Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Україна в геополітичному просторі Європи та світу. Прадавня українська історія
Лекція 1.

Розділ I. Вступ. Давня історія України.

Розділ VI. Україна незалежна,суверенна держава та її місце в історичному процесі в кінці ХХ – поч. ХХI століття.

Лекція 16. УРСР в умовах наростання кризових явищ радянського ладу.Початок розпапду тоталітарної системи. \1965-1990 рр.\.

 

11. Основні напрямки та особливості боротьби проти радянської тоталітарної системи в кінці 50-х – поч. 80-х рр. .............................................

12. Русифікаторська політика радянської влади в

УРСР в другій половині XX ст. ................................

13. Основні тенденції розвитку радянської системи в

др.пол. 60-х - поч. 80-х років. ...................................

14. Україна (УРСР) в цифрах і фактах 70–80-х років. ..............................

15. Особливості політичного життя Радянської України

в 70-х – на поч. 80-х рр. ............................................

16. Процеси “горбачовської перебудови” в Україні її

основні етапи та наслідки ..........................................

17. Економічний потенціал України на початку 90-х

років. .........................................................................

 

Лекція 17. Україна на шляху до свободи і незалежності- 1990-1991 рр...............................................................................

 

18. Основні історичні події, що відбулися на шляху до незалежності України в 1986-1990 рр. .....................................................................................

19. Процес виникнення політичних партій в Україні на початку 90-х років та їх нинішій стан....................................................................................

20. Які події привели до розпаду радянської імперії в

серпні-грудні 1991 р.? ..............................................

 

Лекція 18. Становлення незалежної держави. Проблеми внутрішньої та зовнішньої політики України в кінці ХХ- поч ХХ1 століття....................................................................

21. Ознаки творення української державності, конституційний процес та його завершення

в 90-х роках. ..............................................................

22. Парламенти України 1990-2002.................................................................

23. Президенти та уряди України в 1991–2003 рр. .........................................

24. Особливості економічної політики, причини кризових

явищ в суспільно-економічному житті України в 90-і

роки ХХ ст.-поч.ХХ1 ст. ............................................

25. Особливості сучасної геополітичної ситуаціїта зовнішньополітичної діяльності незалежної

України. .....................................................................

26. З чим ввійшла Україна в XXI століття? ............................................

 

Найважливіші дати, події ....................................

 

 

 

1.Особливості геополітичного становища України та його вплив на її історію.

Історія України – одна з найцікавіших, найповчальніших. Наш народ тисячу років ішов до своєї державності. Цей героїчний і трагічний шлях вимагає вивчення, осмислення, аналізу.

Вперше наукову концепцію, схему української історії обгрунтував найвідоміший історик М.С.Грушевський у 1904 р. у праці “Звичайна схема “русской” історії і справа раціонального укладу історії східного слов’янства”. В основі цієї схеми є:

· автохтонність, тяглість, безперервність українського етносу, народу, нації;

· Київська Русь – витвір корінного русько-українського етносу, ніякої “общерусской” народності не було;

· Русь і Україна – тотожні поняття, вже з ХІІ ст. вони визначали нинішні українські землі;

· Київський період перейшов не у Володимиро-Московський, а в Галицько-Волинський, литовсько-руський, козацько-гетьманський. Власне, московська держава і її історія починаються тільки з середини ХІІ ст. і не перетинаються з українською до середини ХVІІ ст.

Використавши схему Михайла Грушевського, можемо виділити такі основні етапи нашого державотворення:

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 164; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.