Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання для самоперевірки. В результаті вивчення теми слухачі повинні
Читайте также:
 1. XII. питання до заліку З РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ практики
 2. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в рамках захисту прав людини.
 3. Вихідні дані до другого питання розрахунково-графічної роботи
 4. Дискусійні питання
 5. Дискусійні питання
 6. Дискусійні питання
 7. Дискусійні питання
 8. Дискусійні питання
 9. Дискусійні питання
 10. Дискусійні питання
 11. Дискусійні питання
 12. Дискусійні питання

В результаті вивчення теми слухачі повинні

Порядок проведення пошукових та рятувальних робіт на льоду.

Вивчення теми потрібно починати з характеристики льодяного покрову та оцінки обставин на місці події. Слухачі повинні знати особливості руху рятувальників на льоду.

В обов’язковому порядку необхідно вивчити способи та порядок рятування людей на льоду.

З метою ефективного виконання рятувальних робіт на льду особовий склад повинен знати ознаки переохолодження та заходи першої медичної допомоги при переохолодженні.

Знати :

· як характеризується льодяний покров в залежності від кольору;

· особливості руху рятувальників на льоду;

· способи та порядок рятування людей на льоду;

· ознаки переохолодження та заходи першої медичної допомоги при переохолодженні.

Рекомендована література 1, 2, 8, 16, 27.

 

До теми 1.1.

1. Як класифікуються надзвичайні ситуації за масштабом ?

2. Як класифікуються надзвичайні ситуації у сфері виникнення ?

3. Як класифікуються надзвичайні ситуації за галузевою ознакою?

4. Які дії включають аварійно-рятувальні роботи?

5. Які дії включають невідкладні роботи?

Висновок до теми 1.1.

Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру можуть бути різними за масштабом, виникати у різних сферах життєдіяльності людей, мати свої особливості. Тому особовому складу Оперативно-рятувальної служби з метою ефективного виконання завдань за призначенням по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій необхідно знати їх класифікацію, причини виникнення, основні характеристики та можливі наслідки.

Основою оперативних дій пожежних-рятувальників є виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт. Тому, в залежності від виду надзвичайної ситуації, особовий склад повинен бути готовим до виконання тих чи інших аварійно-рятувальних або невідкладних робіт відповідно до характеру надзвичайної ситуації.

До теми 2.1.

6. Які причини виникнення та характерні риси ДТП?

7. Які є види ДТП?

8. Як характеризуються типові пошкодження транспортних засобів та потерпілих в залежності від виду ДТП?

9. Які загальні наслідки для водія та пасажирів що потрапили в дорожньо-транспортну пригоду?

10. Яким чином забезпечується безпека місця ДТП в цілому, безпека потерпілих та рятувальників?

11. В яких випадках створюються третя та четверта робочі зони на місці ДТП?

 

Висновок до теми 2.1.

В зв’язку з тим, що рятувальні та пожежно-рятувальні підрозділи Служби часто залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-транспортних пригодах, для оперативного і водночас безпечного виконання поставлених завдань, особовому складу необхідно знати види аварій на автомобільному транспорті, типові пошкодження транспортних засобів та потерпілих в залежності від виду ДТП, загальну будову транспортних засобів, порядок, правила та особливості проведення аварійно-рятувальних робіт, а також вимоги безпеки праці при їх проведенні. 

До теми 2.2.

12. Які причини виникнення та характерні риси ДТП з автобусами?

13. Які види ДТП з автобусами?

14. Які особливості проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації наслідків ДТП з автобусами?

Висновок до теми 2.2.

Дорожньо-транспортна пригод в яку потрапляє автобус у більшості випадків характеризується важкими наслідками (великою кількістю жертв з різними травмами, складністю проведення деблокування потерпілих) і потребує великого обсягу аварійно-рятувальних робіт. Тому особовий склад Служби повинен знати види ДТП з автобусами, особливості проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації наслідків ДТП з автобусами, а також вимоги безпеки праці при їх проведенні.

До теми 3.1.

15. Як класифікуються транспортні події на залізничному транспорті?

16. Що називається катастрофою на залізничному транспорті?

17. Що називається аварією на залізничному транспорті?

18. Які небезпечні фактори загрожують людям на місці залізничної аварії?

