Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система контролю якості – сукупність органів контролю, засобів і методів контролювання рівня якості продукції на всіх етапах її створення

Читайте также:
 1. CSRP - стандарт(Customer Synchronized Resource Planning) и система
 2. DNS (Domain Name System)-система адресов
 3. DNS — доменная система имен
 4. ERP - стандарт планирования ресурсов предприятия и система
 5. ERP-система
 6. I. Государственная система здравоохранения. Здравоохранение в Великобритании.
 7. I. Понятие об информационных системах
 8. I. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
 9. I. Система налогов и сборов и особенности их учета
 10. II Система обязательной стандартизации и унификации машин.
 11. II. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ЕКОСИСТЕМА”.
 12. II. Общество как целостная система.

Виділяють три основні ланки ланцюжка якості продукції – якість відповідності технічним умовам, якість конструкції і функціональну якість, які є однаково важливими для забезпечення її конкурентоспроможності.

Так, продукція може бути виготовлена за всіма вимогами технологічного процесу, але її конструкція не є досконалою.

В іншому разі високі стандарти дотримані при конструюванні і виготовленні продукції, але вона є надто складною для застосування або занадто дорогою і тому не може бути використана великою кількістю споживачів, що знижує її конкурентоспроможність.

Отже, контроль якості слід здійснювати системно, включаючи елементи, за допомогою яких можна було б оцінити рівень якості на всіх етапах створення продукції, особливо тих, що є ключовими у забезпеченні її конкурентоспроможності.

 

Елементами системи контролю якості є:

· розроблення стандартів якості, що відповідатимуть специфіці продукції і вимогам того сегмента ринку, якому призначена продукція;

· викладення стандартів якості у письмовій формі, в т. ч. на комплектуючі та напівфабрикати, які купують поза межами фірми;

· розроблення методик вимірювання стандартів якості;

· вимірювання рівня якості за встановленими методиками (суцільний, вибірковий контроль, періодичність контролю, відповідальні особи тощо).

Система управління якістю за стандартами ISO серії 9000 спрямована на забезпечення стабільної якості продукції, яка відповідає вимогам споживачів. її дія поширюється на всі етапи створення продукції:

· маркетингові дослідження ринку;

· проектування і/чи розроблення технічних вимог, конструювання продукції;

· матеріально-технічне забезпечення;

· підготовку і налагодження технологічних процесів виготовлення продукції;

· виробництво продукції;

· контролювання, експериментальні перевірки;

· пакування та зберігання;

· реалізацію та розподіл продукції;

· монтування та експлуатацію;

· технічну допомогу та обслуговування;

· утилізацію після використання.

Система має бути організована так, щоб у полі зору менеджерів були всі процеси, що впливають на якість продукції. Тоді вони зможуть запобігти виникненню проблем, виявити відхилення від стандартів і їх ліквідувати.

Система загального управління якістю – TQM (від англ. – загальний) передбачає:

· спрямованість на попередження дефектів, а не їхню оцінку або корекцію;

· вимірювання якості з використанням зворотного зв'язку;

· винагороду за якість (як заохоченням, так і покаранням);

· навчання якісному виконанню роботи на всіх рівнях;

· виявлення та усунення проблем, що спричиняють дефекти;

· заохочення інновацій та безперервного вдосконалення;· заохочення тотальної участі в управлінні;

· встановлення високих стандартів роботи;

· розрахунки і звіти з економії витрат.

Контроль якості, таким чином, стає частиною повсякденних обов'язків кожного працівника організації.

Отже, функції контролювання у таких системах управління якістю полягають не у виявленні проблем і їх ліквідації, а в забезпеченні умов діяльності, за яких проблеми не виникають. Важливою при створенні системи управління якістю є оцінка її ефективності з точки зору економічних наслідків. Витрати на створення системи повинні бути менші, ніж результати її діяльності.

Упровадження системи TQM передбачає використання менеджментом специфічних прийомів і методів, до яких відносять: вдосконалення («гуртки якості»), бенчмаркінг, аутсорсинг.

1. «Гуртки якості». Це система участі працівників в управлінні підприємством. Вона ґрунтується на таких принципах:

— кожен працівник має зрозуміти, що усунення зайвих дій ніколи не приведе до того, що працювати стане важче;

— участь працівників в управлінні передбачає передусім подання пропозицій щодо поліпшення своєї роботи.

Постійне вдосконалення дає змогу фірмі досягати високої якості в усіх сферах діяльності, постійно поліпшувати роботу всіх своїх ланок.

Найважливішою умовою для вдосконалень є створення атмосфери довіри.

Для цього необхідні добре розвинуті й відкриті формальні канали зв'язку між усіма рівнями ієрархії, оскільки будь-яка проблема повинна вирішуватися через ці канали.

Майстрам та інженерно-технічним працівникам слід прислухатися до пропозицій робітників і проводити вдосконалення разом із ними.

Якщо робітник звертає увагу майстра на якусь проблему, той повинен зробити наступне:

· визнати появу проблеми;

· дослідити проблему;

· заохотити робітника до висунення ідей;

· узагальнити ідеї;

· подати пропозицію.

«Гуртки якості» працюють 1-2 рази на місяць і чітко орієнтуються на вирішення конкретних проблем. Для конкретизації проблеми і її аналізу можна використовувати «діаграми Ісікави» (рис. 3.27), які досліджують причини погіршення якості продукції за основ­ними складовими (матеріали, машини, методи, люди).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Він органічно вписується у системи виробничого контролю, значною мірою забезпечуючи конкурентоспроможність продукції підприємства | Бенчмаркінг (контрольні порівняння). Вперше його використала у 1979 р. компанія Xerox

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 264; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.