Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Механізм ціноутворення


Вартість та ціна грошей

Структура грошової маси в розвинутих країнах з ринковою економікою

 

  Типи грошей %до загального об’єму гр..маси Додатки
1. Готівка 5-7 Населення + торгівля
2. Безготівкові гроші на рахунках та чекових вкладах підприємства
3. Ощадні вклади до запиту 9-11 населення
4. Малі термінові вклади(до 100.000$) населення
5. Великі термінові вклади підприємства+ населення
6. Ліквідні цінні папери підприємства+ населення
Всього (приблизно 60% гр.. маси населення)  

 

 

Розрізняють два види вартості грошей :

  1. Номінальна – кількість грошових одиниць , вказаних на їх носіях, а також в інформаційних системах.
  2. Реальна – визначається купівельною спроможністю грошової одиниці.

Купівельна спроможність – здатність грошової одиниці обмінюватись на певну кількість товарів та послуг.

Ціна грошей – витрати та залучення грошей у тимчасове користування (борг,кредит) чи доходи від передачі їх в тимчасове користування (позички).

Види цін на гроші :

· Облікова ставка НБУ – відсотки за кредити надані НБУ комерційним банкам( ставка рефінансування).

· Відсотки на ощадні та депозитні вклади, що виплачуються комерційними банками;

· Відсотки за банківський кредит;

· Відсотки на міжбанківські кредити;

· Прибутки на пайові внески в статутний фонд підприємства;

· Дивіденди на акції;

· Відсотки на облігації підприємств;

· Прибутки (дисконт) на ОВДП.

 

Ціна грошей повинна покрити зниження кутвельної здатності грошової одиниці внаслідок іфляції i приносити їx власникам віповіний прибуток ( біля 6%)

Середня прибутковість грошей ,яка перевищує інфляцію, визначається ефективністю функціонування національної економіки.

Основний показник ефективності економіки - приріст валового национального продукта за рік.

В середньому прибутковість грошей повинна бути >, = 6%. 

Формула розрахунку ціни грошей:

-

Цгр - ціна грошей,яка вимірюється річним відсотком доходів від їх розміщення чи витратна їх залучення та обслуговування.

Іінф- iндeкc інфляції у місяць, який прогнозується чи середне за базовий період.

Дм"- чистий дохід, який може бути одержаний у результаті використання залучених коштів у підприємницькій діяльності в плановий період у розрахунку за місяць.

Вобс- вартість фінансової установи по обслуговуванню клієнтів.

Кср - коефіцієнт строковості, що вимірюється від 0 до 1 зворотньо-пропорійно терміну розміщення чи залучення грошей та характеризує зростання ризику повернення грошей i виплати процентів по них, при збільшенні часу позичання чи строку розмщення їх у зв'язку зі зростанням непердбаченості зміни умов підприємницької діяльності.

Кл - коефіцієнт ліквідності, що характеризує можливість використання фінансового іструмента у якості засобу його платежу до закінчення терміну його дії та змінюється від 0 до 1._

Kp - коефіцієнт ризику, змінюєься від 0 до 1, прямопропорційно надійності об'екта розміщення грошей з точки зору виконання ни м фінансових зобов'язань

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оцінки якості гривні та євро | Введение. Проблема безопасности жизнедеятельности (БЖД) человека и всего общества в современных условиях приобрела особую остроту и актуальность

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 236; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.