Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види тиску


Розрізняють такі види тиску: барометричний (атмосферний), абсолютний, манометричний та вакуумметричний тиски.

Барометричний тиск (атмосферний) залежить від висоти над рівнем моря та від стану погоди. Нормальний барометричний тиск становить 760 мм.рт.ст = 101325 Н/м2 .= 10,3м водяного стовпа. Тиск, виражений відповідним стовпчиком рідини, залежить від висоти підйому цієї рідини і не залежить від його площі. На рівні моря коливається від 90000 до 110000 Н/м2. Зі збільшенням висоти падає і навпаки, в шахтах зростає.

Тиск , визначений за формулою називається абсолютним. Найпоширенішим є випадок ; тоді

В нагнітальних установках використовують прилади (манометр, вакуумметр), які вимірюють не абсолютний тиск , а його надлишок або недостачу відносно атмосферного тиску .

Манометричний тиск (або надлишковий) – це різниця між абсолютним тиском і барометричним, якщо (точка 1 на рис. 1.3)

У деяких випадках абсолютний тиск у рідині нижчий від атмосферного (всмоктувальний тракт побутового порохотяга) – тоді недостача абсолютного тиску до атмосферного називається вакуумом. Якщо в якійсь точці рідини абсолютний тиск є менший за барометричний () (точка 2 на рис. 1.3), то різницю між барометричним і абсолютним називають вакуумметричним тиском.

Абсолютний тиск від’ємним бути не може; тому і вакуум не може бути більший (“глибший”) за одну атмосферу.

У технічній літературі до 1980р. тиск вимірювався у технічних атмосферах –.

Для вимірювання тиску застосовують також таку одиницю як бар.

1 Бар = 105 Па; 1 Бар = 1,0197 ат; 1ат = 0,98067 Бар.

 

 

Рис. 1.3. Види тиску

 

;

 

;

 

(1.2)

 

Отже, як видно з рис. 1.3 та формули (1.2), різниця тисків між точками 1 і 2 визначається сумою показів манометра і вакуумметра .

 

Контрольні запитання до лекції №1

 

1. Які основні фізичні властивості рідин?

2. Який зв’язок між коефіцієнтами кінематичної та динамічної в’язкості?

3. Яка розмірність коефіцієнтів кінематичної та динамічної в’язкості?

4. Як змінюється з підвищенням температури в’язкість рідин та газів?

5. Чим відрізняється ідеальна рідина від реальної?

6. Які сили діють на рідину у стані спокою?

7. Які властивості гідростатичного тиску?

8. Який тиск показує манометр?

9. Що таке вакуумметричний тиск?

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття про тиск | 

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 9401; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.