Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

3.1. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету працює з 11 червня по 30 вересня 2015 року щоденно без вихідних з 08.50 по 18.00 год. Прийом документів вступників денної та заочної форм навчання здійснюється щоденно з 9.00 по 17.00 год. Обідня перерва з 13.00 до 13.30 год.

3.2. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі від вступників, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти в Одеському державному екологічному університеті проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 17 серпня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які проходять співбесіду або мають право складати вступні екзамени, що проводить Одеський державний екологічний університет   о 1800 годині 24 липня 2015 року     о 1800 годині 9 вересня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять співбесіду або складають вступних екзамени о 1200 годині 01 серпня 2015 року о 1200 годині 16 вересня 2015 року
Строки проведення вищим навчальним закладом співбесіди або вступних екзаменів 25 – 31 липня 2015 року 10 – 15 вересня 2015 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1200 год. 02 серпня 2015 року не пізніше 1200 год. 18 вересня 2015 року
Вибір вступниками місця навчання до зазначених пріоритетів не пізніше 1800 год. 06 серпня 2015 року не пізніше 1800 год. 21 вересня 2015 року
Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1200 год. 07 серпня 2015 року не пізніше 1200 год. 22 вересня 2015 року
Зарахування вступників - за державним замовленням - не пізніше 1200 години 08 серпня 2015 року - за кошти фізичних та юридичних осіб /за умови виконання державного замовлення відповідного напряму, спеціальності/, не пізніше 14 серпня 2015 року за державним замовленням – не пізніше 28.09. 2015р.; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 30 вересня 2015 року

 3.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання в Одеський державний екологічний університет вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченою програмою проводиться в такі строки:

3.3.1. Прийом документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на денну форму навчання всіх напрямів підготовки та спеціальностей для всіх категорій вступників:

- прийом документів - з 10 липня 2015 року по 1800 годину 24 липня 2015 року;

- конкурсні випробування – з 25 липня по 31 липня 2015 року.

Рейтингові списки вступників оголошуються – не пізніше 1200 години 02 серпня 2015 року. Рішення щодо зарахування вступників до Одеського державного екологічного університету для здобуття ступеня бакалавра приймається Приймальною комісією університету не пізніше 1200 год. 07 серпня 2015 року.

Зарахування на денну форму для здобуття ступеня бакалавра проводиться не пізніше 1200 год. 08 серпня 2015 року на місця державного замовлення та не пізніше 14 серпня 2015 року на підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

3.3.2. Прийом документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на заочну форму навчання всіх напрямів підготовки та спеціальностей для всіх категорій вступників:

- прийом документів - з 17 серпня 2015 року по 1800 годину 16 вересня 2015 року;

- конкурсні випробування – з 10 вересня по 15 вересня 2015 року.

Оприлюднення рейтингових списків вступників для здобуття ступеня бакалавра не пізніше 1200 години 18 вересня 2015 року. Рішення щодо зарахування вступника до Одеського державного екологічного університету для здобуття ступеня бакалавра приймається Приймальною комісією університету не пізніше 23 вересня 2015 року.

Зарахування на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра проводиться не пізніше 28 вересня 2015 року на місця державного замовлення та не пізніше 30 вересня 2015 року на підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

3.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Одеський державний екологічний університет конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:

3.4.1. Прийом документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форми навчання всіх напрямів підготовки та спеціальностей для всіх категорій вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста проводиться:

- прийом документів - з 06 липня 2015 року по 21 серпня 2015 року;

- конкурсні випробування проводяться з 22 серпня по 26 серпня 2015 року.

Рейтингові списки вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста оголошуються – не пізніше 1200 години 27 серпня 2015 року. Рішення щодо зарахування вступника до Одеського державного екологічного університету на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста приймається фаховою атестаційною комісією не пізніше 1800 год. 28 серпня 2015 року та офіційно оголошується приймальною комісією університету не пізніше 1200 год. наступного дня після прийняття рішення фахової атестаційної комісії.

Зарахування на денну форму навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста проводиться не пізніше 29 серпня 2015 року на місця державного замовлення та не пізніше 31 серпня 2015 року на підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.3.4.2. Прийом документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форми навчання всіх напрямів підготовки та спеціальностей вступників для здобуття ступеня магістра проводиться:

- прийом документів – з 06 липня 201 року по 20 серпня 2015 року;

- конкурсні випробування проводяться з 21 серпня по 26 серпня 2015 року.

Рейтингові списки вступників оголошуються - не пізніше 1200 години 27 серпня 2015 року. Рішення щодо зарахування вступника до Одеського державного екологічного університету на підготовку для здобуття ступеня магістра приймається фаховою атестаційною комісією не пізніше 1200 год. 28 серпня 2015 року та офіційно оголошується приймальною комісією університету не пізніше наступного дня після прийняття рішення фахової атестаційної комісії.

Зарахування на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра проводиться не пізніше 29 серпня 2015 року на місця державного замовлення та не пізніше 31 серпня 2015 року на підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

3.5. Прийом документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до Одеського державного екологічного університету на підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу напряму підготовки 6.040105 «Гідрометеорологія», визначаються Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.

3.6. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до Одеського державного екологічного університету на підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

В заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, день народження; поштова адреса мешкання; найменування університету, обраний напрям підготовки – 6.040105 "Гідрометеорологія".

За бажанням вступник може до 29 червня 2015 року подати заяву безпосередньо голові приймальної комісії - ректору Одеського державного екологічного університету, в якій додатково вказує районний (міський) військкомат, де він перебуває на військовому обліку.

 

ІV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Одеського державного екологічного університету

4.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Одеського державного екологічного університету (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Одеського державного екологічного університету.

4.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до Одеського державного екологічного університету на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви у паперовому вигляді (із зазначенням того оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії ОДЕКУ у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано приймальною комісією Одеського державного екологічного університету до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

4.3. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра) або спеціальність ( у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) спеціаліста, магістра), факультет, спеціалізацію, мову та форму навчання.

4.4. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

4.5. Під час подання заяви у паперовому вигляді вступник пред’являє особисто:

Документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія Одеського державного екологічного університету засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

4.6. До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

4.7. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів на відповідний рівень та форму підготовки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІУ Правил прийому в ОДЕКУ у 2015 році. Рішення щодо переліку інших документів приймається на засіданні Приймальної комісії ОДЕКУ та своєчасно оприлюднюються інформаційних дошках приймальної комісії та офіційному веб-сайті ОДЕКУ.

4.8. Вступники подають до Приймальної комісії та відбіркових комісій Одеського державного екологічного університету сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

4.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Одеського державного екологічного університету, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Вступники, зазначені у пункті 6.1 цих Правил прийому , подають заяву у паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в Одеському державному екологічному університеті.

4.10. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на підставі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому до ОДЕКУ у 2015 році, та вступають на навчання до Одеського державного екологічного університету для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання.

4.11. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною (відбірковими) комісіями ОДЕКУ відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року за № 1172 (додаток 7).

4.12. Приймальна комісія здійснює перевірку даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної (відбіркової) комісії ОДЕКУ і вноситься до Єдиної бази.

4.13. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної (відбіркової) комісії та на офіційному веб-сайті Одеського державного екологічного університету та його відокремлених структурних підрозділів.

4.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому в ОДЕКУ, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовому вигляді.

4.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

4.16. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих їм до інших вищих навчальних закладів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 472; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.035 сек.