Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додавання та віднімання 2-х чисел з фіксованою комою

Читайте также:
 1. Алгоритм вычитания чисел в десятичной системе счисления, теоретические положения , лежащие а его основе.
 2. Алгоритм вычитания чисел в десятичной системе счисления, теоретические положения , лежащие а его основе.
 3. Алгоритм перевода дробных чисел из системы счисления с основанием q2 в десятичную систему.
 4. Алгоритмы поиска больших простых чисел
 5. Арифметические операции в системе чисел
 6. Ввод чисел
 7. Від’ємні числа. Множина дійсних чисел
 8. Властивості множини цілих чисел
 9. Вопрос 3. Статистическая закономерность. Закон больших чисел. Методы статистического изучения социально-экономических явлений и процессов.
 10. Вычислительная структура целых чисел
 11. Генерация случайных чисел и построение гистограмм
 12. Генерация случайных чисел и построение гистограмм

Основи двійкової арифметики

Лекція №2. Виконання арифметичних операцій на ЕОМ

План:

1. Основи двійкової арифметики.

2. Додавання і віднімання двійкових чисел у формі з фіксованою комою.

3. Множення та ділення двійкових чисел з фіксованою комою.

4. Додавання і віднімання двійкових чисел із плаваючою комою.

5. Множення та ділення двійкових чисел із плаваючою комою.

6. Арифметичні дії над 2-10 числами.

Література:

1. Бабич М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. – К.: “МП-Прес”, 2004. – 412 с., іл.

2. Пєтух А. М., Войтко В. В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2001. – 77 с.

 

Всі операції в ЕОМ виконуються в АЛП. Числа, які беруть участь в операціях, називаються операндами. Основною операцією в АЛП є додавання. Операція віднімання замінюється додаванням операндів в оберненому або доповненому кодах. Операції * та / зводяться до багатократних додавань і зсувів.

Для записування знака числа, заміни операції віднімання додаванням їхніх кодів, а також для визначення переповнення розрядної сітки використовують прямий, обернений і доповняльний, коди, де для представлення знака числа відводиться знаковий розряд.

Числа, представленні в прямий, обернений і доповняльний кодах, називаються машинними зображеннями. Вони складаються зі знакового розряду і цифрової частини (модуля числа).

Для додатних чисел прямий, обернений і доповняльний коди співпадають.

Для від’ємних чисел обернений код отримується із прямого шляхом інвертування цифрових розрядів.

Доповняльний код отримується з оберненого шляхом додавання до нього одиниці молодшого розряду.

В модифікованому коді для кодування знаку виділяється 2 розряди.

Правила виконання операцій додавання, віднімання, множення і додавання за модулями 2 у двійковій арифметиці наведено у наступній таблиці.

Додавання Віднімання Множення Модуль 2
0+0=0 0-0=0 0*0=0 0+0=0
0+1=1 1-0=1 0*1=0 0+1=1
1+0=1 1-1=0 1*0=0 1+0=1
1+1=10 0-1=11 1*1=1 1+1=0

Операція додавання в АЛП виконується типовим вузлом – суматором. Він складається з окремих логічних схем, які називаються одно розрядними суматорами або напівсуматорами. Напівсуматор оперує з 2 операндами, а суматор – з трьома (перенос та запозичення).

Правила додавання:

1) Числа вступають в операцію в доповненому модифікованому коді.

2) Числа додаються по всіх розрядах, включаючи і знакові (перенос відкидається).

3) Якщо в знакових розрядах результату 00, то результат – додатній і представлений в прямому коді, 11 – результат від’ємний і представлений в доповненому коді, 01 і 10 – результат переповнює розрядну сітку.Віднімання:

Здійснюється через додавання з попередніх інвертуванням знаку другого операнда.

Приклад:

А= -39 В= -5

Апр
Впр

Інвертування

Аоб
Воб

 

Адоп
Вдоп

 

Сдоп
Спр=44

 

 

Для отримання прямого коду з доповняльного потрібно отримати з нього ще один раз доповняльний (+1).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Деякі найпоширеніші АІТ | Додавання та віднімання двійкових чисел із плаваючою комою

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 3723; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.