Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IV. Яким способом буде надано послуги?
Читайте также:
 1. Выдерживание бетона способом термоса.
 2. Выстегивание лацкана необходимо для придания им дополнительной жесткости. Выполняют на специальной машине или клеевым способом.
 3. И 23 сущность аморт и опред амор отчис линейным, нелинейным, производственным способом
 4. Квадратурные формулы отличаются друг от друга способом оценки значения Si – площади элементарной криволинейной трапеции.
 5. Квадратурные формулы отличаются друг от друга способом оценки значения Si – площади элементарной криволинейной трапеции.
 6. Квадратурные формулы отличаются друг от друга способом оценки значения Si – площади элементарной криволинейной трапеции.
 7. Математическая модель расчета влияния факторов данным способом
 8. Математическая модель расчета степени влияния факторов способом относительных разниц
 9. Мінімальний рівень гарантій трудових прав не може бути знижений договірним і локальним способом.
 10. Ние таким способом.
 11. Ным способом. После того, как с оговоренной даты платежа про-

Вибираємо стратегію реалізації анімаційних послуг (чи через туроператорів, окремих фірм чи

освітньо-виховну діяльність туристичних інформаційних центрів тощо).

V. Що регламентує рекреаційно-туристичну діяльність? Хто захищає права споживачів?

Вивчаємо нормативно-правову та законодавчу базу щодо об’єктів і суб’єктів рекреації та

туризму. Права споживачів забезпечують інституційні заклади, профспілки і громадськість.

На основі означених вище теоретичних аспектів та на підставі власних спостережень

організації анімаційної роботи в Угорщині, Польщі, Бєларусі, Сполучених Штатах Америки

пропонуємо до вітчизняних додаткових туристичних послуг додати такі розважальні ноу-хау за

окремими видами туризму:

• екологічний туризм – організація літніх натуралістичних дитячих таборів (за прикладом

національного парку "Фертиракос" (Угорщина), що належить до світової спадщини ЮНЕСКО;

• культурно-пізнавальний туризм – екскурсії на цікаві промислові об’єкти, як наприклад,

відвідання Гідроелектростанції чи участь у розважально-театральній програмі на спеціально

обладнаному пароплаві озером чи річкою (наприклад, озеро Тейбл Рок, рекреаційна зона Бренсон,

штат Арканзас, США). Щоправда, в Україні серед любителів екстремального туризму

користуються популярністю екскурсії на Хмельницьку АЕС чи в Чорнобильську зону відчуження;

релігійний туризм – можлива організація на базі сакрального об’єкта (наприклад,

Крехівського монастиря) театралізованого дійства "Страсті Христові" (за прикладом Кальварії

Зебжидовської, Польща);

дитячий туризм – організація у одному із заповідних масивів Карпатського біосферного

заповідника (Чорногірському чи Мармароському) функціонування цілорічної резиденції Діда

Мороза (за прикладом національного парку "Біловезька Пуща", Бєларусь [9]). 410

Висновки

Перспективи подальших досліджень

Добре зорганізована анімаційна робота – це критерій успішності рекреаційно-туристської

діяльності і вирішальна умова нормального функціонування туристичного підприємства. На жаль,

ще багато підприємств не усвідомлюють усієї важливості наявності таких послуг для клієнтів, тому

більшість туристів надають перевагу відпочивати за кордоном. Отже, у сенсі формування і

впровадження у практику нових анімаційних послуг туристичний бізнес на території України має

значні перспективи, варто лише знайти інвесторів, розробити анімаційні програми, побудувати

необхідне інфраструктурне забезпечення для їх реалізації та гарантувати цю діяльність

відповідними нормативно-правовими актами. Анімація має перспективне майбутнє, оскільки здатнавиконувати такі завдання, як виховання, освіта, відпочинок, розвиток культури людини,

формування оптимістичного настрою, загалом має вплив на формування і розвиток особистості.

1. Беликов И.Л. Организация туризма: Консп. лекций. – Донецк: ДИТБ, 2000. – 152 с.

2. Дутчак С.В., Дутчак М.В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх

стан на території Чернівецької області // Туристсько-краєзнавчі дослідження. – Вип. 2. – К.:

Кармаліта, 1999. – С. 123 – 136. 3. Ільїна О.В. Туризм, Рекреаційна географія: Поняття і терміни. –

Луцьк: Терен, 2004. – 104 с. 4. Килимистий С.М. Анімація в туризмі: Навч. посібник. – К.: Вид-во

ФПУ, 2007. – 188 с. 5. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. –

408 с. 6. Стафійчук В.І. Рекреалогія: Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2006. – 264 с. 7. Сфера

розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу // Зб. наук. праць VI

Міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток сфери розваг – основа сучасної концепції підвищення

ефективності туристичного бізнесу" (м. Святогірськ, 29 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Донецьк.

