Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Агрохімічні основи застосування добрив

Читайте также:
 1. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності Модель життєдіяльності людини.
 2. Аналізуються дидактичні вимоги до педагогічної діагностики і особливості їх реалізації в умовах активного застосування ІКТ у навчальному процесі вищої школи.
 3. Антисептики ароматичного ряду (фенол чистий, іхтіол, дьоготь, мазь Вількінсона, лінімент за Вишневським). Особливості протимікробної дії та застосування.
 4. Біоекологічні основи вирощування сіянців
 5. Біологічні основи формування вовнової продуктивності овець
 6. Біологічні основи формування шкіряної продуктивності овець і кіз
 7. Види комерційних банків та основи їх організації
 8. Види комерційних банків та основи їх організації
 9. Види ставок акцизного збору та порядок їх застосування
 10. Види, правові основи класифікації інформації та її правові характеристики
 11. Вирівнювання ходів висотної знімальної основи

Застосування добрив в розсадниках

Чинники, які визначають якість основного і передпосівного (передсадивного) обробітків грунту?

Прийоми передпосівного обробітку грунту та умови їх застосування?

Завдання передпосівного (передсадивного обробітку) грунту в декоративних розсадниках?

Глибина основного обробітку грунту в різних грунтово – кліматичних зонах і виробничих відділеннях розсадника?

Прийоми зайнятопарової системи обробітку грунту та особливості їх проведення?

Прийоми зайнятопарової системи обробітку грунту та особливості їх проведення?

Прийоми раньопарової системи обробітку грунту та особливості їх проведення?

Прийоми чорно парової системи обробітку грунту та особливості їх проведення?

Прийоми зяблевої системи основного обробітку грунту та особливості їх проведення в різних лісорослинних зонах?

Особливості первинного освоєння різних категорій земель, що відводяться під розсадник?

Що розуміють під системою основного обробітку грунту. Системи основного обробітку грунту та умови їх застосування?

Що розуміють під прийомом обробітку грунту. Класифікація прийомів обробітку грунту?

Основні завдання обробітку грунту?

Види обробітку грунту та їх мета?

Від яких факторів і чинників залежать цілі та завдання обробітку грунту?


 

В зв’язку з інтенсивним і більш тривалим у часі, у порівнянні з сільськогосподарськими культурами, використанням грунту садивним матеріалом деревних рослин в сівозмінах декоративних розсадників, в його верхніх коренезаселених шарах відбуваються значні зміни умов усіх видів живлення: повітряного, водного, теплового і мінерального. В першу чергу, внаслідок виносу з грунту значної кількості елементів мінерального живлення разом з вирощеним садивним матеріалом, це стосується останнього виду живлення - мінерального .

Відомо, що рослинам для мінерального жив­лення необхідно понад 16 хімічних елементів. Чотири з них – вуг­лець, водень, кисень і азот – вони одержують з вуглекислого газу, води та частково з атмосферного азоту, а решту – з грунту.

Елементи мінерального живлення, які деревні рослини поглинають з грунту, поділяють на дві групи:макро- та мікроелементи. До макроелементівналежать азот, фосфор, калій, сірка, кальцій, магній та залізо. Тканини росли­ни містять їх у значній кількості (від сотих долей процента до кількох процентів маси сухої речовини). До другої групи – мікроелементів відносять марганець, бор, мідь, цинк, молібден, кобальт, хлор та ін. Вміст їх в рослинах незначний і становить тисячні та стотисячні частки відсотка. Різний вміст елементів мінерального живлення і в грунті (табл..4.8). Запас їх в грунті в значній мірі впливає на стан рослин і вміст елементів мінерального живлення в їх тканинах.

Таблиця 4.8.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Передпосівний та передсадивний обробіток грунту | Пересічний вміст елементів мінерального живлення в грунті

Дата добавления: 2014-01-14; Просмотров: 496; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності Модель життєдіяльності людини.
 2. Аналізуються дидактичні вимоги до педагогічної діагностики і особливості їх реалізації в умовах активного застосування ІКТ у навчальному процесі вищої школи.
 3. Антисептики ароматичного ряду (фенол чистий, іхтіол, дьоготь, мазь Вількінсона, лінімент за Вишневським). Особливості протимікробної дії та застосування.
 4. Біоекологічні основи вирощування сіянців
 5. Біологічні основи формування вовнової продуктивності овець
 6. Біологічні основи формування шкіряної продуктивності овець і кіз
 7. Види комерційних банків та основи їх організації
 8. Види комерційних банків та основи їх організації
 9. Види ставок акцизного збору та порядок їх застосування
 10. Види, правові основи класифікації інформації та її правові характеристики
 11. Вирівнювання ходів висотної знімальної основи

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.