Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Індикаторні електроди

Читайте также:
  1. Основні біоіндикаторні характеристики популяцій

Вимоги до індикаторних електродів:

- хімічно стійкі;

- оборотні;

- повинні мати відтворювальний потенціал, який встановлюється досить швидко.

Індикаторні електроди поділяють на дві групи:

ü Електроди з електронною провідністю;

ü Електроди з йонною провідністю.

До електродів з електронною провідністю відносять:

1. Електроди першого роду (оборотні до катіону матеріалу електроду):

a) Мідний електрод:

;

(4)

b) Газові електроди (водневий електрод):

+(5)

c) Амальгамні електроди – це амальгама металу, занурена в розчин, що містить катіони цього металу.

2. До електродів другого роду належать ( оборотні відносно аніону):

a) хлоридсрібний електрод (срібний дротик вкритий шаром малорозчинного AgCl, і занурений у насичений розчин КСl ):

 

+

(6)

b) газові електроди другого роду, зокрема, хлорний (Pt,Cl2|KCl)

c) каломельний електрод (Hg| Hg2Cl2,KCl)

3. окисно-відновні (індиферентні ) електроди – оборотні одночасно відносно окисненої та відновленої форм визначуваної речовини.

+(7)

Електроди з йонною провідністю (йон-селективні електроди) – це електроди, оборотні відносно йонів, які сорбуються на поверхні твердої чи рідкої мембрани. Їх поділяють на:

- електроди з кристалічною мембраною із Cu2S та Ag2S ( визначають концентрацію Н2S у повітрі, стічних водах);

- електроди з жорсткою матрицею (скляний);

- електроди з рухомими носіями, що мають рідкі мембрани з йоннообмінними властивостями;

- сенсибілізовані або активовані електроди:

· газочутливі ( для визначення H2S, CO2, NH3, HF);

· ферментні ( на поверхню з інертною матрицею наносять фермент, який, реагуючи із субстратом, утворює йон, концентрація якого визначається за допомогою йончутливого електроду).

Визначення вмісту сечовини у біологічних рідинах ґрунтується на її гідролізі:

CO(NH2)2+2Н2О→HCO3 - + 2NH4+ (реакція відбувається за присутності ферменту уреази).

Вимірюють концентрацію йонів амонію за допомогою NH4+-чутливого електроду.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Індикаторні електроди

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1112; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.3.207
Генерация страницы за: 0.007 сек.