Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розміщення угідь на території господарства
Структура посівних площ по господарству на перспективу

Посівні площі кормових культур

Проектні площі посіву кормових культур

Види кормових Об’єм кормів у посівах Площа посіві, га Урожайність ц/га
Сіно 975,1 9,7
Сінаж 7,1
Силос 6790,4 27,2
Коренеплоди 4541,9 13,0

 

Ці дані нам необхідні для того, щоб розрахувати посівні площі кормових культур,які подані у таблиці 3.8

Таблиця 3.9

Назва с/г. Культур сіно сінаж силос Зелений корм. Корене-плоди всього
Багаторічні трави 9,7 7,1   22,0   38,8
Викосуміш       20,6   20,6
Озимі на з.к.       21,4   21,4
Кук-за. на з.к. і силос     27,2 14,2   41,4
Коренеплоди         13,0 13,0
Всього 9,7 7,1 27,2 78,2 13,0 135,2

 

Після проведених розрахунків ми маємо площу під кормову сівозміну. Щоб знати площу, яка має бути відведена під овочеву сівозміну, нам необхідно скористатись картограмою крутизни схилів.

 

Після проведених розрахунків ми маємо площу під кормову сівозміну. Щоб знати площу, яка має бути відведена під овочеву сівозміну, нам необхідно скористатись картограмою крутизни схилів, для відведення більш рівнинних площ для овочевої сівозміни. Ми виділили площу під овочеву сівозміну розміром 31.50 га неподалік від населеного пункту. Площу польової сівозміни ми отримаємо у різниці загальної площі ріллі від площі які займатимуть кормова та овочеві сівозміни.

Схема чергування культур у сівозмінах:

Польова 512,73 га, Sсер = 102,55 га

1. Багаторічні трави 102,55;

2. Озима пшениця 102,55;

3. Цукрові буряки 102,55;

4. Горох 102,55;

5. Ярий ячмінь + підсів багаторічних трав 102,55.

Кормова 135,2 га, Sсер = 27,04 га

1. Багаторічні трави 27,04;

2. Кукурудза на силос 27,04;

3. Озима пшениця на зелений корм 21,4, кукурудза на силос 5,64;

4. Цукровий буряк 13,0, кукурудза на силос 14,04;

5. Ярий ячмінь 27,04+ підсів багаторічних трав.

Грунтозахисна 185,8 га, Sсер = 30,96

1. Конюшина 30,96

2. Озима пшениця 30,96;

3. Гречка 30,96;

4. Овес 30,96;

5. Ярий ячмінь + підсів багаторічних трав 30,96;

6. Конюшина 30,96.

Розглянувши площу під кормові культури і площу під всіма посівами, складають структуру посівних площ по господарству, де розраховують площу зернових та технічних культур ( таблиця 3.9 ).Таблиця 3.10

№ п/п Назва с/г. культур Площа
га %
Зернові культури: 479,93 57,57
  озимі: 154,91 18,59
  пшениця 154,91 18,59
  ярі: 325,02 38,98
  ячмінь 160,55 19,26
  горох 102,55 12,30
  гречка 30,96 3,71
  овес 30,96 3,71
Технічні культури: 115,55 13,86
  цукровий буряк 115,55 13,86
Кормові культури: 238,23 28,57
  багаторічні трави 191,51 22,97
  кукурудза на силос 46,72 5,60
  Всього 833,73

Проектування системи сівозмін зводиться до визначення типів, видів, кількості і розмірів сівозмін. Система сівозмін головна ланка землеробства. Вона задовольняє такі вимоги:

- виконання планово – державного землеробства по продукції рослинництва;

- використання ділянки оброблювальної землі

- заходи по боротьбі з ерозією ґрунтів;

- відновлення і підвищення родючості ґрунтів;

- створення умов для ефективного використання техніки.

Система сівозмін в рівнинних районах, що має місце при розробці курсового проекту диктується в основному , структурою посівних площ. Так, в наших умовах виникає потреба в проектуванні овочевої сівозміни, кормової і польової сівозмін.

Кормова сівозміна передбачається для вирощування, як правило, соковитих кормів (кукурудза на силос і коренеплоди).Для здешевлення перевозення цих кормів сівозміна розміщається поблизу тваринницької ферми.

Кількість полів в кормовій сівозміні проектується, як правило,5,6,7.

Детально кормова сівозміна визначається шляхом розрахунку потреби в кормах для середньорічної кількості худоби та покриття потреби в кормах за рахунок посіву кормових культур.

Потреба в сіні покривається за рахунок природних сінокосів (врожайність 20-25 ц/га). Нестача в сіні буде одержана за рахунок посіву багаторічних трав (врожайність 40-50 ц/га).

Потреба в силосі покривається за рахунок гички цукрових буряків. Враховуючи те, що в польовій сівозміні буде одне поле цукрових буряків та врожайність гички 80-100 ц/га, визначають нестачу потреби в силосі.

Для покриття нестачі потреби в силосі планують посів кукурудзи на зелений корм з урожайністю 300-400 ц/га.

Потреба в коренеплодах покривається за рахунок випасання худоби на пасовищах, в лісах, чагарниках та по отаві сінокосів. Нестача в зелених кормах планується за рахунок посіву кормових культур в залежності від регіону (озиме жито на зелений корм, однорічні трави, багаторічні трави, викоовес, кукурудза на зелений корм та інші).

Розмір ґрунтозахисної сівозміни визначається по сумарній площі еродованих земель.

Площа польової сівозміни визначається, як різниця проектної площі ріллі і площею овочевої, кормової, ґрунтозахисної сівозміни та інших угідь, які проектуються за рахунок ріллі. На кількість польових сівозмін впливає наявність кількох населених пунктів, різко відмінні по якості ґрунти та інші фактори.

Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 216; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.75.202
Генерация страницы за: 0.006 сек.