Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОБРОБКА ДАНИХ ФОТОГРАФІЇ

Читайте также:
 1. АНАЛІЗ ДАНИХ В ЕХСЕL
 2. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 3. Бази і банки даних
 4. Базовий мультиплексор з двома входами даних
 5. Бухоблік як джерело даних в прийнятті управлінських рішень: поняття, принципи, мета.
 6. Введення даних інтервального типу. Автозаповнення комірок
 7. Введення послідовних рядів даних
 8. Введення числових даних
 9. Види і типи вхідних даних, джерела даних
 10. Види і типи вхідних даних, джерела даних
 11. Використання функцій баз даних
 12. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання

 

1) Визначають тривалість кожного елементу праці

2) Проводять індексацію елементів праці; індекс визначає класифікацію витрат часу (підготовчо-заключні операції, оперативна робота, обслуговування РМ тощо)

3) Підсумовують однойменні витрати часу за усю зміну по кожній фотографії, знаходять середні значення цих витрат по всіх трьох фотографіях. В результаті складають фактичний баланс робочого часу.

Дані заносять у таблицю балансу робочого часу у графи “Фактичний”.

Таблиця – Баланс робочого часу

 

Класифікація витрат Індекс Фактичний Проектний
робочого часу   хвилин % хвилин %
Підготовчо-заключні операції ПЗ 3,1 2,1
Оперативна робота ОР 73,3 79,1
Обслуговування робочого місця ОРМ 3,1 2,1
Зайва робота ЗР - - - -
Відпочинок та особисті потреби ВОП 12,1 12,5
Технологічні перерви ТП - - 2,1
Організаційно-технічні перерви ОТП 4,2 2,1
Перерви з вини робітника ПВР 4,2 - -
Всього х

 

4) Виявляють явні та приховані втрати робочого часу (РЧ).

До явних втрат РЧ відносяться: ЗР, ОТП, ПВР. Їх визначають як різницю між даними проектного та фактичного балансів час. У наведеному прикладі балансу робочого часу явні втрати РЧ дорівнюють 30 хвилин.

Приховані втрати РЧ визначають шляхом зіставлення фактичних значень ПЗ, ОРМ, ТП, ВОП (з фактичного балансу) з нормативними або визначеними в результаті складання проектного балансу.

5) Формують проектний баланс витрат робочого часу:

- виключають Тзр, Тотп, Тпвр (при цьому деякі складові можуть бути залишені або зменшені);

- визначають Тпз як середньопрогресивне або середнє, яке склалося фактично або іншим шляхом;

- Торм, Твоп, Ттп виражають через Тор за допомогою нормативних коефіцієнтів:

Торм = Nорм * Тор, Твоп = Nвоп * Тор, Ттп = Nтп * Тор

- складають порівняння проектного балансу

Тзм = Тпз + Тор (1 + Nорм + Nвоп + Nтп)

Звідки:

Визначивши Тор з вказаної формули, розраховують Торм, Твоп, Ттп.

Результати розрахунків заносять у вищенаведену форму у графи “Проектний”.

У наведеному прикладі балансу робочого часу приховані втрати РЧ відсутні. Навпаки за нормативними даними по складових ПЗ, ОРМ, ВОП та ТП додатково потрібні ще 2 хвилини (в першу чергу на ВОП).

Після визначення проектного балансу часу можливо розрахувати Нвир за формулою:

,

де: tор – час оперативної роботи, який витрачають на одиницю виробу (предметупраці); визначають шляхом хронометражу.

 

ПОКАЗНИКИ,

які характеризують поліпшення використання РЧ у проектному балансі

 

Показники Формула
1. Рівень зайнятості оперативною роботою
2. Рівень загальної зайнятості роботою
3. Рівень загальної зайня-тості корисною роботою
4. Рівень використання РЧ  
5. Зростання ПП за рахунок виключ. явних втрат РЧ
6. Зростання ПП за рахунок виключення прихованих втрат РЧ
7. Загальне зростання ПП DППзаг = DППяв + DППприх

 

Показники Рзор, Рззр, Рзкр, Рврч визначають як по фактичному балансу, так і по проектному балансу РЧ.

Показники DПП визначають тільки у проектному балансі.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Реєстрацiя спостережень | ОБРОБКА ДАНИХ ХРОНОМЕТРАЖУ

Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 546; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.