Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вправа 2. Виконайте завдання
Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь

Практикум

1. Згідно поглядів Маркса суть економічних відносин між працею та капіталом – це:

а) експлуатація праці капіталом; в) взаємна експлуатація;

б) відсутність експлуатації; г) експлуатація капіталу праць.

2. Згідно неокласичному підходу суть економічних відносин між працею та капіталом – це:

а) експлуатація праці капіталом; в) взаємна експлуатація;

б) відсутність експлуатації; г) експлуатація капіталу праць.

3. Що не являється формою вираження додаткової вартості:

а) прибуток; б) заробітна плата; в) земельна рента; г) відсоток.

4. Реальна заробітна плата – це:

а) сума, нарахована за певний період;

б) заробітна плата за винятком податків;

в) сума, нарахована за визначену роботу;

г) сукупність товарів і послуг, яку можна купити за заробіток за винятком податків.

5. Соціальні трансферти – це:

а) одна з форм заробітної плати;

б) адресні виплати держави окремим верствам населення;

в) виплати держави населенню завжди в грошевій формі;

г) індексація фіксованих прибутків.

6. Рента – це:

а) плата за використання будь-якого ресурсу;

б) частина орендної плати;

в) плата за використання ресурсів, пропозиція яких обмежена;

г) правильні відповіді: б), в).

7. Передумовою стабільного суспільства в розвиненій державі певно є:

а) наявність великої кількості багатих людей;

б) наявність великої кількості бідних людей;

в) формування середнього класу;

г) правильні відповіді б) і в).

8. Крива Лоренца відображає:

а) абсолютну нерівність у розподілі доходів;

б) абсолютну рівність у розподілі доходів;

в) фактичний розподіл трансфертів;

г) фактичний розподіл доходів.

9. Збільшення нерівномірності розподілу доходів може бути показано за допомогою кривої Лоренца:

а) переміщенням кривої фактичного розподілу ближче до бісектриси;

б) переміщенням кривої фактичного розподілу доходів вліво від бісектриси;

в) переміщенням кривої фактичного розподілу далі вправо від бісектриси;

г) збігом кривої фактичного розподілу доходів вліво від бісектриси.

10. Державна політика доходів в умовах ринкової економіки націлена на:

а) обмеження зростання особистих доходів;

б) підтримку рівномірності розподілу доходів;

в) перерозподіл доходів через систему оподаткування та соціальних виплат;

г) регламентування рівня заробітної плати в усіх галузях народного господарства.

 

1. Уважно проаналізувавши графік, дайте відповідь на такі запитання:

а) як можна визначати рівень заробітної плати, користуючись теорією граничної продуктивності факторів виробництва;

S(MRC)
D(MRP)
E
W
L
б) що представлено на рисунку: попит і пропозиція на працю окремої конкурентної фірми або на конкурентному ринку праці? 

MRC – граничні витрати на ресурс;

MRP – граничний продукт праці в грошовому вираженні;

W – ставка заробітної плати;

L – кількість праці;

E – точка рівноваги.

 

2. Очікувана норма прибутку при вкладі капіталу у виробництво нового класу відеомагнітофонів складає 12%. Чи буде здійснюватись цей проект інвестицій при став відсотка, який дорівнює 3%, 8%, 13%?

3. Ви володієте визначеною грошовою сумою. Перед Вами відкриваються альтернативні шляхи використання грошей: купити земельну ділянку, помістити на срочний вклад в банк. В якому випадку Ви зупините свій вибір на покупці землі? Які економічні показники Ви враховуєте при цьому? Яка теоретична формула для визначення ціни земельної частки?

4. Президент компанії, відомий співак можуть заробляти сотні тисяч доларів в рік, а звичайний службовець – в багато разів менше. Проаналізуйте ці відмінності в заробітній платі й сформулюйте відповідь на наступне запитання: які фактори лежать в основі диференціації ставок заробітної платні?

5. Що представляють собою осяжні і неосяжні форми капіталу: це – а) гроші? б) верстати? в) патенти? г) Ваші знання, здобутки за роки навчання в університеті?

6. П’ять осіб отримують дохід відповідно у розмірі 100, 150, 250, 500, 1000 доларів. Побудуйте криву Лоренцо для такої економіки з 5 осіб та дайте пояснення.

Дата добавления: 2014-10-17; Просмотров: 171; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.