Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання. 1. Розкрийте значення поданих нижче слів
1. Розкрийте значення поданих нижче слів. У випадку ускладнень звертайтесь до “Словника іншомовних слів”.

 

Реквізит, адресант, адресат, індекс, гриф, резолюція.

2. Прочитайте уривок з документу. Визначте, який це рек-візит.

 

Міністерство вугільної

промисловості

Начальнику відділу кадрів

п. Давиденку В.І.

3. Ознайомтесь із вказаними далі реквізитами. Назвіть їх. Охарактеризуйте певні відмінності в оформленні цих реквізитів та особливості їх датування.

 

П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Ректор університету Голова профкому

(особистий підпис) (особистий підпис)

К.Л. Лук´янчук М.І. Семенов

05.06.2001 р. “14” червня 2001 р.

 

4. Прочитайте текст документа, визначте назву його виду. Виділіть і схарактеризуйте обов´язкові реквізити.

 

Директорові ВО “Токмак”

п. ПЕТРОВУ М.М.

 

Черемних Ніни Миколоївни,

що мешкає за адресою:

83042, Донецьк-42,

вул. Констянтинівська, 12, кв.17

 

 

Прошу прийняти мене на роботу до конструкторського відділу на посаду провідного інженера.

Додаток:

1) копія диплома про вищу освіту на 1а. в 1 прим.;

2) трудова книжка;

3) особовий листок з обліку кадрів на 3 а. в 1 прим.;

4) медична довідка 283-А.

 

20.07.01 (підпис)

 

5. На підставі наведеного нижче документа визначте макси-мальну кількість обов´язкових реквізитів.

 

Україна Директорові Докучаєвського

Міністерство машинобудування дослідно-експериментального

України заводу Завод точного машинобудування п. Матвієнку О.П.

83030, м. Донецьк, 115049, м. Докучаєвськ,

вул. Університетська, 240 вул. К. Маркса, 14

тел.: 337-22-11

14.05.01 №27-19/15

Про заміну товару

 

Шановний Олександре Петровичу,

Дякуємо Вам за швидке виконання замовлення. Все надіслано правильно й прибуло в доброму стані, за винятком ящика № 2.

На жаль, у ньому опинилися предмети, які, очевидно, потрапили до вмісту цього ящика з іншого замовлення.

Змушені нагадати Вам список вмісту ящика № 2 і будемо вдячні, якщо Ви порівняєте його з нашим замовленням і Вашою копією рахунка-фактури.Оскільки нам потрібні замовлені вироби, щоб завершити поставки нашим клієнтам, просимо Вас терміново провести заміну помилково надісланого товару.

Додаток: акт приймання товару 5 травня 2001 р. № 141-А.

З повагаю

Директор (підпис) Д.В. Іванов

 

6. Порівняйте реквізити поданого нижче документа з доку-ментом, який наведено у вправі 5. Назвіть спільні обов´язкові реквізити для них.

 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5

засідання профспілкового комітету Інституту ядерної фізики

НАН України від 11 березня 2001 року

 

3. Заслухали заяву Ю.М. Михайленка з клопотанням про виді-лення путівки до лікувально-профілактичного санаторію “Пуща-Водиця”.

 

УХВАЛИЛИ: виділити Ю.М. Михайленкові путівку до названого

санаторію.

 

Оригінал підписали:

 

Голова засідання (підпис) Л.Р. Прокіпко

 

7. Перегляньте інформацію наведених нижче службових доку-ментів (записок) і поясніть, як оформлюються реквізити, що визначають адресата і адресанта.

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 373; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.