Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років XX ст

Читайте также:
 1. Взаємозв’язок та взаємодія податкової політики з елементами та інструментами державного регулювання економіки
 2. Види і типи уроків. Визначення завдань уроку.
 3. Види структурних співвідношень економіки
 4. Виникнення світової економіки
 5. Виробництво і споживання. Погляд на потреби людини з точки зору економіки.
 6. Воєнно-політична боротьба за південно-західні руські землі наприкінці ХV - у першій половині XVI ст.
 7. Вплив грошово-кредитної та фіскальної політики на стан національної економіки.
 8. Встановлюються можливості зв’язку та відмітки контрольних строків для контролюючих органів.
 9. Галузева та міжгалузева структура національної економіки
 10. Головні проблеми містобудівної практики в СРСР 30-40-х років ХХ ст..
 11. Деревних рослин, років
 12. Динаміка та ефективність структурної трансформації економіки

Відповісти на запитання письмово.

Завдання.

Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років XX ст. Посилення бюрократичного централізму. Економічне становище УРСР у 70-х — на початку 80-х років XX ст.

Освіта. Русифікація. Здобутки і проблеми науки. Розвиток літератури та мистецтва. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.

Зміни в соціальній та національній структурі населення.

Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років XX ст. Посилення бюрократичного централізму. Економічне становище УРСР у 70-х — на початку 80-х років XX ст.

План.

Опорний конспект.

Тема: Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-початок 80-х років ХХ ст.)

· Чим характеризувалися косигінські реформи?

· Який період називають «застій»?

· Характеристика Конституції «розвинутого соціалізму».

· Які галузі промисловості переважно розвивалися в Україні?

· Скільки було побудовано атомних електростанцій?

· В чому були негативні наслідки розвитку економіки У 70-80-х рр.?

На початку 60-х рр. сповільнилися темпи розвитку промисловості й сільського господарства. З приходом до влади Л. Брежнєва (1964 р.) була здійснена спроба економічних реформ, що дістали назву «косигінських» за прізвищем Голови Ради Міністрів СРСР О. Косигіна.

Березневий пленум ЦК КПРС 1965 р. визначив програму реформ у сільському господарстві, яка передбачала:

• зростання капіталовкладень у сільське господарство;

• планування заготівлі сільськогосподарської продукції на тривалу

перспективу;

• підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію;

• затвердження гарантованої оплати праці колгоспникам за тарифними ставками відповідних категорій робітників і службовців радгоспів;

• запровадження меліорації земель, механізації та хімізації сільського господарства.

Вересневий пленум ЦК КПРС 1965 р. визначив програму реформ у промисловості, яка передбачала:

• ліквідацію раднаргоспів і відновлення галузевої системи управління через союзні та союзно-республіканські міністерства;

• вдосконалення системи планування, забезпечення сталості планових завдань;

• розширення господарської самостійності підприємств, скорочення кількості планових показників, запровадження госпрозрахунку;

• оцінювання господарської діяльності підприємств за обсягом реалізованої продукції;

• посилення стимулювання виробництва, створення фондів матеріального заохочення робітників і службовців.

Незважаючи на суперечливість і непослідовність, господарська реформа дала позитивний імпульс розвитку економіки. У роки восьмої «золотої» п’ятирічки (1966–1970 рр.) випуск промислової продукції в УРСР збільшився на 50%, валова продукція сільського господарства — на 16,6%, національний дохід — на 30%. Однак на початку 70-х рр. внаслідок згортання економічної реформи і повернення до сталінських методів управління темпи зростання промисловості і сільського господарства почали падати.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стадии или уровни развития группы | Домашнє завдання

Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 6594; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.