Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Листинг 1.8. Файл chapterl/HelloInfo/HelloInfo. html
Читайте также:
 1. Листинг 1.1. Файл chapter 1/heBo/heUo. html
 2. Листинг 1.12. Файл chapterl/Operators/break. html
 3. Листинг 1.4. Файл chapterl/HelloFn/HelloFn. html
 4. Листинг 1.7. Файл chapterl/HelloOnSelect/HelloOnSelect. html
 5. Листинг 1.9. Файл Conversion/Conversion. html
 6. Листинг 12.3. Копирование файлов с использованием Windows API, первая реализация
 7. Листинг 2.1. Файл chapter2/date/date. html
 8. Листинг 2.10. Файл chapter2/ChangeBkg/ChangeBkg. html
 9. Листинг 2.2. Файл chapter2/NewObject/NewObject. html
 10. Листинг 2.4. Файл chapter2/NewWnd/NewWnd. html
 11. Листинг 2.5. Файл chapter2/StatusScrol/StatusScroll. html

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Hello, world!</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR=white>

<Hl>Something about you...</Hl>

<TABLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--

document.writeln("<TR><TD>Navigator Name :</TD><TD>"

+ navigator. appName. bold() + "</TD></TR>");

document. writeln("<TR><TD>Navigator Code

Name :</td><td>"

+ navigator.appCodeName.bold() + "</TD></TR>");

document.writeln("<TR><TD>Navigator version : </TD><TD>"

+ navigator.appVersion.bold() + "</TD></TR>");

document.writeln("<TR><TD>User agent :</TD><TD>"

+ navigator.userAgent.bold() + "</TD></TR>");

//-->

</SCRIPT>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

 

Сценарій JavaScript формує в документі HTML рядки таблиці, записуючи в них назви різноманітних властивостей об'єкта navigator і значення, що відповідають цим властивостям.

Об'єкт navigator - це самий браузер. Звертаючись до властивостей цього об'єкта, можна одержати різноманітну інформацію про браузере.

Цікаві властивості navigator. appName і navigator. appVersion, тому що вони дозволяють однозначно визначити тип браузера і його версії. Володіючи цією інформацією, можна динамічно "пристосувати" документ HTML до навігатора, встановленому в користувача.

1.2. Перемінні в JavaScript

У сценаріях JavaScript можна використовувати перемінні, адресуючись до них по імені. Перемінні можуть бути як глобальні, так і локальні. Глобальні перемінні доступні з будь-якого місця сценарію. Область дії локальних перемінних обмежується функцією, усередині котрої ці перемінні оголошені.

При упорядкуванні сценаріїв JavaScript можна використовувати перемінні без їхнього попереднього оголошення. Виняток із цього правила - локальні перемінні, визначені у функціях.

1.2.1. Оголошення перемінних

Всі перемінні в JavaScript об'являються за допомогою ключового слова var, як це показано нижче:

 

var szHelloMsg;

 

Нижче записується в перемінну, що не була попередньо оголошена, текстова рядок:

 

szMsg = "Привіт! ";

 

Після такого присвоєння ім'я перемінної szMsg стає доступним. При виборі імен перемінних треба притримуватися таких простих правил:

· ім'я перемінної повинно починатися з букви або із символів _, $ і може складатися тільки з букв, цифр, а також символів _, $;· ім'я перемінної не повинно збігатися з зарезервованими ключовими словами JavaScript.

Список зарезервованих ключових слів JavaScript приведений нижче:

Break do* if throw*

case* else import* true*

catch* enum* in try

elass* export* new typeof

cpnst* extends* null var

continue false return void

debugger* finally* super* while

default* for switch* with

dpiete function this

Ключове слово, подані в списку символом *, планується застосовувати в мові JavaScript при його розвитку. . Рекомендується уникати їхнього використання в програмах у якості імен перемінних.

Потрібно також стежити, щоб імена перемінних не збігалися з іменами умонтованих об'єктів, методів і функцій.

1.2.2. Присвоєння значення перемінним

Можливо привласнити значення перемінної за допомогою оператора присвоєння =. Наприклад, нижче об'являється перемінна і потім записується в її текстовий рядок:

 

var szHelloMsg;

szHelloMsg = "Hello, world! ";

 

У будь-якому місці програми можна привласнити перемінної szHelloMsg чисельне значення, наприклад так:

 

szHelloMsg = 4;

 

Після виконання такої операції тип перемінної зміниться, причому в процесі інтепретації сценарію браузер не відобразить ніяких попереджуючих повідомлень.

Можливо привласнити перемінної спеціальне значення null:

 

szHelloMsg = null;

 

Таке присвоєння не призначає перемінної ніякого типу. Воно застосовується в тих випадках, коли потрібно оголосити перемінну і проинициализировать її, не привласнюючи цей перемінної ніякого початкового значення і типу.

1.2.3. Типи даних

У мові JavaScript усе ж існує декілька типів даних. Це числа, текстові рядки, логічні дані, об'єкти, дані невизначеного типу, а також спеціальний тип null.

Числа

Припускається використання чисел у різноманітних форматах. Це ціле число, числа у форматі з плаваючою десятковою точкою і числа в науковій нотації. Цілі числа можуть бути подані по підставі 8, 10 або 16. Наприклад:

Приклад Опис

25 Ціле число по підставі 10

0137 Ціле число по підставі 8

OxFF Ціле число по підставі 16

386.7 Число з плаваючою десятковою точкою

25е5 або 25Е5 Число в науковій нотації, дорівнює 2500000

У деяких випадках арифметичні функції можуть повертати "не число", що називається в JavaScript як Na (Not a Number) - це спеціальне значення, що не відповідає ніякому числу.

Текстові рядки

Текстові рядки - це послідовність символів Unicode, заключенных в одинарні або подвійні лапки, наприклад:

 

"Hello, world! "

"12345" 'ЭTO текстова строка'

 

Рядок " " - порожня. Зауважимо, що такі два присвоєння не еквівалентні:

 

szStr=""

szStrl=null

 

У першому випадку в перемінної szStr зберігається текстовий рядок (хоча б і порожня), у другому - зовсім нічого.

Логічні дані

Логічні дані можуть мати тільки два значення: true і false. Ці значення ніяк не співвідносяться з числами 1 і 0.

Дані невизначеного типу

Якщо перемінна була оголошена, але їй ще жодного разу не присвоювалося значення, вона має невизначений тип. Наприклад, у такому рядку сценарію оголошена перемінна MyVariable, що має невизначений тип:

var MyVariable;

 

Якщо ж цей перемінної привласнити значення null, те тип перемінної зміниться - тепер це буде переменная, що містить значення null:

 

MyVariable = null;

 

1.2.4. Перетворення типів даних

Інтерпретатор JavaScript може автоматично перетворювати чисельні дані в текстові рядки. Обернене ж перетворення (рядків у числа) припадає виконувати за допомогою спеціальних функцій, таких, як parseInt і parseFloat.

Пояснимо це на прикладі (листинг 1.9).

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 146; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 52.91.90.122
Генерация страницы за: 0.005 сек.