Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кількість теплоти
 

276. Укажіть одиницю виміру кількості теплоти Q:

 

а) К (Кельвін). б) Вт (Ватт). в) Н (Ньютон). г) Дж (Джоуль). д) Па (Паскаль).

 

277. До якого із перелічених процесів у ідеальному газі застосовна формула для розрахунку кількості теплоти: ? Дайте його визначення.

 

а) Ізохорного. б) Ізотермічного. в) Адіабатного. г) Ізобарного. д) Довільного.

 

278. До якого із перелічених процесів у ідеальному газі застосовна формула для розрахунку кількості теплоти: ? Дайте його визначення.

 

а) Ізохорного. б) Ізотермічного. в) Адіабатного. г) Ізобарного. д) Довільного.

 

279. До якого із перелічених процесів у ідеальному газі застосовна формула для розрахунку кількості теплоти: ? Дайте його визначення.

 

а) Ізохорного. б) Ізотермічного. в) Адіабатного. г) Ізобарного. д) Довільного.

 

280. До маси m1=100 кг гарячої води при температурі T1=373 К додали масу m2= =200 кг холодної води при температурі T2=283 К. Визначити температуру їхньої суміші q.

 

а) q=302 К. б) q=313 К. в) q=328 К. г) q=336 К. д) q=351 К.

 

281. Яка кількість теплоти Q потрібна для перетворення маси m=5 кг льоду, взятого при температурі t1=0°С, у воду цієї ж температури ? Питома теплота плавлення льоду l=330 кДж/кг.

 

а)Q=1200 кДж. б)Q=1350 кДж. в)Q=1500 кДж. г)Q=1650 кДж. д)Q=1800 кДж.

 

282. Яку кількість теплоти Q потрібно витратити, щоб розплавити свинець масою m=2 кг, взятий при температурійого плавлення. Питома теплота плавлення свинцю l=25 кДж/кг.

 

а) Q=125 кДж. б) Q=25 кДж. в) Q=50 кДж. г) Q=75 кДж. д) Q=100 кДж.

 

283. Щоб розплавити кристалічне тіло масою m=3 кг, яке знаходиться при температурі плавлення, витратили Q=9 кДж теплоти. Знайти питому теплоту плавлення l матеріалу цього тіла.

 

а)l=18 кДж/кг. б)l=3 кДж/кг. в)l=9 кДж/кг. г)l=27 кДж/кг. д)l=12 кДж/кг.

 

284. Свинцева куля летить зі швидкістю V=250 м/с. На скільки зміниться температура кулі Dt, якщо вся кінетична енергія Ек при ударі піде на її нагрівання Q ? Питома теплоємність свинцю c=100 Дж/кг×К.

 

а) Dt=89 К. б) Dt=126 К. в) Dt=182 К. г) Dt=254 К. д) Dt=312 К.

 

285. Молот масою m=10 т падає з висоти h=2,5 м на залізну болванку. Скільки теплоти Q виділяється при одному ударі молота об неї ? (Вважати g=10 м/с2).

 

а)Q=250 кДж. б)Q=500 Дж. в)Q=750 кДж. г)Q=1000 кДж. д)Q=1250 кДж.

 

286. На скільки градусів Dt температура води біля підніжжя водоспаду висотою H=120 м більша, ніж на його вершині, якщо на її нагрівання витрачається 50% роботи А, здійсненої силою тяжіння при падінні води ? Питома теплоємність води c=4190 Дж/кг×К. 

а) Dt=0,350С. б) Dt=0,210С. в) Dt=0,070С. г) Dt=0,140С. д) Dt=0,280С.

 

287. Свинцева куля летить зі швидкістю V=200 м/с. На скільки градусів Dt зміниться температура кулі, якщо при ударі об перешкоду вся кінетична енергія кулі Ек піде на її нагрівання Q ? Питома теплоємність свинцю c=125 Дж/кг×К.

 

а) Dt=2000С. б) Dt=1600С. в) Dt=1200С. г) Dt=1800С. д) Dt=1400С.

