Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Монітор
Монітор - це засіб високого рівня для синхронізації, механізм організації паралелізму, який містить як дані, так і процедури, що необхідні для реалізації динамічного розподілу загального ресурсу або групи загальних ресурсів.

Потреба увійти в монітор у різні моменти часу може виникати у багатьох процесів. Але вхід у монітор знаходиться під жорстким контролем – тут виконується взаємо-виключення процесів, так що в кожен момент часу тільки одному процесові дозволяється увійти в монітор. Процеси, що хочуть увійти в монітор коли він вже зайнятий, будуть очікувати його звільнення. Режимом очікування автоматично керує сам монітор. Механізм монітору гарантує взаємо-виключення.

Внутрішні дані монітору можуть бути або глобальними (відносяться до усіх процедур монітору) або локальними (відносяться тільки до однієї певної процедури). До всіх цих даних є доступ тільки зсередини монітору. Процеси, що знаходяться поза монітором не можуть отримати доступ до даних монітору.

Якщо процес звертається до деякої процедури монітору і виявляється, що відповідний ресурс вже зайнято, то ця процедура видає команду очікування Wait. Процес міг би залишатися у середині монітору, але це привело б до порушення принципу взаємо-виключення (завадило б іншому процесові увійти в монітор). Тому процес, який переводиться в режим очікування, повинен чекати настання події (звільнення ресурсу) поза монітором.

З часом процес, що утримував деякий ресурс, звертається до монітору, щоб повернути ресурс системі. Відповідна процедура монітору при цьому може просто прийняти повідомлення про повернення ресурсу, а потім чекати доки не надійде запит на цей ресурс від іншого процесу. Але може виявитися, що вже є процеси які очікують цей ресурс. Тоді монітор виконує примітив сигналізація Signal, для того, щоб повідомити один з процесів, що очікує про можливість використання ресурсу. Процес, що очікує, завжди має вищий пріоритет, ніж процес, що тільки намагається зайти в монітор. Такий підхід захищає від безконечного відкладання доступу до ресурсу.

Фактично у процесів може виникнути необхідність очікувати звільнення ресурсу поза монітором з багатьох причин. Тому вводиться поняття змінна-умова. Для кожної з причин, за якою процес переводиться в стан очікування, призначається своя умова. У зв’язку з цим команди Wait та Signal модифікуються на Wait(ім’я_умови) та Signal(ім’я_умови).

Коли оголошується така змінна, створюється черга. Процес, що видав команду очікування, включається у цю чергу, а процес, щ видав команду синхронізації, дозволяє тим самим процесу, що очікує вийти з черги та зайти в монітор. Дисципліна обслуговування черги може бути „першим прийшов – першим обслуговується” або інша пріоритетна схема.

 

Простий розподіл ресурсів за допомогою монітору. Припустимо, що декільком процесам необхідний доступ до певного ресурсу. Він може бути використаний в певний момент часу тільки одним процесом.

Монітор:

 

monitor Розподілу_ресурсів;

var ресурс_зайнято: логічний;

ресурс_звільнено: логічний; {умова}

 

procedure Захопити_ресурс;
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 402; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.