ін.-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2006. – 287 с. 8. Cordes, Kathleen A. Applications in recreation &

leisure: for today and the future / Kathleen A. Cordes, Hilmi M. Ibrahim. – 2

nd

ed. – WCB/McGraw-Hill,

1999. – 350 p. 9. Офіційний сайт Національного парку "Беловєжская пу

 

міст
1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... стор.3
2. Анімаційне обслуговування в готелях
2.1. Створення певного клімату в готелі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.6
2.2. Особисті якості аніматора ... ... ... ... ... ... ... ... стор.11
3. Анімаційні програми в індустрії гостинності
3.1. Форми і завдання анімаційних програм ... ... стор.18
3.2. Спортивно-оздоровчий напрямок ... ... стор.24
3.3. Аніматори для дітей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор.26
4. Культурно-дозвільні заходи ... ... ... ... ... ... стор.29
5. Анімації в Росії ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.32
6. Консьєрж той же аніматор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.36
7. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.39
8. Список література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.42

Введення

Індустрії гостинності досить складно дати яке-небудь конкретне і ємне визначення з-за величезної кількості складових її галузей.
При дослідженні природи індустрії гостинності важливо усвідомлювати, що вона включає в себе різні області та сектори, крім того, слід враховувати систему взаємовідносин, яка існує між індустрією гостинності та іншими індустріями, багато в чому схожими з нею.
Сектор розваг, дозвілля і спорту відіграє важливу роль у загальній інфраструктурі індустрії гостинності і вирішує різноманітні завдання (перш за все, виховання, формування оптимістичного настрою, освіта, відпочинок, розвиток культури людей). Заповнюючи розвагами та спортом своє дозвілля, людина відпочиває і відновлює сили. До підприємств і організацій сектора розваг відносять цирки, зоопарки, атракціони, ігротеки, парки відпочинку, а також різноманітні видовищні підприємства - театри, кінотеатри, концертні зали, філармонії та багато іншого.
Підприємства індустрії розваг і спорту виступають як самостійні та відособлені ланки, залучаючи значні матеріальні, фінансові та трудові ресурси.
Готельні підприємства встановлюють господарські зв'язки і ділові контакти з підприємствами, що надають послуги розваги, дозвілля, відпочинку і спорту. У готелях формуються анімаційні служби, що організують дозвілля і відпочинок гостей, крім того, багато готельні підприємства мають власну спортивну базу (басейни, майданчики для тенісу, гольфу, водні атракціони і інше), а також кіноконцертні зали, дискотеки, різні клуби, ігрові заклади.
Все частіше туристи, що збираються в подорож, цікавляться не тільки умовами проживання і екскурсійною програмою, але й наявністю і рівнем анімаційної команди в готелі, пансіонаті або курортному комплексі.
Анімація - порівняно новий напрямок курортної діяльності, що припускає особисту участь туристів в ігрових та театралізованих шоу-програмах, спортивних і культурно-розважальних заходах. Це явище - породження конкуренції між курортами, які прагнуть урізноманітнити відпочинок своїх клієнтів.
Анімаційні бригади працюють з туристами протягом усього дня: вранці запрошують на ігрові та спортивно-оздоровчі програми, вдень - на театралізовані вистави, ввечері організують барвисте шоу, святкування днів народження, вечори знайомства, танцювальні вечори тощо Для дітей і підлітків пропонуються ігрові програми, водні атракціони, екскурсії, кінні прогулянки, конкурси, демонстрація художніх та мультиплікаційних фільмів, робота різних гуртків. Особливо популярна така активність на відпочинку в Туреччині, Єгипті, Греції, Іспанії, на Кіпрі.
Обрана мною тема є цікавою і актуальною, тому що особливе місце в готельних підприємствах на сучасному етапі розвитку займає анімаційна служба, яка забезпечує організацію анімаційної діяльності туристів. Саме анімація є джерелом великої додаткового прибутку готелю, і привабливості турпродукту, тому в професіоналах даного профілю зацікавлені всі сучасні готельні підприємства. У своїй роботі я відбиті всі напрями анімаційних програм як у Resort готелях, так і готелях ділового призначення.

 

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 263; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Выдерживание бетона способом термоса.
 2. Выстегивание лацкана необходимо для придания им дополнительной жесткости. Выполняют на специальной машине или клеевым способом.
 3. И 23 сущность аморт и опред амор отчис линейным, нелинейным, производственным способом
 4. Квадратурные формулы отличаются друг от друга способом оценки значения Si – площади элементарной криволинейной трапеции.
 5. Квадратурные формулы отличаются друг от друга способом оценки значения Si – площади элементарной криволинейной трапеции.
 6. Квадратурные формулы отличаются друг от друга способом оценки значения Si – площади элементарной криволинейной трапеции.
 7. Математическая модель расчета влияния факторов данным способом
 8. Математическая модель расчета степени влияния факторов способом относительных разниц
 9. Мінімальний рівень гарантій трудових прав не може бути знижений договірним і локальним способом.
 10. Ние таким способом.
 11. Ным способом. После того, как с оговоренной даты платежа про-
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.2.109
Генерация страницы за: 0.003 сек.