 

288. До маси m1=40 кг гарячої води, взятої при температурі t1=800С, додали масу m2=120 кг холодної води при t2=150С. Визначте температуру їхньої суміші q.

 

а) q=260С. б) q=540С. в) q=310С. г) q=450С. д) q=630С.

 

289. На скільки градусів Dt нагріється вода, яка падає з висоти h=14 м, якщо 30% здійсненої силою тяжіння при падінні води роботи А витрачається на її нагрівання Q ? Питома теплоємність води c=4200 Дж/кг×К.

 

а)Dt=0,010С. б)Dt=0,020С. в)Dt=0,030С. г)Dt=0,040С. д)Dt=0,050С.

 

290. На скільки градусів Dt нагріється шматочок свинцю, якщо він упаде з висоти h=25 м, а на його нагрівання піде 60% усієї теплоти Q, яка виділиться при ударі. Питома теплоємність свинцю c=126 Дж/кг×К.

 

а) Dt=0,60С. б) Dt=1,50С. в) Dt=0,90С. г) Dt=0,30С. д) Dt=1,20С.

 

291. Яку масу води m1, взятої при температурі t1=140С, можна нагріти до температури t2=500С при спалюванні m2=30 г спирту, якщо на її нагрівання піде вся теплота Q, яка виділиться при цьому ? Питома теплота згоряння спирту q=29 МДж/кг. Питома теплоємність води c=4200 Дж/кг×К.

 

а) m1=6,4 кг. б) m1=7,1 кг. в) m1=3,6 кг. г) m1=5,8 кг. д) m1=4,2 кг.

 

292. Потяг масою M=3000 т, який рухався зі швидкістю V0=36 км/год, гальмує до повної зупинки. Яка кількість теплоти Q виділилась при цьому у гальмах ?

 

а)Q=50 МДж. б)Q=125 МДж. в)Q=150 МДж. г)Q=75 МДж. д)Q=100 МДж.

 

293. На скільки градусів Dt нагріється вода у склянці об¢ємом V=200 см3, якщо їй надати кількість теплоти Q=10 Дж ? Питома теплоємність води c=4200 Дж/кг×К, а її густина r=103 кг/м3.

 

а) Dt=0,040С. б) Dt=0,010С. в) Dt=0,030С. г) Dt=0,050С. д) Dt=0,020С.

 

294. Яка кількість теплоти Q потрібна для перетворення свинцю масою m=3 кг, взятого при температурі його плавлення tпл=3270С, у рідкий стан ? Питома теплота плавлення свинцю l=25 кДж/кг.

 

а) Q=125 кДж. б) Q=50 кДж. в) Q=25 кДж. г) Q=100 кДж. д) Q=75 кДж.

 

295. Яку кількість теплоти Q потрібно витратити, щоб розплавити олово масою m=2 кг, взяте при температурійого плавлення. Питома теплота плавлення олова l=59 кДж/кг.

 

а)Q=118 кДж. б)Q=92 кДж. в)Q=59 кДж. г)Q=126 кДж. д)Q=74 кДж.

 

296. Щоб розплавити кристалічне тіло масою m=7 кг, яке знаходилось при температурі плавлення, витратили Q=28 кДж теплоти. Визначити питому теплоту плавлення l матеріалу цього тіла.

 

а)l=20 кДж/кг. б)l=8 кДж/кг. в)l=16 кДж/кг. г)l=4 кДж/кг. д)l=12 кДж/кг.

 

297. Свинцева куля летить із швидкістю V0=160 м/с. На скільки градусів Dt зміниться температура кулі, якщо вся її кінетична енергія Ек при ударі піде на її нагрівання Q ? Питома теплоємність свинцю с=100 Дж/кг×К.

 

а) Dt=760С. б) Dt=640С. в) Dt=1120С. г) Dt=960С. д) Dt=1280С.

 

298. Яку кількість теплоти Q потрібно витратити, щоб воду масою m=40 г нагріти від температури t1=16°С до температури t2=18°С ? Питома теплоємність води с=4,2 кДж/кг К.

 

а)Q=149 Дж. б)Q=189 Дж. в)Q=336 Дж. г)Q=583 Дж. д)Q=438Дж.

