Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Індивідуальний та груповий(соціальний) ризик

Читайте также:
 1. Аналіз ризику можливих збитків
 2. Види внутрішніх ризиків
 3. Види ризиків
 4. ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ
 5. Використання експерименту як чинника зниження ризику
 6. Виявлення та ідентифікація банківських ризиків.
 7. Включення в портфель безризикових цінних паперів
 8. Внутрішні чинники ризику
 9. Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень
 10. Договір прокату автомобіля та ризики, що пов’язані з його застосуванням
 11. Екологічні ризики
 12. Економічні методи зниження ризику

Розрізняють ризики:


1) Індивідуальний

2) Груповий(соціальний)


Індивідуальний ризик -частота виникнення вражаючих чинників певного виду, що виникають під час реалізації якихось небезпек у визначеній точці простору.

Під час аналізу індивідуального ризику необхідно враховувати природу нещасного випадку, час перебування у зоні ризику та місце проживання ризикую чого.

Розглянемо приклад ризику (R) впливу на людину небезпечного фактору.

Приклад №1 визначити ризик загибелі від проживання, навчання та роботи у Харкові при чисельності населення 2 млн. чоловік, якщо щорічно гине з різних причин близько 5000 осіб.

 

R =

Проте знання індивідуального ризику не дає змоги дійти висновку про масштаб катастроф. Тому в курсі БЖД вводиться поняття групового(соціального) ризику.

Груповий(соціальний) ризик – це частота виникнення подій щодо травм певної кількості людей, які підлягають вражаючим діям певного виду, під час реалізації будь-яких небезпек.

Однак у практиці мають місце і ризики «невідомі», тобто такі, які не ідентифіковані й умови виникнення яких достатньо не досліджені.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки | Реагування на ризики нещасних випадків

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 3073; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.