Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показники фінансової стійкості підприємства
Читайте также:
 1. I. Показники, які характеризують технічний стан ОФ.
 2. Абсолютні показники варіації
 3. Аналіз відносних показників фінансової стійкості
 4. Аналіз загальних показників витрат підприємства.
 5. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства
 6. Аналіз платоспроможності підприємства.
 7. Аналіз ринкової і фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості підприємств
 8. АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ
 9. Аналіз фінансового стану підприємства.
 10. Аналіз фінансової звітності
 11. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
 12. Аналітичні показники ряду динаміки.

 

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і використання, що забезпечують йому незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно здатне реагувати на несподівані зміни ринкової кон’юнктури і не стати банкрутом. Чим вища його стабільність, тим більше переваг у нього перед іншими підприємствами тієї ж галузі економіки у залученні інвестицій і одержанні кредитів на вигідних умовах. Фінансово стійке підприємство вчасно розраховується за своїми зобов’язаннями перед бюджетом, позабюджетними фондами, персоналом, контрагентами, що сприяє зміцненню його іміджу.

Фінансову стійкість підприємства оцінюють за допомогою таких показників:

· Коефіцієнт автономії – визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу. Чим більше значення коефіцієнта, тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Нормативне значення показника – . Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт фінансової залежності – це показник, обернений до коефіцієнта автономії. Показує, яка сума загальної вартості майна підприємства припадає на 1 грн. власних коштів. Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт маневреності власних засобів – характеризує ступінь мобільності власних засобів підприємства. Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт маневреності робочого капіталу – розраховується як відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів. Характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством. Нормативне значення показника – . Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт фінансової стабільності – визначається як відношення власного капіталу до залученого капіталу. Нормативне значення показника – . Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт співвідношення залученого та власного капіталу – розраховується як відношення всієї суми зобов’язань за залученими коштами до суми власних коштів. Нормативне значення показника залежить від характеру господарської діяльності. Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності) – показує частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, а також незалежність його функціонування від позичкових коштів. Цей показник розраховують за формулою:

.

· Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу – є доповненням до попереднього коефіцієнта (їх сума дорівнює 1 або 100%). Характеризує частку позичкових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Цей показник розраховують за формулою:.

 

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 2521; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.