Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Що таке фінансовий контроль?
Тема 2. Фінансова політика держави

Які є види фінансових резервів?

а) Державні, підприємницькі, резерви місцевого самоврядування;+

 

28. Фінансова стратегія держави – це:

а) сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією;+

29.Елементами фінансового механізму є:

г) всі відповіді вірні+

30.Методи і форми фінансового механізму вміщують:

г) планування, оперативне управління, фінансове регулювання, фінансове забезпечення, фінансовий контроль+

31. Назвіть основну мету фінансової політики:

а) оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями та соціальними групами;+

32. Фінансовий контроль – це:

г) спостереження та перевірки процесів законності і ефективності створення і використання грошових коштів і фондів.+

33.Фінансова політика характеризується як:

в) сукупність заходів щодо забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації державних програм;+

34. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяєтьсяна :

а) фінансову тактику і фінансову стратегію;+

35.Фінансовий контроль на державному рівні здійснюють:

б) Рахункова палата;+

36.Фінансова політика складається з сукупності політик:

а) податкова, митна, валютна, грошово-кредитна, бюджетна;+

37. Яке найбільш характерне визначення змісту фінансової політики держави?

а) розробка основних напрямів формування і використання фінансів, виходячи із необхідності вирішення економічних і соціальних завдань;+

38. Прикладом фінансової тактики можуть бути:

а) амортизаційна і податкова політика;+

39. Фінансовий механізм є:

б) сукупністю різних організаційних, правових та інших форм і методів, за допомогою яких здійснюється процес розподілу перерозподілу ВВП, створюються фонди грошових коштів і забезпечується їх використання;+

40. До фінансових важелів і стимулів належать:

в) форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуваних у фінансових відносинах.+

41. Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:

а) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування;+

42. Фінансове планування розглядається як:

а) метод формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства;+

43. До основних методів фінансового планування належать:

г) всі правильні відповіді+

в) особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб’єктів, дотримання фінансово-господарського законодавства, доцільністю витрат;+

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 1175; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.226.185
Генерация страницы за: 0.011 сек.