 

299. Яка кількість теплоти Q виділиться при охолодженні води масою m=0,5 кг від температури t1=80°С до t2=60°С ? Питома теплоємність води с=4,2 кДж/кг К.

 

а)Q=54 кДж. б)Q=36 кДж. в)Q=28 кДж. г)Q=42 кДж. д)Q=63 кДж.

 

300. Змішали масу m1=400 г холодної води при температурі t1=20°С та масу m2= =100 г гарячої води при t2=70°С. Якою стане температура q їхньої суміші ?

 

а) q=30°С. б) q=24°С. в) q=38°С. г) q=45°С. д) q=52°С.

 

301. Щоб охолодити гарячу воду масою m1=2 кг, взятою при температурі t1=80° С до температури t2=60°С, додають холодну воду при температурі t3=10°С. Яку масу холодної води m2 потрібно взяти ?

 

а) m2=0,4 кг. б) m2=0,8 кг. в) m2=1,2 кг. г) m2=1,6 кг. д) m2=2,0 кг.

 

302. Для приготування ванни змішали холодну воду масою m1=80 кг при температурі t1=10°С iз гарячою водою при температурі t2=60°С. Визначте масу утвореної суміші М, якщо її температура стане q=40°С ?

 

а) М=180 кг. б) М=120 кг. в) М=200 кг. г) М=160 кг. д) М=140 кг.

 

303. Дві однакові свинцеві кулі масами m=10 г рухаються назустріч одна одній із однаковими швидкостями V=20 м/с. Визначте кількість теплоти Q, яка виділиться після їхнього непружного зіткнення, якщо питома теплоємність свинцю с= =125 Дж/кг×К.

 

а) Q=16 Дж. б) Q=2 Дж. в) Q=12 Дж. г) Q=8 Дж. д) Q=4 Дж.

 

304. Яку масу вугілля m1 потрібно спалити в установці, щоб воду масою m2=100 кг, взятою при температурі t1=30°С, нагріти до t2=100°С, та масу m3=20 кг із них випарити ? Питома теплота згоряння вугілля q=3×107 Дж/кг, питома теплота пароутворення води r=2,3×106 Дж/кг, а питома теплоємність води с=4,2 кДж/кг×К.

 

а) m1=2,5 кг. б) m1=4,0 кг. в) m1=3,5 кг. г) m1=2,0 кг. д) m1=4,5 кг.

 

305. Свинцева куля летіла зі швидкістю V1=120 м/с, a пробивши дошку, зменшила її до V2=100 м/с. Початкова температура кулі t1=300°С. Якою стала температура кулі t2 після проходження дошки, якщо вся зміна кінетичної енергії DЕ пішла на її нагрівання Q ? Питома теплоємність свинцю с=125 Дж/кг×К.

а) t2=309°С. б) t2=342°С. в) t2=327°С. г) t2=318°С. д) t2=336°С.

 

306. Із якою швидкістю V мусить летіти свинцева куля, щоб при ударі об перешкоду вона розплавилась ? Початкова температура кулі t1=300 К. Вважати, що вся механічна енергія руху кулі Ек при ударі повністю перетворюється в теплоту Q. (ссв=125 Дж/кг×К, tпл=3270C, lсв=25 кДж/кг).

 

а)V=167 м/с. б)V=238 м/с. в)V=212 м/с. г)V=184 м/с. д)V=256 м/с.

 

307. На скільки градусів Dt нагріється вода, яка падає з висоти h=30 м, якщо 80% здійсненої силою тяжіння при її падінні роботи А витрачається на її нагрівання Q ? Питома теплоємність води c=4200 Дж/кг×К.

 

а) Dt=0,060С. б) Dt=0,120С. в) Dt=0,090С. г) Dt=0,030С. д) Dt=0,150С.

 

308. На яку висоту h можна було б підняти вантаж масою m1=1 т, якщо вдалося б повністю використати енергію, яка звільняється при охолодженні води масою m2=1 кг від температури t1=100°С до t2=20°С ? (Питома теплоємність води св= =4200 Дж/кг×К).

