Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вказівки до проведення семінарських занять
Читайте также:
 1. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
 2. III. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
 3. V. Організація і проведення конкурсу
 4. V. Особливості складання навчально-методичних матеріалів до практичних занять
 5. Безпека праці під час проведення підривних робіт
 6. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
 7. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
 8. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
 9. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
 10. Бухгалтерські проведення з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
 11. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
 12. Бухгалтерські проведення обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Тема 13. Психогенетичні дослідження порушеної поведінки

Тема 12. Інтелект і когнітивні характеристики. Темперамент і особистість

Тема 11. Елементарні психічні функції. Психофізіологічні і рухові функції

Психогенетичні дослідження сенсорного сприйняття. Смакова чутливість і її успадкування. Спадковість і середовище в слуховій і зоровій чутливості, зоровому сприйнятті. Психогенетичні дослідження морфології і фізіології мозку. Дослідження електроенцефалограми і викликаних потенціалів у психогенетиці. Асиметрія і спадковість. Основні результати психогенетичних досліджень рухів.

Література:[1, 2, 5, 6, 9, 11, 14, 25].

Перші дослідження спадковості розумових здібностей, проведені Ф. Гальтоном. Інтелектуальні тести. Коефіцієнт інтелекту (IQ). Пошук "генів інтелекту" у сучасній психогенетиці. Вивчення факторів середовища, що впливають на розвиток інтелекту. Поняття про темперамент. Основні ознаки темпераменту. Психогенетичні дослідження рис темпераменту: основні результати. Неаддитивний характер спадковості. Психогенетика і факторно-аналітичний підхід до вивчення особистості. Фактори "Великої п'ятірки". Психогенетичні дослідження екстраверсії-інтроверсії і невротизму. Психогенетичні дослідження рис особистості: основні підходи і результати.. Пошук конкретних генів особистісних рис.

Література:[1, 2, 5, 6, 9, 11, 14, 24, 25, 26].

Основні фактори, що лежать в основі психічних розладів. Історія психогенетики порушеної поведінки. Шизофренія: характеристика хвороби, ризик захворювання для родичів, близнюкові дослідження, дослідження прийомних дітей, пошук генетичних моделей, перспективи подальших досліджень.

Депресивний розлад: характеристика хвороби, основні форми, генетичні дослідження, спадкова схильність і середовищні ризики, зв'язок із тривожними станами. Хвороба Альцгеймера: коротка характеристика і причини захворювання, сімейний характер, форма з раннім початком хвороби і спадковість.

Розумова відсталість і затримка розумового розвитку: загальна характеристика, ендогенні й екзогенні причини, спадкові форми розумової відсталості, роль хромосомних порушень, синдром ламкої Х-хромосоми, спадкові і середовищні причини легких і важких форм розумової відсталості.

Специфічна нездатність до навчання: загальна характеристика і причини порушення, психогенетичні дослідження на прикладі дислексії. Злочинність і алкоголізм: історія психогенетичних досліджень, сучасні дані про успадкування алкоголізму.

Література:[2, 4, 7,11, 13,15, 22, 26].

 

по дисципліні «Основи психогенетики»

Вивчення теоретичних аспектів навчальної дисципліни «Основи психогенетики» припускає підготовку студентів до семінарських занять, метою яких є реалізація знань, отриманих у процесі прослуховування лекцій і самостійної роботи з підручниками і спеціальною літературою. Під час семінарських занять проводиться усне опитування і тестування студентів. У процесі підготовки до семінарських занять студент повинний чітко усвідомлювати зміст питань про особливості основного кількісного показника психогенетики - коефіцієнта спадковості (його популяційний характер, залежність від генотипічного складу популяції і середовищних умов, у яких знаходиться популяція або досліджувана група). Він повинний дати розгорнуту відповідь на ці питання і відповісти на тестові завдання. Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є написання реферату або змістовної відповіді. 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 253; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.77.30
Генерация страницы за: 0.001 сек.