Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок проведення пошукових та рятувальних робіт на льоду
Читайте также:
 1. E. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД 51
 2. II. Порядок обязательной подготовки граждан к военной службе
 3. III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 4. III. Степени сравнения прилагательных и наречий, порядок слов в английском предложении, типы вопросов.
 5. IV. Порядок выполнения работы
 6. IV. Порядок выполнения работы
 7. IV. Порядок выполнения работы
 8. IV. Порядок выполнения работы
 9. IV. Порядок выполнения работы
 10. IV. Порядок выполнения работы
 11. V. Взаємини відділу організації праці і заробітної плати з іншими підрозділами підприємства
 12. V. Організація і проведення конкурсу

Організація і загальний порядок проведення пошукових та рятувальних робіт на воді

Пошукові та рятувальні роботи на воді

Організація та порядок проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт на технологічних комунікаціях

Організація та порядок проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих спорудах

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи на зруйнованих спорудах, технологічних комунікаціях

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій у сфері життєзабезпечення, що стосуються раптового руйнування будівель та споруд.

Органи управління і сили що залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації. Визначення обстановки та порядок проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих спорудах

Визволення потерпілих з-під уламків будівельних конструкцій. Заходи безпеки праці під час проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих спорудах.

Рекомендована література 1, 3, 4, 7, 8, 16, 25, 28.

 

Особливості організації і проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт на технологічних комунікаціях.

Етапи проведення рятувальних робіт та порядок проведення розвідки на місці події.

Особливості рятування потерпілих з технологічних комунікацій. Заходи безпеки праці під час рятування.

Рекомендована література 1, 3, 4, 7, 8, 16, 25, 28.

Види та класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій на воді.

Особливості пошуку та рятування людей внаслідок повені.

Особливості рятування людей на водних об’єктах. Звільнення рятувальника від захватів потерпілого.

Заходи першої медичної допомоги при утопленні.

Рекомендована література 1, 2, 8, 10, 16, 27.

 

Оцінка обставин на місці події. Особливості руху рятувальників на льоду.

Способи та порядок рятування людей на льоду.

Ознаки переохолодження. Заходи першої медичної допомоги.

Рекомендована література 1, 2, 8, 16, 27.

В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні

Знати:

- особливості виникнення, розвитку та ліквідації надзвичайних ситуацій за різних обставин;

- порядок взаємодії пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з іншими підрозділами, формуваннями та службами;

- обов'язки особового складу під час рятування людей та виконанні аварійно-рятувальних робіт;

- правила безпеки праці під час рятування людей та виконанні аварійно-рятувальних робіт.

Уміти:

- проводити розвідку зони надзвичайної ситуації, аналізувати результати розвідки і передавати інформацію старшому начальнику;

- на підставі аналізу даних про обстановку яка створилась на місці надзвичайної ситуації визначати способи і прийоми проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт;- відповідно до керівних документів, під час ліквідації надзвичайних ситуацій виконувати рятувальні та інші невідкладні роботи з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів;

- використовуючи положення керівних документів, з урахуванням особливостей об’єктів виклику, координувати дії підлеглих під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

- в умовах надзвичайної ситуації надавати першу медичну допомогу потерпілим;

- контролювати дотримання особовим складом правил безпеки праці при виконанні пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 1349; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.