Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Феномен українського бароко

Читайте также:
 1. В 55. Феномен власти в жизни общества. Гражданское общество и государство.
 2. В.1. Культурная природа организаций и феномен корпоративной культуры.
 3. Внутрішня і зовнішня торгівля. Формування українського національного ринку
 4. Вопрос 1. Общение как социально-психологический феномен. Особенности управленческого общения.
 5. Вопрос 2. Социализация личности как социальный феномен.
 6. Вопрос 32. Подходы к феномену власти
 7. Вопрос 4. Особенности характера как психического феномена
 8. ВОПРОС Феномен полиса и развитие политической культуры античности.
 9. Глобализация как новый феномен современного мира
 10. Групповое мышление и феномен групповой поляризации.
 11. Джерела українського етносу
 12. Догоняющее развитие как исторический феномен

Лекція 9. Культура України епохи бароко.

Культура бароко в Україні охоплює другу половину XVII–XVIII ст. Ця назва стосується як окремої культурно-історичної доби, так і окремого стилю мистецтва. Порівняно із Західною Європою стиль бароко в Україні поширився із значним запізненням. В цей час українська культура попрощалась із візантійсько-руською спадщиною та набула виразно індивідуальних, а радше національних рис. В культурі України доба бароко займає виняткове місце. Після княжої доби – це другий «золотий вік» нашої історії. За визначенням Д. Чижевського, цей стиль найбільше «відповідав єству українського народного характеру, а тому вплинув на становлення визначальних рис національного типу характеру українців».

Формування та розквіт культури бароко відбувався на хвилі могутнього національно-культурного піднесення, викликаного Хмельниччиною та відновленням української державності у формі козацького Гетьманату. Фактор державності, як і наявність у суспільстві сильної, економічно заможної елітарної верстви, стали найвагомішими у розвитку українського варіанту стилю бароко, яке прийнято у вузькому значенні іменувати «козацьким бароко».

Елітарні мотиви в українському бароко були притаманні лише літературному процесу, всі інші види барокового мистецтва – доволі демократичні сюжетно, з використанням традицій народної творчості.

До естетичних особливостей українського бароко відносять багатобарвність, контрастність, мальовничість, посилену декоративність, динамізм і головне – небачену вигадливість форм. Світоглядні засади українського бароко втілились в образі України у вигляді одягненої в порфіру і коронованої Діви, яка просить покровительства у митрополита київського Йоасафа Кроковського (гравюра Івана Щирського «Всенародне торжество»).

Бароко в Україні є універсальним стилем, що включає усі сфери духовного життя – літературу, історіографію, архітектуру, образотворче і прикладне мистецтво, музику театр тощо. Щоправда, у кожному з видів творчості бароко розвивається асинхронно: в літературі – з кінця XVI ст., в архітектурі та скульптурі – від початку XVII ст., у живописі – від середини XVII ст.

Суттєвим є те, що бароко є в Україні загальнонаціональним стилем. Якщо Ренесанс зосереджувався на західноукраїнських теренах, то бароко охоплює всю Україну. Але через історичні обставини (територіальний поділ України за Андрусівською угодою 1667 р.) в межах одного стилю розвиваються два його регіональні варіанти. Національні особливості найяскравіше проявилися на Лівобережжі, де у XVII – XVIII ст. визначальним був козацький фактор. З ним і пов’язане формування «козацького бароко». Дещо іншого вияву набуває бароко на західноукраїнських землях, де більш активними були західні впливи, передусім польські. Отже, в культурі українського бароко виокремлюються не лише два регіональні варіанти, але й два рівні – «верхнє», або аристократичне, і «низове», або демократичне, народне. У першому випадку здебільшого йдеться про розвиток європейських барокових традицій на українському культурно-історичному просторі, а в другому – про самобутнє українське бароко. На їх формуванні відбилися смаки та вподобання різних соціальних верств. Якщо виразниками «верхнього» була асоціальна знать – шляхта, козацька старшина, то «низового» – простий люд, селянство, міщанство.Важливе місце у формуванні української барокової культури належить фольклору та народній традиції. Фольклор, народний епос, думи складають невід’ємну частку культури бароко.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Феномен українського бароко

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1668; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.245.10
Генерация страницы за: 0.005 сек.