Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ В РІДИНАХ МЕТОДОМ СТОКСА

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Лабораторна робота № 20

МЕТА РОБОТИ: визначити коефіцієнт внутрішнього тертя касторового або іншого масла. Порівняти одержане значення з табличним і зробити відповідні висновки.

ОБЛАДНАННЯ: скляний циліндр з маслом, мікрометр, секундомір, кульки, масштабна лінійка.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Внутрішнє тертя (одне з явищ переносу) зв’язане з виникненням сил взаємодії між шарами рідини чи газу, що рухаються паралельно один одному з різними, за модулем, швидкостями.

Зі сторони шару, що рухається скоріше, на шар, що рухається повільніше, діє прискорююча сила, і навпаки, шар, що рухається з меншою швидкістю, гальмує шар, що рухається з більшою швидкістю. Сили тертя, що виникають при цьому, напрямлені по дотичній до поверхні дотику шарів.

Згідно із законом Ньютона сила внутрішнього тертя

, (20.1)

де - сила тертя; -коефіцієнт динамічної в’язкості; - градієнт швидкості; - площа дотику шарів.

Коефіцієнт динамічної в’язкості, як видно з формули (20.1), чисельно рівний силі внутрішнього тертя, що діє на одиницю площі дотику шарів при одиничному градієнті швидкості. Вимірюється коефіцієнт в’язкості рідин у Па·с.

Одним з експериментальних методів визначення коефіцієнта в’язкості є метод Стокса (метод падаючої кульки).

Якщо кулька, що змочується рідиною, падає в рідині і не залишає за собою ніяких завихрень (стала швидкість падіння, незначний радіус кульки), то, як показав Стокс, сила опору рівна:

, (20.2)

де - коефіцієнт внутрішнього тертя рідини; - швидкість кульки; - радіус кульки.

Між шаром рідини, що прилип до кульки, і сусіднім виникає сила тертя, яка заставляє його зміщуватись в напрямку руху. Швидкість наступних шарів буде тим меншою, чим дальше вони знаходяться від кульки. Якщо радіус кульки набагато менший за радіус посудини R, то поблизу стінок посудини швидкість руху шарів буде рівна нулю.

На кульку, що падає в рідині (рис. 20.1), діють три сили: - сила тертя; - виштовхувальна сила „Архімеда”, - сила тяжіння. Якщо кулька рухається рівномірно то(.20.3)

Рівняння (20.3) в проекціях на вертикальний напрям запишеться так:

(20.4)

Враховуючи, що : ; - об’єм кульки рівняння (20.4) набере вигляду:

Тоді:

, (20.5)

- густина речовини кульки, - густина рідини, - швидкість кульки рівна , d – діаметр кульки.

Робоча формула набирає вигляду:

. (20.6)

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 576; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. A) як провести заняття методом “розповідь-бесіда”.
 2. III. Расчет погрешности прямых измерений и доверительного интервала методом, основанным на определении средней квадратичной погрешности.
 3. Алгоритм рішення ЗЛП графічним методом
 4. Анализ линейной зависимости методом наименьших квадратов
 5. АНАЛІЗ ВИМОГ І ВИЗНАЧЕННЯ
 6. Аналіз внутрішнього середовища підприємства.
 7. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
 8. Аналіз операцій на валютному ринку та методи визначення валютних курсів
 9. В полевых условиях плотность грунтов часто определяют методом зондирования (пенетрации).
 10. Важнейшие полимеры, получаемые методом полимеризации, их основные физические и химические свойства, применение в современном строительстве.
 11. Вещества, полученные методом химического синтеза.
 12. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.