Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні запитання та завдання. 1. Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав
Читайте также:
 1. IV. Тестові завдання.
 2. Аналітичні завдання
 3. БАЗОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 4. Бланк завдання для написання реферату
 5. Бойове чергування у військах ППО Сухопутних військ. Склад і завдання чергових сил.
 6. Валютна політика і її завдання.
 7. Варіанти завдання до контрольної роботи
 8. Введення даних про завдання проекту
 9. Виконання завдання.
 10. Виконання практичного завдання.
 11. Виконати практичні завдання
 12. Вихідні дані для виконання розрахунково-аналітичного завдання № 7

 

1. Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав.

2. Види та порядок відшкодування при порушеннях авторських та суміжних прав.

3. Особливості розгляду у судах спорів що випливають з авторських та суміжних прав.

Проаналізуйте рішення судів в частині стягнення компенсації за порушення майнових авторських та суміжних прав:

- рішення Господарського суду м. Києва від 16.05.2013року по справі № 910/4773/13;

- Постанова Вищого господарського суду України від 25.12.2007 р. по справі № 39/25363-39/345.

4. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності.

5. Проблеми кваліфікації дій порушників при притягненні до адміністративної відповідальності у сфері права інтелектуальної власності.

Проаналізуйте рішення суду:

- Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.06.2013 року по справі № 826/7088/13-а про зобов'язання вчинити певні дії.

6. Кримінальна відповідальність за порушення прав на об’єкти промислової власності.

7. Проблема встановлення міри покарання за злочини у сфері прав інтелектуальної власності

8. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон.

9. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності як доказ у справах інтелектуальної власності.

10. Проблеми відшкодування шкоди, завданої порушенням права інтелектуальної власності.

11. Проблема компенсації моральної шкоди.

Рекомендована література:

1. Афанасьєва К. О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посіб. / К. О. Афанасьєва. – К.: ВАІТЕ, 2009. – 255 с.

2. Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В. О. та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник / Кол. авт. – К. : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

3. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об’єктів інтелектуальної власності: монографія / О. Ф. Дорошенко. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2008. – 206 с.

4. Дроб'язко В. С. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти : монографія / В. С. Дроб'язко. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008. – 132 с.

5. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / кол. авторів; за заг. ред. д.ю.н. Орлюк О. П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 242 с.

6. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. О. Швець, П. В. Солошенко, С. А. Петренко. – Маріуполь: вид-во «ПДТУ», 2012. – 215 с.

7. Коваль И. Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособ. / И. Ф. Коваль; под. общ. ред. Е. П. Орлюк. – К.: ТОВ “Лазуріт - Поліграф”, 2010. – 300 с.8. Коваль А. М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: теорія і практика / А. М. Коваль. – К. : Юстініан, 2005. – 320 с.

9. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21 – 29.

10. Личенко І. О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності / І.О. Личенко. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 215 с.

Тема 13. МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (10 год.)

 

Лекція 18. МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Практичне заняття (Семінар) 16.2 год.

 

1. Міжнародна охорона та захист прав інтелектуальної власності.

2. Міжнародна система охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

3. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди про торговельні аспекти інтелектуальної власності.

4. Європейське законодавство з питань правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

5. Гармонізація національн­ого законодавства з європейським у сфері інтелектуальної власності.

Завдання для самостійної роботи( 6 год.)

1. Визначте особливості міжнародної системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

2. Охарактеризуйте способи міжнародного захисту прав інтелектуальної власності. Наведіть приклади.

3. Визначте шляхи адаптації національного законодавства з європейським.

4. Визначте роль Зеленої та Білої книги Європейської Комісії в сфері інтелектуальної власності.

5. Визначте недоліки Європейської патентної конвенції.

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 77; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.92.174.251
Генерация страницы за: 0.002 сек.