Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимірювання акустичних сигналів в приміщеннях

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Контроль за акустичним станом в приміщенні може здійснюватись за рахунок використання вимірювальних акустичних приймачів. До складу таких приладів входять два послідовно увімкнутих прилади: чутливого елемента та вимірювального пристрою.

В якості чутливого елемента використовують мікрофони, котрі перетворюють енергію звукових коливань (звуковий тиск) в електричний струм звукової частоти.

Мікрофони бувають електродинамічні (котушкові або стрічкові), конденсаторні (електростатичні), п’єзоелектричні, електромагнітні, вугільні, електретні.

При підключенні навантаження Rн до мікрофона у вигляді резистора, на навантаженні, за рахунок струму, створюваному мікрофоном, розвивається електрична напруга Uм. Вимірювання цієї напруги здійснюється вольтметром з високою чутливістю та малим рівнем власних шумів.

 

 

+Uж

       
   
 
 

 

 


Rн

Uм

Вольтметр

 
 


Рис. 2.9 Отримання сигналу від мікрофона. Uж – напруга живлення.

 

Однією з характеристик мікрофона є або внутрішній опір мікрофона, або струм максимальної чутливості через мікрофон Іч. Тоді величина опору резистора навантаження визначається за формулою: Rн=Uжч , що відповідає внутрішньому опору мікрофона.

Іншою характеристикою мікрофонів є характеристика спрямованості мікрофона G[дБ], котра називається коефіцієнтом спрямованої дії.

Чутливість усього вимірювача, складеного з мікрофона та вольтметра, залежить від чутливості та рівня власних шумів кожного з них. Загальна чутливість всього вимірювача визначається як гранична акустична чутливість γгр[дБ]. Оскільки вимірювач отримує зовнішній вплив у вигляді звукового тиску в Паскалях [Па], для визначення цієї величини в дециБелах [дБ] необхідно визначити, відносно якої величини мінімально припустимого звукового тиску [Па] визначається гранична акустична чутливість γгр[дБ]. За таку величину прийнятим є мінімальний рівень звуку, котрий може бути сприйнятий людиною, і він дорівнює М0= 2•10-5 Па.При проведенні вимірів акустичних сигналів в приміщенні або на відкритому просторі щодо визначення характеру акустичної обстановки необхідно визначити максимальну відстань від джерела звуку до мікрофона, на котрій можливо проводити вимірювання. Якщо визначати можливість приймання сигналів вимірювальним акустичним приймачем згідно величини допустимого відношення с/ш на виході приймача h[дБ], тоді співвідношення між h [дБ] та максимальною відстанню r [м] від джерела звуку має вигляд:

h – G = М – Вф – 20lgr - γгр,

де: М – рівень мовного сигналу, котрий прослуховується [дБ]; Вф – рівень шумового фону в приміщенні [дБ].

Для використання цієї формули і отриманні однозначного значення r (в метрах, сантиметрах, тощо) необхідно знати або умови вимірювань величини М, або задавати М в [Па/м], тобто вважати, що дані про джерело звуку були отримані за рахунок вимірювань звукового тиску (М [Па]) на відстані 1 м. від цього джерела. Тоді можна буде перевести М [Па] в М[дБ] при М0= 2•10-5 [Па].

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 666; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.