Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Типи даних. Короткі теоретичні відомості

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Короткі теоретичні відомості

Практичне заняття № 2

Контрольні питання

1. Дайте загальну характеристику системи диспетчерського контролю і керування ZenOn 6.22.

2. Назвіть, з яких елементів складається вікно менеджера проектів системи ZenOn 6.22. Поясніть їх призначення.

3. Що являє собою проект у SCADA-системі ZenOn? Опишіть послідовність дій при створенні проектів.

4. Поясніть призначення пунктів меню в редакторі системи ZenOn 6.22.

Література :[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10].

Тема. Знайомство зі змінними, типами даних, типами драйверів у середовищі ZenOn 6.22 SP1

Мета:набуття навичок роботи зі змінними, типами даних, типами драйверів у середовищі ZenOn 6.22 SP1.

 

 

Технологічна змінна – це сполучна ланка між джерелом даних, таким, наприклад, як PLC, польова шина, та інші й системою керування. Змінні, які згадуються як технологічні або точки даних, відображають конкретні значення або стан апаратних засобів. У їх властивостях можна конфігурувати масштаб, межі та інші параметри.

Для правильного керування технологічним процесом необхідно, щоб з одного боку, здійснювалася обробка вхідних даних від PLC, а з іншого – була можливість уведення значень і команд оператором.

Кожна технологічна змінна ґрунтується на певному типі даних ІЕС. Тип даних складається з тих самих властивостей, що й сама змінна (одиниця вимірювання, роздільна здатність сигналу, межі і та. ін.) за винятком визначених для драйвера властивостей, таких як, наприклад, адресація в PLC. Тип даних – це шаблон, на якому ґрунтуються змінні, які не мають зв’язку з процесом. Цей зв’язок для кожної змінної встановлюється за допомогою об’єктного типу драйвера.

При створенні нової змінної вибирається тип даних. Змінна набуває всіх властивостей цього типу даних. Якщо у властивостях певного типу даних змінюється яка-небудь опція, то всі змінні, основані на цьому типі даних, змінюють свої властивості. У вікні властивостей змінена опція буде відмічена відповідним чином. Ця позначка може бути видалена.Типи даних нормовані відповідно до ІЕС 61131-3. Перелік типів даних, які на даний момент підтримує ZenOn, поданий у таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Характеристика типів даних, що підтримуються системою ZenOn

Коротка назва Повна назва Коментар/діапазон значення К-ть бітів
BOOL Boolean Bit: 0/1
BYTE   Знаковий байт  
SINT Short integer від -128 до 127
USINT Unsigned short integer Byte: від 0 до 255
INT integer Знаковий байт: від -32768 до 32767
UINT Unsigned integer Word: від 0 до 65535
DINT Double integer Знаковий подвійний байт: від - 2147483648 до 2147483647
UDINT Unsigned double integer Double: від 0 до 4294967295
LINT Long Integer Знакове число: від -2251799813685248 до 2251799813685247* 64 в 52

 

Продовження таблиці 3.1

ULINT   Знакове число: від -2251799813685248 до 2251799813685247** 64 в 52
REAL Real numbers Дійсні числа
LREAL Real numbers Дійсні числа
STRING Variable-length single byte character string Рядок ASCII-символів (максимальна довжина залежить від використовуваного драйвера).***  

Примітки:

*Оскільки ZenOn не підтримує 64-бітовий діапазон значення, фактичний діапазон обмежений 52 бітами. Числа, що перевищують цей діапазон, будуть помічені як «переповнення». У Runtime режимі з повними 64 розрядами працюють наступні компоненти:

1. Загальна пам’ять VBA Interface, при введенні сигнального значення.

2. Загальна пам’ять Straton Interface.

3. Комплект драйверів, що працюють у всьому діапазоні 64 бітів.

На даний момент такими драйверами є Sample32, Internal і STRATON32.

**RGM і рецепти не можуть зберегти з повною точністю навіть 52-бітове значення. Оскільки ZenOn не підтримує 64-бітовий діапазон значення, фактичний діапазон обмежений 52 бітами. Числа, що перевищують цей діапазон, будуть помічені як «переповнення». У Runtime режимі з повними 64 розрядами.

***За замовчанням довжина рядка дорівнює 5. За необхідності ця довжина може бути змінена.

Існує два різні типи даних: прості й структуровані. Прості типи даних, у свою чергу, розділяються на наперед визначені й такі, що створені користувачем.

Наперед визначені типи даних (прості)

Зазвичай вони поставляються разом з програмним забезпеченням, їх можна відразу ж використовувати при створенні нової змінної. Властивості наперед визначених типів даних можуть змінюватися. Назви цих типів даних завжди відповідають назвам основних типів даних ІЕС. Ці типи даних не можуть бути видалені або перейменовані.

Типи даних стають видимими в ZenOn після вибору відповідного драйвера. Кожен драйвер має свій список підтримуваних типів даних. Якщо в цьому списку відсутній тип даних ІЕС, він не підтримується цим драйвером. Зміни у властивостях типів даних спричиняють за собою зміни у всіх основаних на ньому змінних і зв’язаних структурованих типах даних.

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 392; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.