Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Процеси функціонування і розвитку, регламентація режимів запобігання і ліквідація НС

Серед проблем, що вимагають першочергового розв’язання, особливе місце посідає проблема стійкого функціонування об’єктів народного господарювання, особливо в умовах НС.

Розвиток науково – технічного прогресу в Україні, реалізація великомасштабних проектів пов’язані з підвищенням ризику виникнення техногенних та природно - техногенних катастроф з регіональними, національними і глобальними наслідками.

Сьогодні в Україні експлуатуються ядерні реактори, хімічні об’єкти із значними запасами отруйних та вибухонебезпечних речовин. В промисловості значну частину займають потенційно небезпечні виробництва, до яких належать такі об’єкти, де відносно раптове порушення технологічних систем супроводжується тяжкими екологічними і соціально – економічними наслідками.

Потенційно небезпечні об’єкти (ПНО) мають велику питому вагу у структурі промислового виробництва, на які припадає 42% вартості основних промислово – виробничих фондів, більше як 38% обсягу виробництва і 21% працюючих. Щорічно країна втрачає тисячі людей внаслідок аварій на транспорті, у вугільній промисловості, від пожеж. Суттєве підвищення ризику виникнення НС в Україні пов’язане також і з тим, що найбільш небезпечні технічні системи і об’єкти розміщені,як правило, в місцях найбільшої концентрації людей. Внаслідок диспропорції в розміщенні продуктивних сил, які допускались протягом багатьох років, територія нашої країни зазнала значних техногенних навантажень. Ці навантаження ускладнюють функціонування техносфери і супроводжуються посиленням антропогенної дії на природне середовище [37].

Ефективність економіки держави залежить від того,наскільки окремі галуз, підприємства народного господарства здатні стійко працювати не тільки в звичайних умовах, а й в умовах надзвичайних ситуацій.

Значні руйнування, пожежі та втрати серед населення,викликані наслідками надзвичайних ситуацій, можуть стати причиною значного скорочення випуску продукції, а отже, і зниження економічного потенціалу держави.

Це вимагає завчасного вжиття заходів щодо забезпечення стійкого функціонування об’єктів на випадок виникнення НС та максимальне запобігання і ліквідації цих НС.

Структурно – функціональна схема державного управління безпекою та захистом населення від НС в Україні наведена на рис.8.1

 

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Структуру органів управління безпекою та захистом у НС | Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1071; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.