Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ

9.1. Маневровими світлофорами подаються сигнали:

один місячно-білий вогонь– «Дозволяється проводити маневри» (рис. 9.1);

один синій вогонь– «Забороняється проводити маневри» (рис. 9.2.).

 

 
Рисунок 9.1   Рисунок 9.2

 

Дозвіл на проведення маневрів може подаватися вихідними та маршрутними світлофорами, поєднаними з маневровими, одним місячно-білим вогнем при погашеному червоному вогні.

Для поїзних маршрутів біле та синє показання маневрових світлофорів сигнального значення не мають.

На станціях одноколійних ділянок, а також двоколійних, обладнаних автоматичним блокуванням для двостороннього руху, на маневровому світлофорі, розміщеному на щоглі вхідного світлофора з боку станції, може застосовуватися сигнал один місячно-білий вогонь– «Дозволяється вихід состава, що маневрує, за межу станції».

Для приймання на станцію підштовхуючих локомотивів на щоглі вхідного світлофора з боку перегону може бути встановлена головка маневрового світлофору з місячно-білим вогнем.

Груповим маневровим світлофором, що дозволяє маневри у визначеному районі станції, подаються сигнали в один або в обидва боки.

За рішенням начальника залізниці на маневрових світлофорах замість синіх допускається застосовувати червоні вогні у наступних випадках:

для огородження в’їзду на станцію з під’їзних колій, що обслуговуються локомотивами іншого відомства;

на маневрових світлофорах, що встановлюються на під’їзних коліях для огородження переїзду;

на маневрових світлофорах колій приймання, з яких не передбачено відправлення поїздів.

 

Для передачі сигналів під час проведення маневрів поштовхами на сортувальних витяжних коліях дозволяється застосування світлофорної сигналізації у відповідності з порядком, визначеним Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів на маневрових світлофорах у необхідних випадках може застосуватися сигнал два місячно-білих вогні– «Дозволяється проводити маневри; колія, на яку виконуються маневри, вільна». 

9.2. Гірковими світлофорами подаються сигнали (рис. 9.3):

один зелений вогонь–«Дозволяється розпуск вагонів з встановленою швидкістю»;

один жовтий вогонь– «Дозволяється розпуск вагонів із зменшеною швидкістю»;

один жовтий і один зелений вогні– «Дозволяється розпуск вагонів із швидкістю, проміжною між встановленою та зменшеною»;

один червоний вогонь– «Стій! Забороняється розпуск»;

літера «Н» білого кольору на світловому покажчику, що горить одночасно з червоним вогнем, – «Осадити вагони з гірки на колії парку приймання або на витяжну колію».

Швидкість розпуску вагонів на сортувальних гірках за одним зеленим, одним жовтим та одним зеленим і одним жовтим вогнями гіркових світлофорів встановлюється начальником залізниці.

 

Рисунок 9.3

 

У тих випадках, коли видимість сигналів гіркового світлофора не забезпечується, для інформації машиніста про показання гіркового світлофора застосовуються повторювальні світлофори або гіркова автоматична локомотивна сигналізація. Повторювальні світлофори повинні сигналізувати тими ж вогнями, що і основний гірковий світлофор. На повторювальних світлофорах, розміщених у середині колій парку приймання, замість червоного вогню може встановлюватися синій.

Для дозволу подачі составів до гіркового світлофора на коліях парку приймання, а також для сигналізації на підгіркових коліях можуть застосовуватися маневрові світлофори.

9.3. При відсутності маневрових світлофорів проїзд вихідних і маршрутних світлофорів з червоним вогнем під час маневрів дозволяється черговим по станції або за його вказівкою керівником маневрів особисто, через радіозв’язок, пристрої двостороннього паркового зв’язку або за сигналом, що подається ручним сигнальним приладом.

 

9.4. Під час маневрів подаються ручні та звукові сигнали:

«Дозволяється локомотиву прямувати управлінням уперед»:

вдень – рухом піднятої вверх руки з розгорнутим жовтим прапорцем(рис. 9.4);

вночі – рухом ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем(рис. 9.5) або одним довгим звуком;

«Дозволяється локомотиву прямувати управлінням назад»:

вдень – рухом опущеної вниз руки з розгорнутим жовтим прапорцем(рис. 9.6);

вночі рухом ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем
(рис. 9.7) абодвома довгими звуками;

«Тихіше»:

вдень – повільними рухами вверх і вниз розгорнутого жовтого прапорця(рис. 9.8);

вночі – рухом ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем(рис. 9.9) або двома короткими звуками;

«Стій!»:

вдень – рухами по колу розгорнутого червоного чи жовтого прапорця(рис. 9.10);

вночі – рухом по колу ручного ліхтаря з будь-яким вогнем
(рис. 9.11) або трьома короткими звуками.

