Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теоретичні відомості. Вивчення кристалізації твердого тіла методом знЯття кривої охолодження
Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 5. VII. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки
 6. В сучасній суспільній свідомості
 7. Види правосвідомості
 8. Відносна самостійність суспільної свідомості.
 9. Відомості про потерпілого
 10. Відомості ремонтів та обслуговування.
 11. Вкажіть, яка, на Вашу думку, із популярних тем формування національної свідомості стала пріоритетною щодо впливу на культурне життя незалежної України?
 12. Вступ. Основні поняття та відомості про сертифікацію продукції

Вивчення кристалізації твердого тіла методом знЯття кривої охолодження

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 26

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1 Який процес називається адіабатним?

2 Записати рівняння адіабати (рівняння Пуасона).

3 Який фізичний зміст показника адіабати?

4 Записати показник адіабати через число ступенів вільності.

5 Чому ?

6 Яка хвиля утворюється в трубі?

7 Що таке пучність і вузол?

8 Вивести робочу формулу.

 

МЕТА РОБОТИ: визначити температуру кристалізації і питому теплоту плавлення (кристалізації) сплаву олова з свинцем.

ОБЛАДНАННЯ: мілівольтметр, термопара на штативі, тигель із досліджуваним сплавом, керамічна підставка, пінцети.

 

Кристалізація – фазовий перехід першого роду речовини з рідкого стану в твердий. Цей перехід відбувається за сталої температури, яка називається температурою кристалізації. Температура кристалізації рівна температурі плавлення.

Температура кристалізації (плавлення) визначається методом встановлення залежності температури від часу під час охолодженні тіла з розплаву. Якщо тіло знаходиться в розплавленому стані, то спочатку воно охолоджується до температури кристалізації (ділянка 1-2 на рис. 26.1.) При цьому виділяється кількість теплоти:

, (26.1)

де m – маса сплаву, ср - питома теплоємність речовини в рідкому стані; сm - питома теплоємність тигля; t1-початкова температура; tпл – температура кристалізації mm -маса тигля.

Після того, як температура досягла значення t2 починається процес кристалізації, який протікає при сталій температурі (ділянка 2 – 3 на рис. 26.1). При цьому виділяється кількість теплоти:

(26.2)

де l - питома теплота кристалізації, яка рівна питомій теплоті плавлення, m – маса сплаву.

Після закінчення процесу кристалізації тверде тіло, охолоджується разом з тиглем (ділянка 3–4 на рис.26.1), при цьому виділяється кількість теплоти:

(26.3)

де -питома теплоємність речовини в твердому стані, t4 – кінцева температура охолодження твердого тіла.

Величину можна визначити як середнє значення швидкості віддачі тепла сплаву від рідкого до твердого стану, помножене на час кристалізації:

(26.4)

В цій формулі - час охолодження рідкого сплаву (рис. 26.1); - час кристалізації рівний (рис.26.1); - час охолодження твердого тіла . Підставивши у формулу (26.4) вирази (26.1); (26.2) і (26.3) та розв’язавши одержаний вираз відносно одержимо:

(26.5)

де m – маса сплаву; mm – маса тигля; - питома теплоємність рідкого сплаву, - питома теплоємність тигля; - питома теплоємність твердого сплаву; t1 – початкова температура сплаву; tкр – температура кристалізації (плавлення); t4 – кінцева температура охолодження твердого тіла; - час охолодження рідкого сплаву: - час кристалізації; - час охолодження твердого сплаву, який не повинен перевищувати час . Схематична установка показана на рис. 26.2.1 − тигель з досліджувальним сплавом, 2 – термопара; 3 –штатив для кріплення термопари; 4 – електроплитка; 5 − мілівольтметр.

 

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 86; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 5. VII. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки
 6. В сучасній суспільній свідомості
 7. Види правосвідомості
 8. Відносна самостійність суспільної свідомості.
 9. Відомості про потерпілого
 10. Відомості ремонтів та обслуговування.
 11. Вкажіть, яка, на Вашу думку, із популярних тем формування національної свідомості стала пріоритетною щодо впливу на культурне життя незалежної України?
 12. Вступ. Основні поняття та відомості про сертифікацію продукції
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.47.21
Генерация страницы за: 0.002 сек.