Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вправа 153. Розподіліть підрядні сполучники й запишіть їх у такому порядку: причини, мети, часу, умови, порівняння, наслідку, допустовості

Вправа 152. Поясніть, у яких із наведених нижче речень сполучники утворилися шляхом кон’юнкціоналізації.

1) Тихесенько річка котить хвилі чисті, так тихо, що чуєш, як тріпочеться сверщок, що впутавсь у зів'ялім листі (І.Франко). 2) Ну, тепер можна сказати, що ми вже й прийшли (С.Васильченко). 3) Їй [Нимидорі] здавалось, що горить усе небо, що запалилась вся земля під її ногами (І. Нечуй-Левицький). 4) Сумна повернулася додому Маланка й нікому не похвалилась, що бачила й чула (М.Коцюбинський). 5) В долині, що йшла трохи нижче дороги, мигтіло безліч вогників (М.Трублаїні). 6) Завод був розташований за чотири кілометри від робітничого селища, що розкинулося понад самим Дніпром (М.Рильський).

Щойно, аби, після того як, хоч, мов, так що, щоб, затим щоб, оскільки, нібито, як, аж, поки, наче, відтоді як, у зв'язку з тим що, нібито, незважаючи на те що, так що, немов, як тільки, нехай, дарма що, коли б, начебто, якби, тому що, якщо.

Вправа 154. Запишіть речення, поставивши потрібні розділові знаки. Поясніть, коли в складному реченні перед сполучником і не ставиться кома; ставиться тире.

1. Повз моє вікно йшла синя міська ніч і десь торохтіли традиційні підводи. 2. Біля ґанку стояла підвода і ледве чутно іржав кінь. 3. Хай вітер знамена колише й співають в садах солов’ї. 4. Цокнув замок і в серці замкнулась рішучість. 5. Поки ми спускались в далину червоне сонце котилось краєм макітри і хмари зовсім поснули. 6. Безперестанку чий-небудь лікоть одпихає тебе назад або хтось ззаду кладе на плечі руки. 7. Вже було пізно і треба було прийняти гостей. 8. Дивлюсь я на своє небо і повертаю з возом і косарями праворуч і ліворуч і зоряний всесвіт повертає разом з нами і я непомітно лину в сон щасливий. 9. Ще тільки вирок і скінчиться справа. 10. Хороша в зірок мова багата і ясна та тільки невідома філологам вона.

Вправа 155. З'ясуйте, у яких реченнях виділені слова є частками, а в яких – іншими частинами мови. Поясніть походження таких часток.

1. Далеке море одкрило широкі обійми землі і радісно тремтить, немов жива блакить неба. 2. Немов дзвенить проміння запашне од бджіл і квітів. 3. Воно мале, ще дитина, нічого не знає. 4. Так ось воно яка ти. 5. Наш народ – це ж океан. 6. Це одразу нагадало дитинство. 7. Мене все життя ваблять й хвилюють зорі. 8. От якби й нам взяти одну зірку в свою оселю. 9. Місяць давно вже зійшов. 10. Не такий вже Чіпка вдався, щоб його можна було бійкою спинити.Вправа 156. Установіть словотворчу функцію часток. Запишіть частки зі словами разом, окремо, через дефіс.

Будь/коли, аби/де, як/небудь, аби/до/кого, мов/би, що/сь, авже/ж, ні/куди, ні/ж, казна/де, все/ж/таки, тако/ж, ні/на/чому, як/же, чий/сь, ані/ж, скільки/небудь, аби/котрий, де/чий, ні/хто, ні/в/кого, казна/хто, от/же, що/б, хтозна/звідки.

Вправа 157. Випишіть сполуки, у яких не порушено норм української літературної мови.

Домовилися про таке; назвіть основні функціональні зобов'язання; ця пропозиція заслуговує увагу; працювати на суспільних началах; акт було складено у трьох екземплярах; після виконання завдання; у відповідності з чинним законодавством; ставитися до мови; бути фахівцем високої кваліфікації; вважати необхідним; Упродовж двох років обіймає посаду провідного економіста; п’ятиста семидесяти трьох; Прочитавши твір, потрібно записати його переказ;молодих сосон; плетених панчохів; висотою у триста метрів; магдебурзьке право; У класі не можна сидіти в пальті; Близько сто учнів відпочили в туристській поїздці; Іване Петровичу; півтораста центнера; Так як у наш час основною формою соціальної спільності людей постає нація, то найбільш частіше в дослідженнях по культурі фігурує поняття національної культури; В наш час культурологія ще перебуває на стадії становлення, уточненя свого предмету й методу; торт на замовлення; вода на каву; прийняти такі рішення; мова йде про культуру спілкування; складаю щиру подяку; Успіх любої важливої справи забезпечують кадри; мова йдеться про партнерство; багаточисленні колективи; маємо вільну вакансію.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 1079; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Вправа 1.
 2. Вправа 10. Оберіть нормативні сполуки.
 3. Вправа 101. У поданих реченнях знайдіть дієслова активного, пасивного й зворотно-середнього стану.
 4. Вправа 106. Випишіть правильні дієслівні форми.
 5. Вправа 106. Спишіть подані прикметники, знімаючи риску, поставте пропущені букви, поясніть особливості правопису.
 6. Вправа 11. Замість рисок поставте, де треба, апостроф. Поясніть його вживання.
 7. Вправа 111. Утворіть усі можливі дієприкметникові форми від поданих дієслів.
 8. Вправа 118. Прочитайте речення. Поясніть причину помилок, пов’язаних з уживанням дієприслівників. Знайдіть русизми. Відредагуйте речення, якщо потрібно.
 9. Вправа 121. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Із будь-якими трьома складіть речення.
 10. Вправа 127. Відредагуйте речення, у яких допущено помилок.
 11. Вправа 130. Випишіть нормативні форми.
 12. Вправа 134. Виправте стилістичні, граматичні та правописні помилки у тексті.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.