Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Паспорт технічного стану будівлі

Читайте также:
 1. Аналіз і оцінка стану економічної та інформаційної безпеки на підприємствах
 2. Аналіз стану наявних у регіоні сил реагування
 3. Аналіз технічного рівня тракторів і основні тенденції розвитку їх конструкцій і удосконалення експлуатаційних якостей.
 4. Аналіз фінансового стану підприємства.
 5. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 6. Аудит стану екологічного менеджменту 1 страница
 7. Аудит стану екологічного менеджменту 2 страница
 8. Аудит стану екологічного менеджменту 3 страница
 9. Будівлі (приміщення) для електронно-обчислювальних машин. Обчислювальні центри
 10. В числителе - паспортные данные
 11. Види стану бюджету і види бюджетного дефіциту
 12. Визначення стану організації праці на промисловій дільниціПорядок проведення паспортизації

 

Обстеження й паспортизація будівель і споруд повинна виконуватись регулярно (планове обстеження), з періодичністю, яка встановлюється у відомчих правилах (інструкціях) з експлуатації будівель.

Термін першого після введення в експлуатацію обстеження та паспортизації будівель (споруд) повинен призначатися проектною організацією (автором проекту). Термін наступних обстежень та паспортизації встановлюється спеціалізованою організацією, яка провела обстеження. Відповідальність за виконання вчасних обстежень і паспортизації будівель та споруд покладається на власника будівлі (споруди).

Підсумком роботи спеціалізованої організації, що провела обстеження для паспортизації об’єкта, є звіт. Він повинен містити:

· дані про технічну документацію, її повноту і якість, опис конструктивних рішень, висновки про невдалі, застарілі й хибні рішення;

· стислий опис технології будівництва з позначенням відхилень від проекту, що мали місце, а також дефектів та пошкоджень, які виникли на стадії будівництва;

· відомості, які характеризують проектний і фактичний режим експлуатації конструкцій будівель, що містять дані про фактичне навантаження та діяння, а також про характер внутрішньовиробничого середовища;

· результати огляду будівель (споруд) із зазначенням стану окремих конструкцій і частин;

· відомості й схеми дефектів і пошкоджень конструкцій;

· результати геодезичних та інших вимірів конструкцій, неруйнівних методів контролю, інших натурних досліджень і випробувань;

· результатів фізико-механічних випробувань зразків матеріалів, хімічних аналізів матеріалів та середовища;

· результати аналізу дефектів та пошкоджень, а також причин їх виникнення;

· перевірні розрахунки конструктивних елементів і систем;

· висновки про стан конструкцій та їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту;

· відомості, які потрібні для заповнення Паспорта технічного стану будівлі (споруди);

· стислі технічні рішення щодо методів ремонту або заміни дефектних конструкцій, рекомендації до поліпшення експлуатації будівельних конструкцій і основ.

 

 

Відомості та висновки, що отримані спеціалізованою організацією під час періодичного обстеження будівлі чи споруди, належить використовувати з метою заповнення „Паспорта технічного стану будівлі (споруди)“. Паспорт є технічним документом власника будівлі чи споруди, в якому на основі об’єктивних даних, що отримані спеціалізованою організацією у процесі виконання обстежень, міститься висновок, який періодично уточнюється, про придатність або непридатність будівлі (споруди) до подальшої експлуатації. Паспорт оформляється власником будівлі або споруди під час прийняття об’єкта в експлуатацію. Перший запис про технічний стан будівлі (споруди) заноситься в паспорт власником будівлі чи споруди на основі акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Форма та порядок ведення, зберігання та використання паспорта технічного стану наведені в додатку Ж.

 


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 928; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.248.167
Генерация страницы за: 0.004 сек.