Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види і типи вхідних даних, джерела даних
Основними вхідними даними системи є:

а) початкові координати і висоти пунктів, кути, дирекційні кути;

б) результати польових вимірювань: відстані, горизонтальні і вертикальні кути, перевищення;

в) інформація про топографічні об'єкти, що знімаються.

Додаткові дані: використовувані системи координат і їх параметри, загальні відомості про технологію зйомки (одиниці вимірювання, формули для розрахунку вертикальних кутів, інструментальні поправки), атмосферні умови, апріорна точність (класи) вимірювань.

Як допоміжні дані використовуються картографічні матеріали у вигляді растрових підкладок.

Джерелами даних для системи є:

1. Файли електронних тахеометрів (реєстраторів) у форматах: Sokkia (SDR2x/33), Nikon (DTM400-710, RDF), Geodimeter (ARE, JOB), Leica (GRE, GSI, IDEX), Topcon (GTS6, GTS7), Zeiss (R4, R5, Rec500, Rec-E), УОМЗ (2Та5, 3Та5). Ці файли копіюються на жорсткий диск програмними засобами, що поставляються разом з приладами.

2. Дані, одержані прямим зчитуванням з електронних приладів.

3. Текстові файли довільних форматів, які містять координати або вимірювання, які імпортуються.

4. Польові журнали, відомості і каталоги, дані з яких вводяться з клавіатури в табличних редакторах.

Всі імпортовані із зовнішніх джерел дані потрапляють в табличні редактори і є доступними для подальшого редагування і документування.

Загальна схема обробки даних в Credo Dat

Стандартна схема обробки включає наступні етапи:

1. Початкові установки, які включають найменування відомства і організації, опис системи координат і висот, використаних при виконанні геодезичних робіт, настройку стандартних класифікаторів, задання одиниць вимірювань і інші аналогічні настройки.

2. Створення нового або відкриття існуючого проекту, уточнення, при необхідності, властивостей проекту, тобто параметрів, властивих кожному окремому проекту.

3. Імпорт даних або введення і редагування даних в табличних редакторах. Система забезпечує можливість комбінувати способи підготовки даних: імпортувати дані за шаблоном з текстових файлів (наприклад, координати початкових пунктів), імпортувати вимірювання з файлів електронних реєстраторів, вводити дані через табличних редакторів і т.д.

4. Попередня обробка вимірювань, що є обов'язковим підготовчим кроком перед вирівнюванням. Будь-які зміни проекту не будуть враховані при вирівнюванні, якщо не виконана попередня обробка.

5. Вирівнювання координат пунктів планово-висотного обґрунтування. Слід звертати особливу увагу на настройки параметрів вирівнювання і апріорну точність вимірювань, які істотно впливають на якість вирівнювання, особливо при сумісному вирівнюванні різнорідних мереж.

6. Підготовка звітів. Генератор звітів дозволяє сформувати шаблон вихідного документа згідно стандартам підприємства.

7. Створення креслень.

8. Експорт даних в підсистеми CREDO, ГІС, текстові файли.

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.