Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Комутація повідомлень
Читайте также:
  1. Види повідомлень
  2. Комутація в мережах
  3. Основні інформаційні характеристики дискретних джерел повідомлень
  4. Оцінка впливу способів організації обміну в ТКМ на час доставляння повідомлень
  5. Первинність повідомлень: механізм повідомлень
  6. Рекомендації щодо транскрипції усних повідомлень науково-критичним методом
  7. ТЕМА №2: Статистичне спостереження його види та форми. Облік повідомлень до правоохоронних органів.

 

Комутація повідомлень за своїми принципами близька до комутації пакетів. Під комутацією повідомлень (message swіtchіng) розуміється передавання єдиного блоку даних між транзитними комп’ютерами мере­жі з тимчасовою буферизацією цього блоку на диску кожного комп’ю­тера. Повідомлення на відміну від пакета має довільну довжину, яка визначається змістом інформації, що становить повідомлення. Транзитні комп’ютери можуть з’єднуватися між собою як мережею з комутацією пакетів, так і мережею з комутацією каналів. Повідомлення (це може бути, наприклад, текстовий документ, файл із кодом програми, елект­ронний лист) зберігається в транзитному комп’ютері на диску, причому досить тривалий час, якщо комп’ютер зайнятий іншою роботою або мережа тимчасово перевантажена. Кількість транзитних комп’ютерів зазвичай намагаються зменшити. Якщо комп’ютери підключені до мережі з комутацією пакетів, то число проміжних комп’ютерів змен­шується до двох. Наприклад, користувач передає поштове повідомлення своєму серверу вихідної пошти, а той відразу намагається передати його серверу вхідної пошти адресата. Але, якщо комп’ютери пов’язані між собою телефонною мережею, то часто використовується кілька проміж­них серверів, оскільки прямий доступ до кінцевого сервера може бути в даний момент неможливим через перевантаження телефонної мережі (абонент зайнятий) чи економічно невигідним через високі тарифи на далекий телефонний зв’язок [38].

У мережах з комутацією повідомлень передбачається встановлення лише логічного з’єднання між відправником і отримувачем, а фізичний канал встановлюється локально між суміжними вузлами комутації і тільки на час передавання даних. Передавання здійснюється з проміжним за­пам’я­­товуванням повідомлень у вузлах комутації. Отже, повідомлення в кожний момент часу займає канал лише між суміжними вузлами, а решта каналів на шляху повідомлення можуть використовуватися для інших цілей, що дозволяє підвищити коефіцієнт використання каналів зв’язку [6].

За такою схемою зазвичай передаються повідомлення, що не потребують негайної відповіді, найчастіше повідомлення електронної пошти. Режим передавання з проміжним зберіганням на диску називається режимом "зберігання-і-передавання" (store-and-forward). Режим кому­та­ції повідомлень розвантажує мережу для передавання трафіку, що потребує швидкої відповіді, наприклад трафіку служби WWW чи файлової служби [38].

Техніка комутації повідомлень з’явилася в комп’ютерних мережах раніше техніки комутації пакетів, але потім була витіснена останньою, як більш ефективною за критерієм пропускної здатності мережі. Запис повідомлення на диск займає досить багато часу, і, крім того, наявність дисків припускає використання як комутаторів спеціалізованих комп’ю­терів, що тягне за собою істотні витрати на організацію мережі. Сьогодні комутація повідомлень працює лише для деяких неоперативних служб, причому найчастіше додатково до мережі з комутацією пакетів, як служ­ба прикладного рівня [38].

 

 

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 378; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.182.16
Генерация страницы за: 0.001 сек.