Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Схеми перетворювачів частоти


Залежно від типу нелінійного елемента в ПЧ розрізняють лампові, транзисторні й діодні перетворювачі частоти.

Найбільше поширення в сучасній апаратурі одержали транзисторні й діодні ПЧ.

У випадку транзисторних ПЧ напруга сигналу й напруга гетеродина можуть подаватися на транзистор одночасно в базу (рис.3.28а) або роздільно (рис. 3.28б).

 

Рисунок 3.28 - Схеми транзисторних перетворювачів частоти

 

З погляду кращої розв'язки між ланцюгами гетеродина віддається перевага схемі з використанням двозатворного польового транзистора (рис. 3.28в).

Перетворювачі частоти можуть бути побудовані зі сполученим і окремим гетеродином. У випадку окремого гетеродина легше забезпечити його високу стабільність і одночасно із цим оптимальний режим роботи змішувача.

По схемному рішенню перетворювачі частоти можна розділити на:

- однотактні;

- балансові (двотактні);

- кільцеві;

- кільцеві балансові й т.д.

На рис. 3.29 представлена схема транзисторного типу ПЧ на польовому транзисторі. Польовий транзистор має більш лінійну вольт-амперну характеристику. У цьому випадку рівень нелінійних перекручувань менше.

 

Рисунок 3.29 - Схема транзисторного типу ПЧ на польовому транзисторі

 

Схема однотактного діодного ПЧ представлена на рисунку 3.30. Напруга сигналу й гетеродина прикладені до напівпровідникового діода, що має нелінійну вольт-амперну характеристику (рис. 3.30б).

Ці сигнали перемножуються й у вихідному контурі , настроєному на , виділяється сигнал проміжної частоти.

Рисунок 3.30 - Однотактний діодний перетворювач частоти

 

Така схема ПЧ має наступні недоліки:

- струм протікає через контур і створює на ньому деяку напругу , що може випромінюватися антеною, що неприпустимо;

- шуми гетеродина попадають на вихід змішувача.

 

Схема балансового ПЧ представлена на рис.3.31.

Рисунок 3.31 - Балансовий перетворювач частоти

 

У цій схемі

- напруга гетеродина подається на обидва діоди у фазі ;

- напруга сигналу підводиться до діодів у противофазі;

- схема симетрична, напруга включена в середні точки котушок індуктивності;

- струм , дія їх компенсується й не попадає в контур сигналу;

- оскільки прикладене до діодів синфазно, а - противофазно, то струми й зсунуті по фазі на . Напруги, створювані цими струмами на складаються;

- шуми гетеродина не попадають на вихід змішувача, тому що напруга від струмів і компенсуються.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Нелінійні перекручування | Основними показниками ЧД є

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1231; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.