Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання науково-дослідного характеру
Читайте также:
 1. IV. Тестові завдання.
 2. Адміністративний порядок» накладання санкцій як ознака управлінського характеру адміністративної відповідальності
 3. Анализ общества по характеру действий его членов
 4. Аналітичні завдання
 5. БАЗОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 6. Бланк завдання для написання реферату
 7. Бойове чергування у військах ППО Сухопутних військ. Склад і завдання чергових сил.
 8. Валютна політика і її завдання.
 9. Варіанти завдання до контрольної роботи
 10. Введення даних про завдання проекту
 11. Виды конкуренции по характеру развития
 12. Визначення очікуваного характеру пожеж

Контрольні питання

1. Молекулярно – кінетичне пояснення процесу пароутворення.

2. Питома теплота пароутворення, її розмірність.

3. Температура кипіння. Від чого вона залежить?

4. Рівняння теплового балансу.

 

Звітна таблиця

 

№ п/п ,
                 
                 
                 
Сер.                  

 


Перший закон термодинаміки не дозволяє визначити напрям перебігу термодинамічних процесів, тобто в його формулюванні немає заборони для процесу передачі теплоти від холодного тіла до гарячого. Насправді так процес йти не може. Другий закон термодинаміки говорить: неможливий процес, єдиним результатом якого була б передача енергії у вигляді тепла, від холодного тіла до гарячого.

Фізична характеристика системи, зміна якої під час переходу системи з одного стану в інший не залежить від виду відповідного цьому переходу термодинамічного процесу, а повністю визначається значеннями параметрів початкового й кінцевого станів, називається функцією стану. Найважливішими функціями стану системи є внутрішня енергія U , ентропія S . Під час переходу системи з стану 1 в стан 2 зміна внутрішньої енергії, наприклад: не залежить від виду процесу. Дія кругового процесу (в результаті якого система повертається в початковий стан): .

Ентропією називається функція стану системи, що визначається співвідношенням:

, (4)

. (5)

Формули (4), (5) дають змогу підрахувати лише зміну ентропії. За законом зміни ентропії системи в оборотному процесі можливо зробити висновок про напрям теплообміну (під час нагріванні тіла ентропія зростає під час охолодженні зменшується . Під час рівноважних адіабатичних процесів – ентропія не зменшується. Під час інших процесах - ізохоричному, ізобаричному, ізотермічному - ентропія змінюється. Зокрема під час рівноважного ізотермічного процесу , зміна ентропії дорівнює:

. (6)

У неізольованих термодинамічних системах ентропія завжди збільшується:

; .

Знак рівності належить до оборотніх процесів (тобто до таких, які можливо провести в зворотному напрямку через ті самі стани), а знак нерівності - до необоротних. Усі реальні процеси необоротні, тому ентропія завжди зростає.

Розглянемо зміну ентропії під час випаровування води в процесі кипіння. Процес кипіння відбувається за постійної температури - температури кипіння і є ізотермічним. Зміна ентропії під час цього визначається із співвіднонення:. (7)

Кількість теплоти, яку потрібно затратити, щоб нагріти воду від кімнатної температури до температури кипіння :

, (8)

де і - теплоємність і маса води.

Кількість теплоти, необхідна на перетворення в пару маси води (дорівнює кількості теплоти, що виділиться під час конденсації такої ж маси пари) за температури кипіння:

,

де L - питома теплота випаровування (конденсації).

Приріст ентропії під час випаровування можна розрахувати за формулами (6) і (7)

. (9)

 

Хід роботи:

1. Визначивши в попередній роботі, за формулою (9) визначити зміну ентропії під час випаровування в процесі кипіння для маси , заданої викладачем.

 

Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 85; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.47.21
Генерация страницы за: 0.003 сек.