Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахувати корисний фонд часу одного робітника в днях і годинах

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Методика розв’язання

Вихідні індивідуальні дані

Тарифні ставки за розрядами

Дані по видам робіт по трудомісткості, середніх розрядах та виконанні норм

Розрахункове завдання 2. Планування фонду оплати праці

 

Підприємство має договір з заводом, який виготовляє устаткування для фермерських господарств. Контрактом передбачено виготовлення деталей для моторних блоків.

Необхідно визначити такі показники на наступний рік:

1. Планову чисельність основних робітників підприємства.

2. Плановий фонд заробітної плати основних робітників підприємства.

Вихідні дані:

1. Відповідно до контракту планується на рік випуск деталей в кількості М тис. од.

2. Планується збільшення заділу незавершеного виробництва на Д комплектів (коефіцієнт готовності - 0,5).

3. Дані по видам робіт по трудомісткості, середніх розрядах та виконанні норм наведені в таблиці 2.4.4:

Таблиця 2.4.4

 

  Види робіт Середній розряд робіт Трудомісткість 1-го комплекту, нормо-год. Плановий відсоток виконання норм, %
1. Токарні Р1 Н1 К1
2. Свердлильні Р2 Н2 К2
3. Розточувальні Р3 Н3 К3
4. Фрезерні Р4 Н4 К4
5. Стругальні Р5 Н5 К5
6. Шліфувальні Р6 Н6 К6
7. Слюсарні Р7 Н7 К7

 

4. Режим роботи - двозмінний, продовження зміни - 8,2 год. Закінчення другої зміни - в 23.30 год.

5. Баланс робочого часу на плановий період розраховується, виходячи із таких даних:

5.1 Середня тривалість чергових відпусток складає 30 дні.

5.2 Відпустки, які зв'язані з вагітністю та родами, з навчанням встановлюються нарівні звітних.

5.3 Невиходи на роботу в зв'язку з хворобою скорочуються порівняно із звітним періодом на 10 %.

5.4 Внутрішньозмінні втрати плануються на такому рівні:

· скорочений робочий день в передсвяткові дні - 0,02;

· пільгові години підлітків - 0,03 (години).

6. Годинні тарифні ставки по розрядам виконання робіт наведені в таблиці 2.4.5Таблиця 2.4.5

 

Розряд
Тарифна ставка 3,69 4,059 4,95 5,49 6,2 7,26

 

7. Додаткові умови:

7.1 Робітникам-відрядникам при умові бездефектного виготовлення продукції сплачується премія в розмірі 20%.

7.2 Основним робітникам нараховуються такі доплати:

· за навчання учнів - 200 грн. в місяць за кожного учня. Чисельність учнів - 5% від числа основних робітників. Термін навчання учня складає шість місяців;

· за бригадирство - 10% до тарифної заробітної плати, кількість бригадирів 4% від числа основних робітників;

· за роботу в нічний час (від 22 до 23.30 год.) з розрахунку 20% тарифної ставки за кожну годину нічної роботи.

Вихідні дані для індивідуального варіанту наведені в таблиці 2.4.6 (варіант вибирати за останньою цифрою залікової книжки)

 

Таблиця 2.4.6

Показник Варіант
М1, од.
Д, од.
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Н1 20,6 18,4 22,6 16,3 21,6 22,2 21,5 19,6 22,8 19,5
Н2 7,2 6,8 7,6 8,4 6,0 6,5 7,6 8,2 8,0 7,2
Н3 17,1 17,6 16,9 18,2 19,6 15,4 14,2 18,2 19,6 20,1
Н4 5,3 4,6 4,8 5,2 5,8 4,3 6,2 4,5 6,6 5,4
Н5 26,2 24,3 28,2 29,0 31,2 28,3 27,5 26,5 25,8 24,2
Н6 9,2 8,4 10,2 9,6 8,6 11,2 12,0 9,8 8,2 10,3
Н7 8,0 6,5 9,2 7,1 8,3 9,4 8,8 9,2 7,8 6,9
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7

 

По результатах розрахунків корисного фонду заповнити баланс робочого часу одного робітника по формі (табл. 2.4.7):

Таблиця 2.4.7

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-28; Просмотров: 426; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.