19. Що повинна встановити розвідка на місці залізничної аварії?

Висновок до теми 3.1.

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті вимагає від рятувальників адекватної оцінки обстановки що утворилася на місці події, розуміння обсягів проведення аварійно-рятувальних робіт та загрози що становлять небезпечні фактори на місці надзвичайної ситуації.

Тільки завдяки чітким спільним діям рятувальників і працівників залізниці, на основі даних розвідки, можна правильно оцінити обстановку на місці аварії пасажирського чи вантажного потягу та ефективно організувати роботи по ліквідації аварії.

 

До теми 3.2.

20. Які особливості виникнення пожеж у пасажирських вагонах залізничного транспорту?

21. Які особливості пошукових та рятувальних робіт при пасажирських перевезеннях на залізничному транспорті?

22. Які особливості виникнення та гасіння пожеж у вантажних вагонах залізничного транспорту?

23. Які особливості виникнення та гасіння пожеж у цистернах з ЛЗР та ГР залізничного транспорту?

24. Яке призначення та зміст аварійної картки на небезпечний вантаж?

25 Яких заходів безпеки праці необхідно дотримуватись під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті?

Висновок до теми 3.2.

Ліквідація аварій пасажирських та вантажних потягів мають свої особливості і тому особовий склад Оперативно-рятувальної служби повинен володіти знаннями щодо проведення пошукових та рятувальних робіт з пасажирських вагонів, гасіння пожеж пасажирських, вантажних вагонів, цистерн з ЛЗР, ГР дотримуючись при цьому відповідних заходів безпеки праці.

До теми 4.1.

26. Як класифікуються транспортні події на авіаційному транспорті?

27. Що називається катастрофою на авіаційному транспорті?

28. Що називається аварією на авіаційному транспорті?

29. Який порядок проведення розвідки надзвичайної ситуації?

30. Який порядок взаємодії наземних пошуково-рятувальних груп з екіпажами пошуково-рятувальних повітряних суден?

Висновок до теми 4.1.

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на авіаційному транспорті потребує залучення великої кількості сил і засобів системи цивільного захисту, тому особовий склад Оперативно-рятувальної служби повинен орієнтуватись у обстановці що утворилася на місці авіаційної події, розуміти обсяги проведення аварійно-рятувальних робіт, а також загрозу що становлять небезпечні фактори на місці надзвичайної ситуації.

Рятувальники що залучаються до проведення пошуково-рятувальних робіт повинні знати особливості проведення розвідки при авіаційній події та чітко взаємодіяти з екіпажами пошуково-рятувальних повітряних суден.

До теми 4.2.

31. Які шляхи та способи евакуації потерпілих з повітряних суден?

32. Які особливості гасіння пожеж у відсіках паливних баках?

33. Які особливості гасіння пожеж розлитого авіапалива?

34. Які особливості гасіння пожеж у пасажирському салоні літака?

35. Які особливості гасіння пожеж силових установок та шасі?

36. Яких заходів безпеки праці необхідно дотримуватись під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на авіаційному транспорті?

Висновок до теми 4.2.

Евакуацію потерпілих з повітряних суден потрібно здійснювати організовано, різними способами використовуючи доступні шляхи та стаціонарне обладнання літаків. Під час гасіння пожеж у відсіках паливних баків, розлитого авіапалива, у пасажирському салоні літака, силових установок, шасі необхідно враховувати особливості їх розвитку та відповідні заходи безпеки.

До теми 5.1.

37. Як класифікуються аварії з витоком небезпечних хімічних речовин?

38. Що необхідно визначити під час проведення розвідки на місці аварії з витоком небезпечних хімічних речовин?

39. Які дії особового складу по припиненню надходження НХР у навколишнє середовище?

40. Які дії особового складу по локалізації витікання та гальмуванню випаровування рідких НХР?

41. Які дії особового складу по обмеженню поширення газоподібної хмари НХР?

42. Які ознаки ураження аміаком?

43. Які ознаки ураження хлором?

44. Яких заходів безпеки праці необхідно дотримуватись під час ліквідації аварій з витоком небезпечних хімічних речовин?

Висновок до теми 5.1.