 

а) h=5,6 м. б) h=7,2 м. в) h=3,4 м. г) h=4,5 м. д) h=6,8 м.

 

309. У посудину налили холодної води при температурі t1=10°С і поставили на плиту. Через t1=10 хвилин вода закипіла. Через який проміжок часу після цього t2 вода повністю википить, якщо втратами енергії знехтувати ? Питома теплоємність води c=4200 Дж/кг×К, питома теплота її пароутворення r=22,6×105 Дж/кг.

 

а)t2=50 хвилин. б)t2=30 хвилин. в)t2=20 хвилин. г)t2=40 хвилин. д)t2=60 хвилин.

 

310. У посудину налили воду із температурою t1=5°С та поставили її на електроплитку. За t1=5 хвилин вода закипіла. Через який проміжок часу t2 після закипання вода повністю випарується ? Питома теплоємність води 4200 Дж/кг×К, питома теплота її пароутворення 22,6×105 Дж/кг. Температура кипіння t2=100°С.

 

а)t2=16 хвилин. б)t2=28 хвилин. в)t2=20 хвилин. г)t2=12 хвилин. д)t2=24 хвилини.

 

311. На скільки градусів Dt температура у підніжжя водоспаду, висотою h=100 м вища, ніж на його вершині ? Питома теплоємність води с=4190 Дж/К. g=10 м/с2.

 

а)Dt=0,120С. б)Dt=0,210С. в)Dt=0,180С. г)Dt=0,240С. д)Dt=0,150С.

 

312. Змішують рівні за масою кількості води при t1=90°С та льоду при t2=-40°С. Якою буде кінцева температура їхньої суміші q ? Питома теплоємність води c1= =4×103 Дж/кг×К, а льоду с2=2×103 Дж/кг×К, а питома теплота плавлення льоду l= =3,3×105 Дж/кг.

 

а) q=240С. б) q=110С. в) q=180С. г) q=210С. д) q=140С.

 

313. Куля пробиває по діаметру підкинуте вгору яблуко. Маса кулі m=10 г, маса яблука M=100 г. Початкова швидкість кулі V1=300 м/с, а швидкість після пробивання яблука V2=200 м/с. На скільки градусів Dt нагрілося б яблуко, якби не було тепловіддачі у повітря. Питома теплоємність яблука с=5 кДж/кг К.

 

а) Dt=0,50С. б) Dt=1,80С. в) Dt=1,20С. г) Dt=0,80С. д) Dt=1,50С.

 

314. Із якої висоти h мусить упасти шматочок олова, щоб під час удару об землю він розплавився ? Початкова температура олова t1=22°С, а на нагрівання і плавлення витрачається 80% роботи сили тяжіння. Питома теплоємність олова с=230 Дж/кг×К, питома теплота його плавлення l=59 кДж/кг, температура плавлення tпл=2320С. Силою опору повітря знехтувати.

 

а) h=11,0 км. б) h=13,5 км. в) h=8,0 км. г) h=9,5 км. д) h=15,0 км.

 

315. Свинцева куля летіла зі швидкістю V1=400 м/с. Пробивши дошку, її швидкість зменшилась до V2=100 м/с. Початкова температура кулі t1=270С. Яка частина кулі Dm/m розплавиться при цьому, якщо на її нагрівання витрачається 60% тепла Q, яке виділилось ? (cсв=126 Дж/кг×К, tпл=3270C, lсв=22,6 кДж/кг).

 

а)Dm/m=16%. б)Dm/m=8%. в)Dm/m=32%. г)Dm/m=12%. д)Dm/m=24%.

 

316. Залізну кульку радіусом r=1 см, нагріту до температури t1=1200С, поклали на лід, взятий при t2=00С. На яку глибину h зануриться ця кулька в лід при її охо-лодженні ? (rз=7900 кг/м3, cз=500 Дж/кг×К, rв=103 кг/м3, lл=335 Дж/кг).

 

а) h=12 см. б) h=36 см. в) h=24 см. г) h=19 см. д) h=30 см.

 

Дата добавления: 2014-11-07; Просмотров: 3600; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.