Дока» (Київ). Співзасновник товариства «Спарта». Погодився суміщати посади технолога, постачальника і майстра хлібопекарного цеху.

· Орлова Ольга Богданівна, 1967 р. народження, росіянка, освіта вища. У 1989 р. закінчила планово-економічний факультет Київського інституту народного господарства, а в 1990 р. — курси бухгалтерів. Протягом кількох років обіймала посаду бухгалтера та економіста у фірмах «Омарант» і «Техномет». Співзасновник ТОВ «Спарта», працюватиме в ньому бухгалтером-економістом* .

Усі категорії персоналу ТОВ «Спарта» мають достойну (переважно професійну) освіту й рівень кваліфікації, а також досвід практичної роботи. Середній вік працівників фірми становить 35 років.Заробітна плата персоналу товариства залежатиме від особистого трудового внеску й кінцевих результатів господарювання. Тому особистий трудовий дохід працівника (плата за працю) складатиметься з двох частин: 1) постійної (основної заробітної плати, що визначається посадовим окладом і тарифними ставками з доплатами за сумісництво); 2) змінної (додаткової оплати праці, що обчислюється залежно від отримуваного чистого прибутку). Прийняту систему оплати праці персоналу ТОВ «Спарта» відображено в табл. 11.9.

Як видно з табл. 11.9, очікуваний чистий прибуток, що залишається в розпорядженні товариства (за відрахуванням суми на розвиток виробництва), розподіляється між категоріями персоналу у співвідношенні 45 : 55, а між персоналом кожної категорії — рівними частками відповідно до їх чисельності.

Для ТОВ «Спарта» найбільш доцільним є спрощений варіант лінійно-функціональної організаційної структури управління, гра­фічне зображення якої подано на рис. 11.1. Він має дещо інтегра­льний характер, поєднуючи позитивні якості лінійної та функціо­нальної стуктур управління. Запроваджувана організаційна структура управління відрізняється значними перевагами, зокрема: чіткістю й простотою взаємовідносин між керівником та підлеглими; вузькою спеціалізацією здійснення функцій організації виробництва та управління; швидкою практичною реалізацією управлінських рішень; можливістю негайного маневрування ресурсами.

Таблиця 11.9

Розміри оплати праці різних категорій персоналу ТОВ «Спарта»

  Категорія персоналу та посада Місячний посадовий оклад (тарифна ставка), гривень Додаткова оплата праці за рахунок чистого прибутку, % Розмір додаткової оплати кожного працівника (посади) по відношенню до чистого прибутку, %
  Управлінський персонал (3) · Директор (1) · Технолог, постачальник і майстер за сумісництвом (1) · Бухгалтер-економіст (1)     ´       ´   ´ ´     ´  
  Виробничо-торговельний персонал (10) · Робітник-пекар (6) · Водій (2) · Продавець (2)     ´     ´ ´ ´     ´ 5,5 (33) 5,5 (11) 5,5 (11)
Усього

 

 

Рис. 11.1. Організаційна структура управління ТОВ «Спарта»

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Організаційний план

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 123; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.17.157
Генерация страницы за: 0.002 сек.