Одними з найбільш поширених надзвичайних ситуацій техногенного характеру в Україні є аварії з витоком небезпечних хімічних речовин. Водночас аварійно-рятувальні роботи по їх ліквідації пов’язані із великою небезпекою для особового складу. Тому, пожежні-рятувальники повинні чітко знати порядок оцінки обстановки на місці аварії, дії по припиненню надходження НХР у навколишнє середовище, по локалізації витікання та гальмуванню випаровування рідких НХР, а також по обмеженню поширення газоподібної хмари НХР.

З метою вчасного надання допомоги потерпілим необхідно володіти знаннями щодо ознак ураження найбільш поширеними небезпечними речовинами (аміаком, хлором, мінеральними кислотами) та знати заходи безпеки праці яких необхідно дотримуватись під час ліквідації аварій з витоком небезпечних хімічних речовин.

До теми 5.2.

45. Як класифікуються аварії з радіаційним забрудненням ?

46. Що необхідно встановити під час проведення розвідки на місці аварії з радіаційним забрудненням ?

47. Які обов’язки працівників, що знаходяться в зоні радіоактивного забруднення ?

48. Які дії особового складу після виконання радіаційно-небезпечних робіт ?

49. Яких заходів безпеки праці необхідно дотримуватись при ліквідації аварій з радіаційним забрудненням ?

Висновок до теми 5.2.

З метою підготовки до дій за призначенням в умовах радіаційного забруднення, особовий склад Служби повинен знати види аварій з радіаційним забрудненням, обов’язки працівників, що знаходяться в зоні радіоактивного забруднення, дії особового складу після виконання радіаційно-небезпечних робіт, а також яких заходів безпеки праці необхідно дотримуватись при ліквідації аварій з радіаційним забрудненням.

До теми 6.1.

50. Які причини руйнування будівель?

51. Що необхідно визначити під час проведення розвідки на місці зруйнованої будівлі?

52. Які способи пошуку потерпілих на місці зруйнованої будівлі?

53. Які способи визволення потерпілих з-під уламків зруйнованої будівлі?

54. Яких заходів безпеки праці необхідно дотримуватись під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованої будівлі?

Висновок до теми 6.1.

Виконуючи пошуково-рятувальні роботи у випадку раптового руйнування будівлі необхідно знати причину її руйнування, вміти правильно оцінити обстановку на місці події, знати способи пошуку та визволення потерпілих на місці зруйнованої будівлі, а також яких заходів безпеки праці необхідно дотримуватись під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованої будівлі.

 

До теми 6.2.

55. Які існують етапи проведення рятувальних робіт на технологічних комунікаціях?

56. Що необхідно визначити під час проведення розвідки на технологічній комунікації?

57. Яких заходів безпеки праці необхідно дотримуватись під час проведення рятувальних робіт на технологічних комунікаціях.

Висновок до теми 6.2.

З метою проведення аварійно-рятувальних робіт на технологічній комунікації рятувальники повинні поділити свої дії на декілька етапів, провести розвідку на місці події з дотримання відповідних заходів безпеки.

 

До теми 7.1.

58. Які особливості пошуку та рятування людей внаслідок повені?

59. Які особливостей рятування людей на водних об’єктах?

60. Які прийоми звільнення рятувальника від захватів потерпілого під час його рятування на водному об’єкті?

61. Які заходи першої медичної допомоги при утопленні?

Висновок до теми 7.1.

Особовий склад Служби повинен знати особливості пошуку та рятування людей внаслідок повені, рятування людей на водних об’єктах, володіти прийомами звільнення рятувальника від захватів потерпілого під час його рятування на водному об’єкті, та заходами першої медичної допомоги при утопленні.

 

До теми 7.2.

62. Як характеризується льодяний покров в залежності від кольору?

63. Які особливості руху рятувальників на льоду?

64. Які способи та порядок рятування людей на льоду?

65 Які ознаки переохолодження та заходи першої медичної допомоги при переохолодженні?

Висновок до теми 7.2.

В зв’язку з тим, що в зимовий час особовий склад Служби може залучатись до проведення рятувальних робіт на водних об’єктах, рятувальникам необхідно володіти знаннями щодо характеристики льодяного покрову в залежності від його кольору, знати особливості руху на льоду, знати способи та порядок рятування людей на льоду, ознаки переохолодження, а також володіти заходами першої медичної допомоги при переохолодженні.

Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 178; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.