Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні закони спілкування

Читайте также:
 1. Активний транспорт, основні види.
 2. Бюджетний процес: поняття, основні елементи.
 3. В.А. Кан-Калик пропонує розрізняти стилі педагогічного спілкування залежно від продуктивності їх виховного впливу.
 4. Вербальні форми ділового спілкування.
 5. Види випадкових величин. Дискретні випадкові величини і їх закони розподілу ймовірностей. Многокутник розподілу
 6. Види проектів та їх основні класифікаційні ознаки
 7. Види цінних паперів, які можуть випускатись і зберігатися. Основні характеристики цінних паперів
 8. Види ЦП, які обертаються в Україні, їх основні характеристики.
 9. Визначення поняття «культура», її структура та основні функції.
 10. Виробництво і його основні фактори
 11. Вихідні принципи й основні поняття концепції культури
 12. Гроші і їх функції. Основні грошові агрегати.

Спілкування здійснюється за певними законами. Закони спілкування це особливі закони. Вони не схожі на інші закони, не вимагають обов’язкового виконання. Вони відповідають на питання що відбувається у процесі спілкування? І реалізуються у процесі спілкування незалежно від того, хто говорить, про
що, з якою метою, в якій ситуації і т.д.
По-перше, більшість із законів спілкування нежорсткі, імовірнісні. І якщо, наприклад, закон всесвітнього тяжіння не виконувати на Землі не можна – просто не вийде він завжди проявить себе, то щодо законів спілкування справа йде не так. Часто можна привести приклади, коли той чи інший закон через ті чи інші обставини не виконується.

По-друге, комунікативні закони не передаються людині при народженні, , а засвоюються людиною в ході спілкування, з досвіду, з комунікативної практики.

По-третє, закони спілкування можуть з часом видозмінюватися.

По-четверте, закони спілкування частково розрізняються у різних народів, тобто мають певне національне забарвлення, хоча багато в чому носять загальнолюдський характер.

Необхідно розмежовувати загальні закони спілкування і правила спілкування.

Закони спілкування є важливою складовою науки про мову. Основні з цих законів такі:

1) Закон дзеркального розвитку спілкування. Цей закон легко спостерігаємо в спілкуванні. Суть його може бути сформульована таким чином: співбесідник в процесі комунікації імітує стиль спілкування свого співбесідника. Це робиться людиною автоматично практично без контролю свідомості.

2) Закон залежності результату спілкування від обсягу комунікативних зусиль. Одним словом, чим більше комунікативних зусиль витрачено, тим вище ефективність спілкування.

3) Закон прогресуючого нетерпіння слухачів. Даний закон формулюється так: чим довше говорить оратор, тим більшу неувагу і нетерпіння проявляють слухачі.

4) Закон падіння інтелекту аудиторії зі збільшенням її розмірів. Чим більше людей вас слухає, тим нижче середній інтелект аудиторії. Іноді це явище називають ефектом натовпу: коли слухачів багато, вони починають гірше «міркувати», хоча особистий інтелект кожної окремої людини при цьому, звичайно зберігається.

5) Закон первинного відторгнення нової ідеї. Нова, незвична ідея, повідомлена співрозмовнику, в перший момент ним відкидається. Іншими словами, якщо людина раптом одержує інформацію, яка суперечить думці або уявленню, що склалося у нього на даний момент, то перша думка, яка приходить йому в голову – що ця інформація помилкова, ця ідея шкідлива, приймати її не треба.

6) Закон ритму спілкування. Даний закон відображає співвідношення розмови та мовчання в людському спілкуванні. Він свідчить: співвідношення розмови і мовчання в мові кожної людини – величина постійна. Це значить, що кожній людині необхідно в день певний час говорити і певний час мовчати.7) Закон відхилення публічної критики. Людина відхиляє публічну критику на свою адресу. Будь-яка людина має високу внутрішню самооцінку. Будь-яка людина має високу внутрішню самооцінку. Ми всі вважаємо себе розумними, знаючими, тому критика, особливо у присутності інших, або непрохана порада сприймається нами, як мінімум, насторожено:як замах на нашу самостійність, сумнів у нашій компетентності.

8) Закон тяжіння критики. Чим більше ви виділяєтесь з тих, хто оточує вас, тим більше про вас говорять, і тим більше людей критикує ваші дії. Людина, яка виділяється, завжди стає об’єктом підвищеної уваги. А. Шопенгауер писав: "Чим вище ви піднімаєтеся над натовпом, тим більше будуть про вас лихословити.
9) Закон довіри до простих слів, або закон комунікативної простоти. Чим простіші твої думки і слова, тим краще тебе розуміють і більше вірять. Інтерес до вічних і простих істин у людей постійний, тому звернення до них – основа популізму у політиці.

10) Закон комунікативних зауважень. Якщо співрозмовник порушує якісь комунікативні норми, йому роблять зауваження з метою змінити його комунікативну поведінку. Якщо кричить, говорять – Припини кричати. Якщо говорить тихо, зауважують – голосніше!

11) Закон прискореного розповсюдження негативної інформації. Негативна інформація має здатність поширюватися швидше, ніж позитивна. Це пов’язано з підвищеною увагою людей до негативу, адже позитивне дуже швидко починає сприйматися як норма перестає обговорюватися.

12) Закон спотворення інформації при її передачі («зіпсований телефон»). Будь-яка передана інформація спотворюється у процесі її передачі прямо пропорційно кількості осіб, які брали участь у процесі її передачі.

13) Закон детального обговорення дрібниць. Люди більш охоче зосереджуються на обговоренні незначних питань і готові приділити цьому більше часу, ніж обговоренню важливих проблем. Знати цей закон особливо важливо, коли йде колективне обговорення.

Американський соціолог і письменник С. Паркинсон наводить
переконливий приклад дії даного закону: обговорення виділення
багатомільйонного кредиту на будівництва атомного реактора
займає у управління компанії дві хвилини, а дискусія з проблеми
затвердження суми в 35 шилінгів в місяць на каві для засідань
якогось комітету - година з чвертю.

14) Закон мовного посилення емоцій. Емоційні вигуки людини підсилюють емоції, які вона переживає.

15) Закон мовного поглинання емоцій. При зв’язній розповіді про емоцію, що переживається, вона поглинається мовою і зникає.

16) Закон емоційного придушення логіки. В умовах емоційного збудження людина погано говорить і погано розуміє звернену до нас мову.

Ці та багато інших законів використовуються у всіх сферах нашого життя. Дослідженням даних законів займаються політики, журналісти, психологи…

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Структура, функції і рівні спілкування | Поняття ділового спілкування

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 15940; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.