Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз асортименту продукції

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Одним із важливих напрямів аналізу виробництва продукції є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі. Адже одні товари підприємства взагалі перестають виготовляти, а інші, навіть непрофільні для нього, включають до виробничої програми. Тому процес постійного оновлення асортименту є важливою складовою маркетингової політики сучасного підприємства.

Номенклатура – це перелік найменувань окремих видів продукції, виробництво яких передбачено виробничою програмою підприємства. Асортимент – це сукупність різновидів продукції кожного найменування, що відрізняються за відповідними техніко-економічними показниками (типорозмірами, потужністю, продуктивністю, дизайном). Структура– це співвідношення у % окремих виробів у загальному обсязі виробництва.

Зміна асортименту підприємства у звітному періоду порівняно з плановим веде до асортиментних зрушень, а зміна структури випуску – структурних зрушень. Ці явища тісно пов’язані одне з одним, тому мова йде про асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції.

Аналіз виконання плану за асортиментом здійснюють 3-ма способами.

1. “Спосіб найменшого числа”. Його суть полягає у порівнянні планового і фактичного обсягу виробництва по кожній асортиментній позиції і виборі меншої із двох сум. Інакше кажучи, береться фактична сума обсягу виробництва, проте за умови, що вона не перевищує планового завдання.

2. “Спосіб найменшого відсотка”. Як коефіцієнт асортиментності береться найменший відсоток виконання плану серед всіх виробів.

3.Третій спосіб базується на співвідношенні кількості виробів, щодо яких план виконано повністю, і загальної кількості планових позицій.

Розгляд асортименту продукції є невідривним від вивчення темпів його розширення й оновлення.

Розширення асортименту – це збільшення числа варіантів розфасовки продукції, розширення кольорової гами матеріалів та готової продукції (одягу, взуття тощо), збільшення параметричних рядів якогось технічно складного виробу за рахунок випуску його спрощених та спеціалізованих варіантів або різного типу зовнішнього оформлення. Зрозуміло, розширення асортименту ускладнює процес виробництва, обліку та контролю, дещо збільшує виробничі витрати, але водночас є засобом зміцнення ринкових позицій підприємства, освоєння нових сегментів ринку і залучення нових споживачів.Оновлення асортименту – це процес заміни застарілих зразків продукції на сучасніші та технічно досконаліші або випуск принципово нової продукції.

Коефіцієнт оновлення асортиментуо.а) розраховується як відношення кількості нових виробів до загальної кількості асортиментних позицій, або ж як частка нових видів продукції (у грошовому вираженні) у загальної вартості товарної продукції підприємства.

Перспективним напрямом аналізу асортименту продукції підприємства є розрахунок частки продукції, яка має товарні знаки, зареєстровані у вітчизняних і міжнародних організаціях. Наявність товарного знака на якусь продукцію і захист його на споживчому ринку свідчать про оригінальність виробу, його високу й стабільну якість.

Під час аналізу асортименту продукції необхідно також враховувати, наскільки цей асортимент є традиційним, які нові види товарів самостійно розроблено і впроваджено у виробництво, а які виготовлено за ліцензіями або за співучасті інших фірм. Підприємство має потурбуватися про належні документи, які засвідчують право користування технологіями або товарними знаками інших фірм та корпорацій.

Корисним для оцінки асортименту є розрахунок такого показника як кількість застарілих зразків продукції, яку випускає підприємство, та відповідної частки в обсязі товарної продукції.

Аналіз виконання поточних завдань з асортименту продукції слід доповнити дослідженням основних показників оновлення асортименту підприємства у динаміці (табл. 4). Наведені в таблиці дані свідчать, що увага до вдосконалення асортименту продукції на підприємстві є недостатньою. Темпи оновлення асортименту продукції з кожним роком уповільнюються, що поступово призводить до морального старіння основної частки продукції, а отже, до втрати конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Таблиця 4

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-26; Просмотров: 1541; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.