Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття про документ і документознвство. Ф-ії, призначення, класифікація документів. Вимоги до оформлення документів
Білет 23.

Документ – це засіб закріплення різними способами на матеріальному носієві інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Задовольняючи різноманітні потреби людей, документ виконує загальні й специфічні функції.

1. Загальні функції:

а) інформаційна

б) соціальна

в) комунікативна

г) культурна

2. Специфічні функції:

а) управлінська

б) правова

в) історична

Ознаки класифікації Групи
За найменуванням Доручення, заяви, інструкції, накази, протоколи та ін.
За походженням Службові – створюються організаціями або уповноваженими особами. Особисті – укладаються окремими особами поза сферою їхньої службової діяльності.
За місцем виникнення Внутрішні – чинні лише всередині тієї організації чи установи, де їх укладено. Зовнішні – є результатом відносин організації з іншими організаціями, підприємствами, фірмами.
За призначенням Організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо особового складу тощо.
За напрямком Вхідні й вихідні.
За формою Стандартні – документи, що мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами (типові інструкції). Індивідуальні – створюються в кожному конкретному випадку для розв’язання окремих ситуацій, їх друкують або укладають від руки (протоколи, накази, заяви).
За строками виконання Звичайні безстрокові – виконання яких здійснюється в порядку загальної черги. Термінові – зі встановленим строком виконання (телефонограма). Дуже термінові – документи з позначенням «Дуже терміново».
За ступенем гласності Таємні мають угорі праворуч позначення «Таємно». Розголошення змісту такого документа призводить до кримінальної відповідальності. Нетаємні – для службового користування.
За складністю Прості (односкладові) й складні.
За строками зберігання Постійні. Тривалі – понад 10 років зберігання. Тимчасові – до 10 років зберігання.
За стадіями створення Оригінал – основний вид документа, перший і єдиний примірник. Копія – точне відтворення оригіналу. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу. Дублікат – видається, якщо документ втрачено. Юридично дублікат і оригінал рівноцінні. Виписка (витяг) – створюється за потреби відтворити не весь документ, а лише його частину.
За технікою відтворення Рукописні. Відтворені механічним способом.
За носієм інформації На папері, диску, фотоплівці, флешці тощо.
За юридичною силою Справжні – чинні, нечинні. Підробні фальсифікати.
Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 27; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ‚аш ip: 54.166.216.223
Генерация страницы за: 0.089 сек.