Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виробничі отрути. Класифікація, вплив на організм людини. Захист від шкідливого впливу виробничих отрут на організм людини
Запитання і завдання

1. Навести визначення шкідливих речовин.
2. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини.
3. Класифікація виробничого пилу за походженням.
4. Класифікація виробничого пилу за способом утворення.
5. Класифікація виробничого пилу за розмірами часток.
6. Мета класифікації виробничого пилу.
7. Вплив хімічного складу й розчинності пилу на організм людини.
8. Вплив дисперсності та форми часток пилу на організм людини.
9. Вплив вибухонебезпечності та електрозарядженості пилу на організм людини.
10. Вплив радіоактивності пилу на організм людини.
11. Які професійні захворювання виникають у працюючих в середовищі з підвищеною запиленістю повітря ?
12. Навести визначення гранично допустимої концентрації пилу.
13. Викласти класифікацію методів контролю запиленості повітря.
14. Описати суть та навести приклади методів якісного аналізу пилу.
15. Описати суть та навести приклади методів кількісного аналізу пилу.
16. Навести класифікацію заходів та засобів захисту працюючих в середовищі з підвищеною концентрацією пилу.
17. Дати перелік організаційних заходів, направлених на захист здоров’я працюючих.
18. Навести перелік медико-профілактичних заходів.
19. Описати основні технічні колективні заходи захисту від підвищеної запиленості.
20. Дати опис основних технічних індивідуальних засобів захисту від підвищеної запиленості.

 


 

Наступним видом виробничих шкідливих речовин є виробничі отрути.

У кожній індустріально розвинутій країні одним з найбільш масштабних проявів впливу виробничого середовища на людину є наявність хімічних речовин у робочій зоні в процесі виробництва.

На даний час відомо більше 10 млн. хімічних речовин, з яких більше 60 тис. знаходять широке застосування у промисловості й побуті. Щорічно на відповідному міжнародному ринку пропонується від 500 до 1000 нових хімічних сполук і сумішей.

Деякі з хімічних речовин мають високу токсичність, інші, менш токсичні, являють загрозу здоров’ю людини через високу стійкість, здатність до накопичення в організмі.

Ступінь впливу, шкідливості виробничих отрут на працюючих оцінюється із залученням ряду класифікацій:

· за характером впливу на організм людини (загальнотоксичні; дратівні; канцерогенні; мутагенні; сенсибілізуючі, які збільшують реакційну чутливість клітин організму);

· за шляхом проникнення в організм (через дихальні шляхи, травну систему, шкірний покрив, слизисту оболонку ока);· за ступенем токсичності (надзвичайно токсичні, високотоксичні, помірно токсичні, малотоксичні);

· за ступенем впливу на організм людини (розд. 2.3.2)

У загальному випадку ступінь і характер викликуваних шкідливою речовиною порушень нормальної діяльності організму залежить від комплексу умов – шляху попадання в організм, дози, часу дії, концентрації речовини, її розчинності, стану організму в цілому, атмосферного тиску, температури повітря, його відносної вологості та інших характеристик.

Через шкірний покрив, в основному, попадають отруйні речовини, що добре розчиняються у воді або жирах.

Через травну систему – разом з їжею, а також при недотриманні правил особистої гігієни.

Дихальний шлях попадання отруйних речовин є основним і найбільш швидким шляхом надходження їх в організм. Це пояснюється великою поверхнею легеневих альвеол ( 100...120 м2) і постійним активним протоком крові по легеневих капілярах, що сприяє безпосередньому проникненню речовин з альвеол у кров, яка транспортує отруту, що надходить, по всьому організмі.

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 290; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.117.28
Генерация страницы за: 0.002 сек.