Звукові сигнали під час маневрів подаються ручним свистком або духовим ріжком.

 
Рисунок 9.4     Рисунок 9.5
 
Рисунок 9.6   Рисунок 9.7
 
Рисунок 9.8     Рисунок 9.9
 
Рисунок 9.10   Рисунок 9.11
         

9.5. Сигнали під час маневрів мають повторюватися свистками локомотива (моторвагонного та спеціального самохідного рухомого складу), які підтверджують прийняття їх до виконання.

Завдання сигналісту або черговому стрілочного поста установити стрілку на ту чи іншу колію може подаватися звуками різної тривалості (свистками локомотивів і свистками керівників маневрів) або іншими засобами залежно від технічного оснащення станції у відповідності з порядком, установленим технічно-розпорядчим актом станції.

 

X. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПОЇЗДІВ, ЛОКОМОТИВІВ ТА ІНШИХ РУХОМИХ ОДИНИЦЬ*

10.1. Голова поїзда під час руху на одноколійних і правильною колією на двоколійних ділянках:

вдень – сигналами не позначається (рис. 10.1);

вночі – позначається двома прозоро-білими вогнями ліхтарів біля буферного брусата сигнальним прозоро-білим вогнем прожектора (рис. 10.2).Голова поїзда під час руху неправильною колією позначається:

вдень з лівого боку червоним вогнем ліхтаря, з правого боку – прозоро-білим вогнем ліхтаря(рис. 10.3);

вночі – додається сигнальний прозоро-білий вогонь прожектора(рис. 10.4).

*У цьому розділі усі вказівки щодо розміщення сигналів з правого або лівого боку подані за напрямком руху.

 

Для визначених начальником залізниці типів локомотивів голова поїзда при прямуванні неправильною колією червоним вогнем з лівого боку може не позначатися.

 
Рисунок 10.1   Рисунок 10.2

 

 
Рисунок 10.3 Рисунок 10.4
       

 

 

10.2. Голова вантажного поїзда під час руху вагонами уперед на одноколійних і правильною колією на двоколійних ділянках:

вдень – сигналами не позначається (рис. 10.5);

вночі – позначається прозоро-білим вогнем ліхтаря біля буферного бруса (рис. 10.6).

 

 
Рисунок 10.5   Рисунок 10.6

 

Під час руху вагонами уперед неправильною колією голова вантажного поїзда позначається:

вдень – розгорнутим червоним прапорцем, який показує з лівого боку працівник, що супроводжує поїзд і знаходиться на передній перехідній площадці (рис. 10.7);

вночі — прозоро-білим вогнем ліхтаря біля буферного бруса і червоним вогнем ручного ліхтаря, який показує з лівого боку працівник, що супроводжує поїзд (рис. 10.8).

 

 
Рисунок 10.7   Рисунок 10.8

 

10.3. Хвіст поїзда під час руху на одноколійних і правильною та неправильною колією на двоколійних ділянках позначається:

а) вантажного і вантажно-пасажирського поїзда:

вдень і вночі – червоним диском із світловідбивачем біля буферного бруса з правого боку(рис. 10.9);

б) пасажирського і поштово-багажного поїзда:

вдень і вночі – трьома червоними вогнями(рис. 10.10).

При причепленні вантажного вагона, який не має постійних сигнальних ліхтарів, хвіст пасажирського і поштово-багажного поїзда позначається:

вдень – червоним диском або розгорнутим червоним прапорцем біля буферного бруса з правого боку(рис. 10.11);

вночі – одним червоним вогнем буферного ліхтаря з правого боку(рис. 10.12).

 

 
Рисунок 10.9   Рисунок 10.10

 

 
Рисунок 10.11   Рисунок 10.12

 

Локомотив, що знаходиться у хвості вантажного поїзда, а також локомотив, що прямує без вагонів, ззаду позначаються:

вдень і вночі – червоним вогнем ліхтаря біля буферного бруса з правого боку(рис. 10.13).

Рисунок 10.13

 

10.4. Підштовхуючий локомотив і дрезина незнімного типу позначаються сигналами у такий же спосіб, що й локомотиви без вагонів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1533; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.