Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види зносу основних фондів

Читайте также:
 1. Амортизація основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації
 2. Амортизація основних фондів
 3. Аналіз структури основних виробничих фондів
 4. Будова та функції основних складових ДОС
 5. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
 6. Вартість є однією з основних ознак товару. Щоб продати права на об'єкти інтелектуальної власності чи ви­користати їх у власному виробництві, необхідно визначити їхню вартість.
 7. Вибуття основних засобів
 8. Визначення основних характеристик магнітних матеріалів.
 9. Визначення основних характеристик магнітних матеріалів.
 10. Використовуваність основних груп показників якості продукції
 11. ВІДНЕСЕННЯ ОСНОВНИХ ПОСАД КЕРІВНИКІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ І СЛУЖБОВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ ДО РОЗРЯДІВ ЄТС

У процесі виробництва основні виробничі фонди зношуються і після відповідного часу вимагають часткового відтворення (капітального ремонту, модернізації), а потім і повного відтворення (реновації). Розрізняють два види зносу - фізичний і моральний.

Фізичний знос- це зміна механічних, фізичних, хімічних та інших властивостей знарядь праці, яка відбувається під впливом процесів праці і сил природи.

Фізичне зношення являє собою поступову втрату основними фондами в процесі виробництва своєї початкової споживчої вартості, в зв'язку з чим вони стають непридатними до використання.

Фізичний знос основних фондів має місце не тільки в процесі їх експлуатації, але і в період їх бездії під впливом сил природи (корозія, ржавіння).

Фізичний знос основних фондів залежить від різних факторів:

І) якості виготовлення основних фондів;

2) характеру їх завантаження;

3) умов експлуатації;

4) якості догляду за основними фондами;

5) періодичності ремонтів і якості ремонтних робіт;

6) ступеня захисту основних фондів від навколишніх умов;

7) кваліфікації робітників.

Фізичний знос відбувається нерівномірно навіть для однакових елементів основних фондів. Розрізняють повний і частковий знос основних фондів. При повному зносі діючі фонди ліквідуються і замінюються новими (капітальне будівництво або поточна заміна зношених основних фондів). Частковий знос відтворюється шляхом ремонту.

Значна частка застарілих основних фондів викликає великі втрати так як, по-перше, старіння обладнання вимагає збільшення витрат на капітальний ремонт для підтримання його в робочому стані; по-друге, застаріле виробництво не має можливості використовувати нову техніку. Як наслідок, обсяг продукції та послуг зменшується.

Моральний знос звичайно настає раніше фізичного зносу, тобто основні фонди:, які ще можуть бути використані, вже економічно неефективні, і буває двох видів.

Моральний знос першого роду викликаний підвищенням продуктивності праці в галузях, які виготовляють основні фонди.

Виробництво раніше випущених машин в даний час здійснюється з меншими витратами, і вони стають дешевшими. Розмір зменшення вартості залежить від темпів росту продуктивності праці і періоду часу від виготовлення основних фондів до моменту визначення величини морального зносу і є різницею між первинною і відновною вартістю.

Фв = Ф (1-q/100)T (2.12)

(2.13)

 

де Фв - відновна вартість;

Фп - первісна вартість;

q - середньорічний темп росту продуктивності праці, в %;

Т- ­період часу з моменту виготовлення до моменту визначення відновної вартості.

Отже, моральний знос першого роду враховується при визначенні відновної вартості основних фондів і приводить до здешевлення відтворення машин та інших видів обладнання незмінної конструкції.Моральний знос другого роду є результатом науково-технічного прогресу і зумовлений впровадженням у виробництво економічно ефективніших машин і обладнання, тобто визначається впровадженням продуктивнішого обладнання.

Моральний знос другого роду приводить до втрат в результаті того, що використовуючи застарілу техніку, підприємство витрачає більше робочого часу, сировини, матеріалів на одиницю продукції.

Собівартість аналогічної продукції на морально застарілому обладнанні вища, ніж на новому.

Підвищення собівартості при тривалому використанні морально застарілої техніки може привести до економічних втрат, які значно перевищують вартість знарядь праці. Тому застаріле обладнання необхідно замінити до настання терміну його фізичного зносу. Величину морального зносу другого роду визначають за формулою:

(2.14)

де Фп.ст, Фп.н - первісна вартість відповідно старого і нового обладнання;

Пр.ст , Пр.н - річна продуктивність морально застарілого і нового обладнання;

Тсл.ст, Тсл.н - термін служби морально застарілого і нового обладнання, в роках.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розрахунок середньорічної вартості та коефіцієнтів, які характеризують рух і стан основних фондів | Амортизація основних фондів

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 2471; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.