Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Графічна частина

Графічна частина, показана на рисунку 1.2.4, представляє виконану від руки або на комп'ютері в будь-якому вибраному масштабі схему зон хімічного зараження у вигляді секторів з радіусом Гi і хордою Шi з вершиною в місці викиду. На схему наносяться умовні контури населеного пункту і хімічно небезпечного об'єкту. На бісектрисі зон позначається об'єкт, що захищається. Над хімічно небезпечним об'єктом указуються параметри викиду у вигляді дробу: у чисельнику – тип ХНР і його кількість, в знаменнику довільно – час і дата викиду. На схемі зображаються тільки ті зони, для яких Гi > R. Величину Шi на схемі допускається збільшити в порівнянні з розрахунковою (тобто збільшити кут сектора до 30°), але розмір її вказується той, що отриманий в розрахунках.

Рисунок 1.2.4 - Схема зон хімічного зараження при аварії з викидом ХНР

Висновки і пропозиції

Даний розділ оформляється у вигляді окремих пронумерованих пунктів, в яких відбиваються отримані результати прогнозу хімічної обстановки, робляться відповідні висновки і даються пропозиції щодо захисту персоналу об'єкту. Зміст пунктів цього розділу повинен дати відповіді на наступні питання:

- що отримане в результаті розрахунку розмірів зон зараження для різних метеоумов;

- що отримане в результаті розрахунку часу руху зараженого повітря до об'єкту для різних метеоумов;

- чи опиниться об'єкт в зоні хімічного зараження і в який час доби це може відбутися;

- чи можлива екстрена евакуація до підходу хмари. Якщо вона можлива, яким способом її необхідно здійснити (пішки до пунктів збору або з використанням якого-небудь транспорту в безпечний район);

- якщо евакуація через нестачу часу недоцільна, то необхідно передбачити інші заходи щодо захисту персоналу. Наприклад, завчасно побудувати на об'єкт захисну споруду, а якщо це скрутно, виділити одне з приміщень об'єкт під герметизоване укриття, де персонал з використанням ЗІЗ або без них може перечекати час проходження зараженої хмари через район об'єкту;

- чи необхідні які-небудь ЗІЗ органів дихання (протигази або прості ЗІЗ). Якщо так, то вказати їх типи. Від хлора надійно захищає будь-який протигаз (ГП-5 і тому подібне), а від аміаку - тільки промисловий протигаз, що має фільтруючу-поглочаючу коробку марки М (червоного кольору) або КД (сірого кольору). В крайньому випадку можуть бути використані прості ЗІЗ – ватяно-марлеві пов'язки, які при застосуванні зволожуються 10%-м розчином лимонної кислоти при захисті від аміаку і 2%-м розчином соди при захисті від хлора. Відзначити, чи потрібні ЗІЗ для всього персоналу або тільки для охорони, нічної зміни і тому подібнеПриклад:

1. За наслідками розрахунків глибина і ширина зон хімічного зараження складуть відповідно:

- при інверсії ...км. і .... км.;

- при изотерми ...км. і .... км.;

- при конвекції ....км і ..км..

2. Час руху зараженої хмари до об'єкту складе відповідно:

- при інверсії ...мін;

- при изотерми ...мін;

- при конвекції ...мін.

3. ...........................

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Демиденко Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Монография / Г.П. Демиденко и др. – К.: Выща шк. 1987. – 256 с.

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. –К.: Знання, 2006. – 487 с.

3. Шоботов В.М. Цивільна оборона:Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 439 с.

4. Закон України "О гражданской обороне Украины" // Відом. Верховної Ради України.- 1993. № 2974.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 526; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.